Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
verdwijnenonzeinstituties [2014/11/27 11:45]
josquak
verdwijnenonzeinstituties [2014/11/28 10:52] (huidige)
josquak
Regel 238: Regel 238:
 De [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] spreekt ook over omhullingen. ​ De [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] spreekt ook over omhullingen. ​
  
-Als onze Bijbelse voorouders, Adam en Eva, tegen Gods wil van de boom van de kennis van goed en kwaad eten,((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+3&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 3]].)) worden hun ogen geopend.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+3%3A7&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 3:7]].))+Als onze Bijbelse voorouders, Adam en Eva, tegen Gods wil van de boom van de kennis van goed en kwaad eten,((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 3]].)) worden hun ogen geopend.(([[ http://www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=7-7&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 3:7]].))
  
 Het [[hethebreeuws|Hebreeuwse]] woord voor oog is //​’àjin//​. De [[70_ajin|’àjin]] is in die taal niet alleen een woord maar ook de naam van een letter. De getalswaarde van die letter is “zeventig” en dat staat weer voor de veelheid. De letter [[70_ajin|’àjin]] staat tegenover de letter [[1_alef|alèf]]. De getalswaarde van de [[1_alef|alèf]] is “één”. Die letter staat dus voor de éénheid. Het [[hethebreeuws|Hebreeuwse]] woord voor oog is //​’àjin//​. De [[70_ajin|’àjin]] is in die taal niet alleen een woord maar ook de naam van een letter. De getalswaarde van die letter is “zeventig” en dat staat weer voor de veelheid. De letter [[70_ajin|’àjin]] staat tegenover de letter [[1_alef|alèf]]. De getalswaarde van de [[1_alef|alèf]] is “één”. Die letter staat dus voor de éénheid.
Regel 244: Regel 244:
 Als de ogen van de eerste mensen opengaan, sluit zich volgens de Joodse Overlevering het oog waarmee zij die eenheid konden zien. Voortaan zien ze een eindeloze veelheid. Als de ogen van de eerste mensen opengaan, sluit zich volgens de Joodse Overlevering het oog waarmee zij die eenheid konden zien. Voortaan zien ze een eindeloze veelheid.
  
-Dan overvalt hen een gevoel van schaamte. Ze merken dat ze niet in staat zijn om uit te drukken wat ze echt zijn. Ze kijken naar zichzelf, zien iemand die naakt is en gaan zich verstoppen.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+3%3A8%2C+10&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 3:810]].)) Het Hebreeuwse woord voor naakt is //​’arom//​. Ook dit woord begint weer met een [[70_ajin|’àjin]].+Dan overvalt hen een gevoel van schaamte. Ze merken dat ze niet in staat zijn om uit te drukken wat ze echt zijn. Ze kijken naar zichzelf, zien iemand die naakt is en gaan zich verstoppen.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=3&cs-versnummer-3=8-10&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Genesis 3:8-10]].)) Het Hebreeuwse woord voor naakt is //​’arom//​. Ook dit woord begint weer met een [[70_ajin|’àjin]].
  
-God geeft hen “kleren” van ‘vel’, van ‘huid’, om zich te bedekken.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+3%3A21&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 3:21]].)) Het Hebreeuwse woord voor vel, huid, is //’or//. Weer die [[70_ajin|’àjin]] aan het begin.+God geeft hen “kleren” van ‘vel’, van ‘huid’, om zich te bedekken.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=21-21&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 3:21]].)) Het Hebreeuwse woord voor vel, huid, is //’or//. Weer die [[70_ajin|’àjin]] aan het begin.
  
 Volgens de Joodse overlevering hadden Adam en Eva eerst “kleren” van ‘licht’. Het Hebreeuwse woord voor ‘licht’,​ //or// heeft dezelfde klinker als het woord voor ‘vel’ of ‘huid’. //Or//, ‘licht’,​ begint echter niet met een [[70_ajin|’àjin]],​ maar met een [[1_alef|alèf]]. Volgens de Joodse overlevering hadden Adam en Eva eerst “kleren” van ‘licht’. Het Hebreeuwse woord voor ‘licht’,​ //or// heeft dezelfde klinker als het woord voor ‘vel’ of ‘huid’. //Or//, ‘licht’,​ begint echter niet met een [[70_ajin|’àjin]],​ maar met een [[1_alef|alèf]].
Regel 252: Regel 252:
 Voordat onze Bijbelse voorouders van de boom van de kennis aten, straalden ze Gods licht uit. Licht dat hen beschermde tegen de buitenwereld. Wanneer dat licht uitdooft, voelen ze zich naakt en kwetsbaar. Voordat onze Bijbelse voorouders van de boom van de kennis aten, straalden ze Gods licht uit. Licht dat hen beschermde tegen de buitenwereld. Wanneer dat licht uitdooft, voelen ze zich naakt en kwetsbaar.
  
-Sommige personen uit de Bijbel, personen die dicht bij God leven, krijgen op bepaalde momenten dat licht weer terug. Mozes bijvoorbeeld.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus+34%3A+29%2C+30&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Exodus 34: 29, 30]].)) En ook [[wieisjezus|Jezus]].(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Markus+9%3A3&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Markus 9:3]]; [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matthe%FCs+17%3A2&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Mattheüs 17:2]]; [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lukas+9%3A29&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Lukas 9:29]].))+Sommige personen uit de Bijbel, personen die dicht bij God leven, krijgen op bepaalde momenten dat licht weer terug. Mozes bijvoorbeeld.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=2&cs-bijbelhoofdstuk-2=34&cs-versnummer-3=29-30&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Exodus 34:​29,​30]].)) En ook [[wieisjezus|Jezus]].(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=41&cs-bijbelhoofdstuk-2=9&cs-versnummer-3=3-3&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Markus 9:3]]; [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=40&cs-bijbelhoofdstuk-2=17&cs-versnummer-3=2-2&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Mattheüs 17:2]]; [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=42&cs-bijbelhoofdstuk-2=9&cs-versnummer-3=29-29&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Lukas 9:29]].))
  
 Normaal gesproken hebben mensen de “kleren” van ‘huid’ die God hen geeft echter hard nodig om te kunnen overleven. Normaal gesproken hebben mensen de “kleren” van ‘huid’ die God hen geeft echter hard nodig om te kunnen overleven.
  
-Na dat drama krijgen Adam en Eva twee zonen. Kaïn en Abel. Kaïn is jaloers op Abel omdat Abel dichter bij God kan komen dan hijzelf. Kaïn vermoordt zijn broer en wordt direct daarop bang  voor zijn eigen hachje.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+4%3A1-24&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 4:1-24]].))+Na dat drama krijgen Adam en Eva twee zonen. Kaïn en Abel. Kaïn is jaloers op Abel omdat Abel dichter bij God kan komen dan hijzelf. Kaïn vermoordt zijn broer en wordt direct daarop bang  voor zijn eigen hachje.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=4&​cs-versnummer-3=1-24&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 4:1-24]].))
  
-Kaïn bouwt dan een stad.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+4%3A17&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 4:17]].)) Het Hebreeuwse woordje voor ‘stad’ is //’ir//. //’Ir// is van dezelfde stam als //’or//, ‘huid’. Het betekent behalve ‘stad’ ook ‘angst’ en ‘nood’. Een stad is dus evenals de huid een omhulling om je te beschermen tegen de buitenwereld. En ook hier is de eerste letter weer een [[70_ajin|’àjin]].((Mijn bron voor de Hebreeuwse uitleg over licht, huid, stad en naaktheid is Weinreb, F. (1976), //De Bijbel als Schepping//,​ p. 212-215, 221, 256-263.)) ​+Kaïn bouwt dan een stad.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=4&​cs-versnummer-3=17-17&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 4:17]].)) Het Hebreeuwse woordje voor ‘stad’ is //’ir//. //’Ir// is van dezelfde stam als //’or//, ‘huid’. Het betekent behalve ‘stad’ ook ‘angst’ en ‘nood’. Een stad is dus evenals de huid een omhulling om je te beschermen tegen de buitenwereld. En ook hier is de eerste letter weer een [[70_ajin|’àjin]].((Mijn bron voor de Hebreeuwse uitleg over licht, huid, stad en naaktheid is Weinreb, F. (1976), //De Bijbel als Schepping//,​ p. 212-215, 221, 256-263.)) ​
  
 In de volgende afbeelding zet ik de vier Hebreeuwse woorden nog even op een rij. Eén van hen heeft als [[231_poorten|tweeletterige stam]] de letters [[1_alef|alèf]] en [[200_resj|rēsj]] en de andere drie de letters [[70_ajin|’àjin]] en [[200_resj|rēsj]]. Voor de duidelijkheid heb ik deze stamletters bruin gemaakt. De andere letters zijn blauw: In de volgende afbeelding zet ik de vier Hebreeuwse woorden nog even op een rij. Eén van hen heeft als [[231_poorten|tweeletterige stam]] de letters [[1_alef|alèf]] en [[200_resj|rēsj]] en de andere drie de letters [[70_ajin|’àjin]] en [[200_resj|rēsj]]. Voor de duidelijkheid heb ik deze stamletters bruin gemaakt. De andere letters zijn blauw:
Regel 264: Regel 264:
 {{ alef_of_ajin.png?​570 }} {{ alef_of_ajin.png?​570 }}
  
-Eén van de nakomelingen van Kaïn, Lamech, is een agressieve man. Zijn zonen zijn de Bijbelse grondleggers van de cultuur. Zijn eerste zoon is de vader van hen die tenten ​maken en vee hoeden. Zijn tweede zoon is de vader van hen die musiceren. En zijn derde zoon is de vader van hen die koper en ijzer bewerken.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+4%3A19-22&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 4:​19-22]].))+Eén van de nakomelingen van Kaïn, Lamech, is een agressieve man. Zijn zonen zijn de Bijbelse grondleggers van de cultuur. Zijn eerste zoon is de vader van hen die in tenten ​wonen en vee hoeden. Zijn tweede zoon is de vader van hen die musiceren. En zijn derde zoon is de vader van hen die koper en ijzer bewerken.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=4&​cs-versnummer-3=19-22&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 4:​19-22]].))
  
 Volgens de Bijbel hebben wij onze cultuur, onze steden en zelfs onze kleren en huiden dus om het Goddelijke licht, het licht van de éénheid, dat we kwijt zijn, te vervangen. ​ Volgens de Bijbel hebben wij onze cultuur, onze steden en zelfs onze kleren en huiden dus om het Goddelijke licht, het licht van de éénheid, dat we kwijt zijn, te vervangen. ​
Regel 270: Regel 270:
 Het blijven echter lapmiddelen,​ “kunstlicht”. Het blijven echter lapmiddelen,​ “kunstlicht”.
  
-Ook Abraham woont in tenten.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+13%3A18&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 13:18]].)) In die zin is hij een echte zoon van de eerste cultuurbrenger. Toch gedraagt hij zich anders. Ten eerste wordt hij een //vreemdeling// genoemd.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+20%3A1&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 20:1]].)) Hij weet dat zijn tent hier maar tijdelijk staat. Ten tweede is hij //​gastvrij//​.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+18%3A1-8&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Genesis 18:1-8]].)) Abraham staat open voor de buitenwereld. Blijkbaar is hij minder met overleven bezig als Kaïn en Lamech.+Ook Abraham woont in tenten.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=13&cs-versnummer-3=18-18&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Genesis 13:18]].)) In die zin is hij een echte zoon van de eerste cultuurbrenger. Toch gedraagt hij zich anders. Ten eerste wordt hij een //zwerver-te-gast// genoemd.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=20&​cs-versnummer-3=1-1&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 20:1]].)) Hij weet dat zijn tent hier maar tijdelijk staat. Ten tweede is hij //​gastvrij//​.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=18&​cs-versnummer-3=1-8&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 18:1-8]].)) Abraham staat open voor de buitenwereld. Blijkbaar is hij minder met overleven bezig als Kaïn en Lamech.
  
 Volgens [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]] mag het bij onze instituties niet enkel om overleven gaan. Instituties moeten in verbinding blijven met de “andere wereld”, de wereld van God.((Weinreb,​ Friedrich (1997), //Het leven van Jezus. Een joodse visie op het Nieuwe Testament//,​ p. 176-178.)) Volgens [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]] mag het bij onze instituties niet enkel om overleven gaan. Instituties moeten in verbinding blijven met de “andere wereld”, de wereld van God.((Weinreb,​ Friedrich (1997), //Het leven van Jezus. Een joodse visie op het Nieuwe Testament//,​ p. 176-178.))