Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
dehebreeuwsebijbel [2014/06/02 16:04]
josquak
dehebreeuwsebijbel [2014/11/28 11:59] (huidige)
josquak
Regel 90: Regel 90:
 ====2.2. Het einde en het nieuwe begin==== ====2.2. Het einde en het nieuwe begin====
  
-De droom werd echter ruw verstoord in Megiddo. Daar werd Josia namelijk gedood door de Egyptische Farao.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kon+23%3A29%2C30&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|2 Koningen 23:29,30]] en [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kron+35%3A20-24&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|2 Kronieken 35:​20-24]].))+De droom werd echter ruw verstoord in Megiddo. Daar werd Josia namelijk gedood door de Egyptische Farao.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=11&cs-bijbelhoofdstuk-2=23&cs-versnummer-3=29-30&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|2 Koningen 23:29,30]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=39&cs-bijbelhoofdstuk-2=35&cs-versnummer-3=20-24&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|2 Kronieken 35:​20-24]].))
  
 {{ https://​sites.google.com/​site/​megiddoexpedition/​tel-aviv-university-excavations/​l5.jpg?​600 = |Overblijfselen van Megiddo, een stad die 6000 jaar de internationale handel in deze streek domineerde. Het team dat deze opgravingen deed, werd geleid door Israel Finkelstein en Eric Cline. }} {{ https://​sites.google.com/​site/​megiddoexpedition/​tel-aviv-university-excavations/​l5.jpg?​600 = |Overblijfselen van Megiddo, een stad die 6000 jaar de internationale handel in deze streek domineerde. Het team dat deze opgravingen deed, werd geleid door Israel Finkelstein en Eric Cline. }}
Regel 127: Regel 127:
 Volgens de christenen toont het Nieuwe Testament Jezus in zijn volle glans. Ook het Oude Testament spreekt over hem, maar op een meer verborgen manier. Volgens de christenen toont het Nieuwe Testament Jezus in zijn volle glans. Ook het Oude Testament spreekt over hem, maar op een meer verborgen manier.
  
-Christenen lezen dat Oude Testament niet in het Hebreeuws, maar in een vertaling. Voor de vroegste christenen was dat het Grieks.((Het gaat hier om de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Septuagint|Septuagint]],​ de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Zie ook [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4.3. De Septuagint|De Septuagint]].)) Later kwam daar nog het Latijn bij.((Het gaat hier om de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Vulgaat|Vulgaat]],​ de oude Latijnse vertaling de Hebreeuwse Bijbel))+Christenen lezen dat Oude Testament niet in het Hebreeuws, maar in een vertaling. Voor de vroegste christenen was dat het Grieks.((Het gaat hier om de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Septuagint|Septuagint]],​ de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Zie ook [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4.3. De Septuagint|De Septuagint]].)) Later kwam daar nog het Latijn bij.((Het gaat hier om de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Vulgaat|Vulgaat]],​ de oude Latijnse vertaling de Hebreeuwse Bijbel.))
  
 In die vertalingen vonden zij in het Oude Testament allerlei gebeurtenissen en zaken die leken op gebeurtenissen en zaken uit het Nieuwe Testament. Ook vonden ze Bijbelse personages waarin al iets van Jezus te zien was. Deze personages noemden ze “typen van Christus”. In die vertalingen vonden zij in het Oude Testament allerlei gebeurtenissen en zaken die leken op gebeurtenissen en zaken uit het Nieuwe Testament. Ook vonden ze Bijbelse personages waarin al iets van Jezus te zien was. Deze personages noemden ze “typen van Christus”.
Regel 135: Regel 135:
 De Hebreeuwse Bijbel zelf, met de uitleg die de joden eraan gaven, is bij hen uit het zicht geraakt. De Hebreeuwse Bijbel zelf, met de uitleg die de joden eraan gaven, is bij hen uit het zicht geraakt.
  
-In het Nieuwe Testament waren Jezus en de Hebreeuwse Bijbel nog onverbrekelijk met elkaar verbonden. Johannes, één van de schrijvers van dit Nieuwe Testament, noemt Jezus zelfs het ‘//vleesgeworden ​Woord//​’.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Johannes+1%3A14&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Johannes 1:​14]].)) ​+In het Nieuwe Testament waren Jezus en de Hebreeuwse Bijbel nog onverbrekelijk met elkaar verbonden. Johannes, één van de schrijvers van dit Nieuwe Testament, noemt Jezus zelfs het ‘//vlees en bloed geworden ​Woord//​’.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=43&cs-bijbelhoofdstuk-2=1&cs-versnummer-3=14-14&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Johannes 1:​14]].)) ​
  
 Voor Johannes is Jezus dus een “Hebreeuwse Bijbel van vlees en bloed”. In zijn tijd was er namelijk maar één Woord, de Hebreeuwse Bijbel. Voor Johannes is Jezus dus een “Hebreeuwse Bijbel van vlees en bloed”. In zijn tijd was er namelijk maar één Woord, de Hebreeuwse Bijbel.
Regel 224: Regel 224:
 Ik denk het niet. Ik denk het niet.
  
-De problemen beginnen al op de eerste bladzijde van het Oude Testament. Daar wordt ons vertelt dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+1&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 1]].)) ​+De problemen beginnen al op de eerste bladzijde van het Oude Testament. Daar wordt ons vertelt dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=1&cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 1]].)) ​
  
 Volgens de huidige wetenschap is ons heelal echter met een oerknal ontstaan((Zie [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oerknal|Oerknal]].)) en heeft het leven op aarde er miljarden jaren voor nodig gehad om zich te ontwikkelen.((Zie [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Evolutie_%28biologie%29|Evolutie (biologie)]].)) Volgens de huidige wetenschap is ons heelal echter met een oerknal ontstaan((Zie [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Oerknal|Oerknal]].)) en heeft het leven op aarde er miljarden jaren voor nodig gehad om zich te ontwikkelen.((Zie [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Evolutie_%28biologie%29|Evolutie (biologie)]].))
  
-Op dit Bijbelse scheppingsverhaal volgt het verhaal over het eerste mensenpaar. Dit tweetal leeft in een paradijs. Een  sprekende slang verleidt hen ertoe van een boom te eten, waardoor ze het geluk van hun leven kwijtraken.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+2%3A4-3%3A24&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 2:4-3:24]].)) ​+Op dit Bijbelse scheppingsverhaal volgt het verhaal over het eerste mensenpaar. Dit tweetal leeft in een paradijs. Een  sprekende slang verleidt hen ertoe van een boom te eten, waardoor ze het geluk van hun leven kwijtraken.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=4-24&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 2:4-24]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Genesis 3]].)) 
  
 Dat verhaal klinkt wetenschappers van nu als een sprookje in de oren. Volgens hen is het begin van de mens verre van paradijselijk geweest. De evolutietheorie leert ons dat de eerste mensen [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Homininae|afstammelingen van apen]] waren, die moesten overleven in een savanne vol gevaren. Dat verhaal klinkt wetenschappers van nu als een sprookje in de oren. Volgens hen is het begin van de mens verre van paradijselijk geweest. De evolutietheorie leert ons dat de eerste mensen [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Homininae|afstammelingen van apen]] waren, die moesten overleven in een savanne vol gevaren.
  
-Een paar bladzijden verder in het Oude Testament vinden we het verhaal over mensen die een toren bouwen om ermee in de hemel te komen.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+11%3A1-9&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 11:​1-9]].)) ​+Een paar bladzijden verder in het Oude Testament vinden we het verhaal over mensen die een toren bouwen om ermee in de hemel te komen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=1-9&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 11:​1-9]].)) ​
  
 Dat verhaal past goed bij een wereldbeeld waarin een hemel een [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Platte_Aarde|platte aarde]] overkoepelt. Wetenschappers vertellen ons echter al eeuwen dat de aarde een bolletje is in een onvoorstelbaar groot [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Heelal|heelal]] vol [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Sterrenstelsel|sterrenstelsels]]. Een hemel boven ons waar God woont, heeft in dat heelal geen plaats. Dat verhaal past goed bij een wereldbeeld waarin een hemel een [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Platte_Aarde|platte aarde]] overkoepelt. Wetenschappers vertellen ons echter al eeuwen dat de aarde een bolletje is in een onvoorstelbaar groot [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Heelal|heelal]] vol [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Sterrenstelsel|sterrenstelsels]]. Een hemel boven ons waar God woont, heeft in dat heelal geen plaats.
Regel 238: Regel 238:
 In het Oude Testament staan ook vele wonderverhalen. Wonderen zijn gebeurtenissen waar geen logische verklaring voor is, gebeurtenissen die indruisen tegen de regels van de wetenschap. In het Oude Testament staan ook vele wonderverhalen. Wonderen zijn gebeurtenissen waar geen logische verklaring voor is, gebeurtenissen die indruisen tegen de regels van de wetenschap.
  
-Eén van hen vinden we in het Bijbelboek //Jozua//. Daar wordt vertelt dat God tijdens een strijd de zon een poosje stilzet.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jozua+10%3A10-14&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Jozua 10:​10-14]].)) Wetenschappelijk is zoiets ondenkbaar. Als zoiets al plaats zou vinden, zou het een kosmische catastrofe betekenen.+Eén van hen vinden we in het Bijbelboek //Jozua//. Daar wordt vertelt dat God tijdens een strijd de zon een poosje stilzet.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=6&cs-bijbelhoofdstuk-2=10&cs-versnummer-3=10-14&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Jozua 10:​10-14]].)) Wetenschappelijk is zoiets ondenkbaar. Als zoiets al plaats zou vinden, zou het een kosmische catastrofe betekenen.
  
-Een ander wonderverhaal staat in het Bijbelboek //Exodus//. Daar trekken honderdduizenden joodse vluchtelingen door een zee zonder nat te worden. Links zien ze een watermuur, rechts zien ze een watermuur en daartussen kunnen ze gewoon naar de overkant wandelen. Als de laatste aan de overkant is, heft hun leider zijn staf op en stroomt de zee weer verder.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus+14%3A5-30&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Exodus 14:​5-30]].)) ​+Een ander wonderverhaal staat in het Bijbelboek //Exodus//. Daar trekken honderdduizenden joodse vluchtelingen door een zee zonder nat te worden. Links zien ze een watermuur, rechts zien ze een watermuur en daartussen kunnen ze gewoon naar de overkant wandelen. Als de laatste aan de overkant is, heft hun leider zijn staf op en stroomt de zee weer verder.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=2&cs-bijbelhoofdstuk-2=14&cs-versnummer-3=5-30&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Exodus 14:​5-30]].)) ​
  
 Ook bij dit verhaal kan een moderne wetenschapper zich niets voorstellen. In zijn ogen moet dat wel een sprookje zijn. Ook bij dit verhaal kan een moderne wetenschapper zich niets voorstellen. In zijn ogen moet dat wel een sprookje zijn.
  
-Diezelfde mensenmassa komt uiteindelijk bij een berg waar God zelf op de top aanwezig is en dat met bliksem en donder te kennen geeft.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus+19&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Exodus 19]].)) ​+Diezelfde mensenmassa komt uiteindelijk bij een berg waar God zelf op de top aanwezig is en dat met bliksem en donder te kennen geeft.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=2&cs-bijbelhoofdstuk-2=19&cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Exodus 19]].)) ​
  
 Met dit verhaal hebben zelfs theologen problemen. Volgens de theologie is God namelijk overal. Hoe kan Hij zich dan op één plek manifesteren?​ Met dit verhaal hebben zelfs theologen problemen. Volgens de theologie is God namelijk overal. Hoe kan Hij zich dan op één plek manifesteren?​
  
-Nog problematischer voor hen is het verhaal waarin drie mannen bij Abraham en zijn vrouw op bezoek komen. Abraham spreekt hen aan alsof ze God Zelf zijn.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+18%3A1-15&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 18:​1-15]].)) Hoe kan een God, die geestelijk is, als een mens met mensen praten en zelfs bij hen eten?+Nog problematischer voor hen is het verhaal waarin drie mannen bij Abraham en zijn vrouw op bezoek komen. Abraham spreekt hen aan alsof ze God Zelf zijn.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=18&​cs-versnummer-3=1-15&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 18:​1-15]].)) Hoe kan een God, die geestelijk is, als een mens met mensen praten en zelfs bij hen eten?
  
 En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van Oudtestamentische verhalen waar wij tegenwoordig verstandelijk mee in de knoop komen. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van Oudtestamentische verhalen waar wij tegenwoordig verstandelijk mee in de knoop komen.
Regel 278: Regel 278:
 Ook dat is tegenwoordig een probleem. Ook dat is tegenwoordig een probleem.
  
-In één van de Bijbelverhalen krijgt Abraham van God de opdracht zijn zoon Izak op een berg aan Hem te offeren. Abraham laadt het hout op de schouders van zijn zoon en gaat op pad. Als ze op de berg zijn, legt hij Izak op het hout en heft zijn mes op om hem te slachten. Op dat moment houdt God hem tegen. Hij zegt dat Hij nu weet dat Abraham Hem niets zal onthouden.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+18%3A1-15&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 22:​1-19]].)) ​+In één van de Bijbelverhalen krijgt Abraham van God de opdracht zijn zoon Izak op een berg aan Hem te offeren. Abraham laadt het hout op de schouders van zijn zoon en gaat op pad. Als ze op de berg zijn, legt hij Izak op het hout en heft zijn mes op om hem te slachten. Op dat moment houdt God hem tegen. Hij zegt dat Hij nu weet dat Abraham Hem niets zal onthouden.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=22&​cs-versnummer-3=1-19&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 22:​1-19]].)) ​
  
 Tegenwoordig klinkt zo’n verhaal ons wreed in de oren. Heeft een alwetende, goede God zulke testpraktijken nodig? Tegenwoordig klinkt zo’n verhaal ons wreed in de oren. Heeft een alwetende, goede God zulke testpraktijken nodig?
Regel 294: Regel 294:
 Mensen van nu hebben vaak een ruimer hart voor de Bijbelse slechteriken dan voor haar heiligen. Die heiligen vallen tegenwoordig dan ook stuk voor stuk van hun voetstuk. Mensen van nu hebben vaak een ruimer hart voor de Bijbelse slechteriken dan voor haar heiligen. Die heiligen vallen tegenwoordig dan ook stuk voor stuk van hun voetstuk.
  
-Neem nu Jakob, de derde stamvader van de Joden, die zijn vader bedriegt om zijn broer de zegen van de eerstgeborene te ontfutselen.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+27%3A1-40&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 27:​1-40]].))+Neem nu Jakob, de derde stamvader van de Joden, die zijn vader bedriegt om zijn broer de zegen van de eerstgeborene te ontfutselen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=27&​cs-versnummer-3=1-40&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 27:​1-40]].))
  
-Zelfs David, de ideale Bijbelse koning, stelt ons teleur. Als hij na een dag van niets doen op zijn dakterras wandelt, ziet hij een vrouw baden waarop hij meteen verliefd wordt. Hij laat haar komen, maakt haar zwanger en maakt haar man onschadelijk.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+11&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|2 Samuel 11]].)) ​+Zelfs David, de ideale Bijbelse koning, stelt ons teleur. Als hij na een dag van niets doen op zijn dakterras wandelt, ziet hij een vrouw baden waarop hij meteen verliefd wordt. Hij laat haar komen, maakt haar zwanger en maakt haar man onschadelijk.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=9&cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=1-27&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|2 Samuel 11]].)) ​
  
 Hoe kan God ons vragen zich aan Zijn regels te houden als David en andere Bijbelheiligen dat ook niet deden? Hoe kan God ons vragen zich aan Zijn regels te houden als David en andere Bijbelheiligen dat ook niet deden?
  
-Goed, God geeft David op zijn falie, maar Hij verwerpt hem niet als koning. Dat deed Hij wel met Saul toen die een opdracht niet helemaal uitvoerde.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Samuel+15&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|1 Samuel 15]].))+Goed, God geeft David op zijn falie, maar Hij verwerpt hem niet als koning. Dat deed Hij wel met Saul toen die een opdracht niet helemaal uitvoerde.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=8&cs-bijbelhoofdstuk-2=15&cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|1 Samuel 15]].))
  
 Een laatste moeilijk punt is de Bijbelse plaats van de vrouw. Een laatste moeilijk punt is de Bijbelse plaats van de vrouw.
  
-Volgens het Oude Testament is de vrouw geschapen uit de man.(([[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+2%3A21-23&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 2:​21-23]].)) Ze is dus maar een “half mens”, die pas weer “heel” wordt als ze zich met haar man verenigt.+Volgens het Oude Testament is de vrouw geschapen uit de man.(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=21-23&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 2:​21-23]].)) Ze is dus maar een “half mens”, die pas weer “heel” wordt als ze zich met haar man verenigt.
  
 Hetzelfde geldt ook voor de man, maar de man treedt in de Bijbel veel meer op de voorgrond. Zelfs in de [[detienwoorden|Tien Woorden]], het hart van de Bijbel, staat de man centraal. De vrouw wordt daar alleen genoemd als iemand die “van de man” is, als iets wat hij bezit dus. Hetzelfde geldt ook voor de man, maar de man treedt in de Bijbel veel meer op de voorgrond. Zelfs in de [[detienwoorden|Tien Woorden]], het hart van de Bijbel, staat de man centraal. De vrouw wordt daar alleen genoemd als iemand die “van de man” is, als iets wat hij bezit dus.
Regel 404: Regel 404:
 De Hebreeuwse Bijbel is in de eerste plaats een boek van de joden. De Hebreeuwse Bijbel is in de eerste plaats een boek van de joden.
  
-Paulus, één van de schrijvers van het Nieuwe Testament, schrijft dat aan de joden de woorden van God zijn toevertrouwd.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+3%3A1%2C2&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Romeinen 3:1,2]].)) Deze woorden hebben zij door alle eeuwen heen bewaard. Niet alleen de woorden zelf, maar ook de uitleg ervan, het complex van de //Joodse Overlevering//​.+Paulus, één van de schrijvers van het Nieuwe Testament, schrijft dat aan de joden de woorden van God zijn toevertrouwd.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=45&cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=1-2&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Romeinen 3:1,2]].)) Deze woorden hebben zij door alle eeuwen heen bewaard. Niet alleen de woorden zelf, maar ook de uitleg ervan, het complex van de //Joodse Overlevering//​.
  
 De Bijbelse stamvader van het joodse volk is Abraham. Abraham was de tegenpool van //Sodom//. Abraham stond open voor gasten, voor vreemdelingen. Terwijl zulke mensen in //Sodom// op een bed gelegd en gedood werden, nodigde Abraham hen uit om met hen te praten en te eten. Door dat te doen, kon hij ook open staan voor God zelf en Zijn woorden. De Bijbelse stamvader van het joodse volk is Abraham. Abraham was de tegenpool van //Sodom//. Abraham stond open voor gasten, voor vreemdelingen. Terwijl zulke mensen in //Sodom// op een bed gelegd en gedood werden, nodigde Abraham hen uit om met hen te praten en te eten. Door dat te doen, kon hij ook open staan voor God zelf en Zijn woorden.
Regel 433: Regel 433:
 Joden, christenen en moslims noemen zich allemaal kinderen van Abraham. Abraham is echter van ons allemaal. Joden, christenen en moslims noemen zich allemaal kinderen van Abraham. Abraham is echter van ons allemaal.
  
-Het Bijbelboek //Genesis// noemt Abraham de vader van vele volken.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+17%3A2-6&id42=1&id17=1&id47=1&l=nl&set=10|Genesis 17:2-6]].)) Niet alleen van het joodse volk dus.+Het Bijbelboek //Genesis// noemt Abraham de vader van vele volken.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=17&​cs-versnummer-3=2-6&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis 17:2-6]].)) Niet alleen van het joodse volk dus.
  
 Volgens Weinreb bevindt zich het “joodse” in ieder mens, waar en in wat voor tijd hij ook leeft.((Zie [[http://​www.hebreeuwseacademie.nl/​index.php?​location=notities&​pid=62|’Open veld’ ontmoetingen 34]].)) Dat “joodse in ons” herkent zich in de verhalen van de joodse Bijbel. ​ Volgens Weinreb bevindt zich het “joodse” in ieder mens, waar en in wat voor tijd hij ook leeft.((Zie [[http://​www.hebreeuwseacademie.nl/​index.php?​location=notities&​pid=62|’Open veld’ ontmoetingen 34]].)) Dat “joodse in ons” herkent zich in de verhalen van de joodse Bijbel. ​