Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
woord_10 [2019/11/09 15:28]
josquak
woord_10 [2019/11/11 11:33] (huidige)
josquak
Regel 97: Regel 97:
 Zo heeft God ons bedoelt. Als mensen die aan het ene, aan de Ene, aan Hem denken. Maar we aten van de “boom van de kennis van goed en kwaad”. We gingen kiezen tussen wat wij goed vonden en wat wij kwaad vonden en raakten het ene, de Ene kwijt. En daarmee raakten we het licht kwijt en gingen we ons naakt voelen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=6-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken&​search=Zoeken|Genesis 3:6,7]].)) We vluchtten van God weg, maar God riep ons, kwam naar ons toe en bekleedde ons met een huid.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=21-21&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3:​21]].)) ​ Zo heeft God ons bedoelt. Als mensen die aan het ene, aan de Ene, aan Hem denken. Maar we aten van de “boom van de kennis van goed en kwaad”. We gingen kiezen tussen wat wij goed vonden en wat wij kwaad vonden en raakten het ene, de Ene kwijt. En daarmee raakten we het licht kwijt en gingen we ons naakt voelen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=6-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken&​search=Zoeken|Genesis 3:6,7]].)) We vluchtten van God weg, maar God riep ons, kwam naar ons toe en bekleedde ons met een huid.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=21-21&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3:​21]].)) ​
  
-Het Hebreeuwse woord voor ‘huid’ is //’or//. //’Or// heeft ook zo’n //rēsj//, zo’n ‘hoofd’. Alleen staat daar nu geen //alèf// voor, maar een [[70_ajin|’àjin]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //​’àjin//​ is de 70. Dat getal staat niet voor de eenheid, maar voor de veelheid.+Het Hebreeuwse woord voor ‘huid’ is //’or//. //’Or// heeft ook zo’n //rēsj//, zo’n ‘hoofd’. Alleen staat daar nu geen //alèf// voor, maar een [[70_ajin|’àjin]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //​’àjin//​ is de 70. Dat getal staat niet voor de éénheid, maar voor de veelheid.
  
-Door ons die huid te geven, lijkt God ons er nog extra in te wrijven dat we alleen nog op veelheden zullen stuiten, dat we de eenheid ​kwijt zijn, dat we God kwijt zijn. Toch klopt dat niet. Want er zit een geheim in die //​’àjin//​+Door ons die huid te geven, lijkt God ons er nog extra in te wrijven dat we alleen nog op veelheden zullen stuiten, dat we de éénheid ​kwijt zijn, dat we Hem kwijt zijn. 
  
-De //​’àjin//​ als woord bestaat uit een [[70_ajin|’àjin]],​ een [[10_jod|jōd]] en een [[50_noen|noen]]. Als je de getalswaarden van die letters optelt krijg je 70 + 10 + 50 = 130. Dit getal is een veelvoud van 13, de getalswaarde van het woord //echad//, wat ‘één’ betekent.+Toch klopt dat niet, want er zit een geheim in die //​’àjin//​. ​De //​’àjin//​ als woord bestaat uit een [[70_ajin|’àjin]],​ een [[10_jod|jōd]] en een [[50_noen|noen]]. Als je de getalswaarden van die letters optelt krijg je 70 + 10 + 50 = 130. Dit getal is een veelvoud van 13, de getalswaarde van het woord //echad//, wat ‘één’ betekent.
  
 {{ geheim_van_de_ajin.png?​500 }} {{ geheim_van_de_ajin.png?​500 }}
  
-Met die //‘or//, die ‘huid’ geeft God ons dus de éénheid, het Goddelijke, terug. Maar op een verborgen manier. Hij doet dat via de lijn van geslachten.+Met die //‘or//, die ‘huid’ geeft God ons dus de éénheid, het Goddelijke, terug. Maar op een verborgen maniervia de lijn van geslachten.
  
-Als Cham zijn vader in zijn tent ziet liggen, kan hij die éénheid niet ontdekken. Hij ziet alleen maar een oude naakte man liggen. Een man die dit en dit en dit is. Een man die van alles en nog wat is. Cham kijkt alleen naar de oppervlakteen ziet dat die weinig voorstelt.+Als Cham zijn vader in zijn tent ziet liggen, kan hij die éénheid niet ontdekken. Hij ziet alleen maar een oude naakte man liggen. Een man die dit en dit en dit is. Een man die van alles en nog wat is. Cham kijkt alleen naar de oppervlakte en ziet dat die weinig voorstelt.
  
-Van zichzelf heeft Cham een gunstiger beeld. Cham gelooft namelijk in vooruitgang. Als we daarin geloven, staat elke volgende generatie volgens ons weer een stapje hoger op de evolutieladder. Van oudere generaties kunnen we niets leren. Onze vaders weten minder dan wij. En de vaders van onze vaders nog minder.((Zie Weinreb, F (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 309-311.)) Bij ons voorgeslacht hoef je God niet te zoeken. God ligt eerder in de toekomst. God is een droom van eenheid ​die wijzelf ​hier tot stand zullen brengen.+Van zichzelf heeft Cham een gunstiger beeld. Cham gelooft namelijk in vooruitgang. Als we daarin geloven, staat elke volgende generatie volgens ons weer een stapje hoger op de evolutieladder. Van oudere generaties kunnen we niets leren. Onze vaders weten minder dan wij. En de vaders van onze vaders nog minder.((Zie Weinreb, F (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 309-311.)) Bij ons voorgeslacht hoef je God niet te zoeken. God ligt eerder in de toekomst. God is een droom van éénheid ​die wijzèlf ​hier tot stand zullen brengen.
  
 {{ god_van_cham.png?​277 }} {{ god_van_cham.png?​277 }}
Regel 125: Regel 125:
 ====3.2. Onrust==== ====3.2. Onrust====
  
-In het Hebreeuws zegt de naam iets over de persoon zelf. Dat geldt dus ook voor de naam van Cham.+In het Hebreeuws zegt een naam iets over de persoon zelf. Dat geldt dus ook voor de naam van Cham.
  
 Het woord //cham// bestaat uit de letters [[8_cheth|chēth]] en [[40_mem|mēm]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //chēth// is 8 en de getalswaarde van de //mēm// is 40. De 8 staat voor de toekomstige wereld en de 40 staat voor de tijd waarin wij hier op aarde ons leven leven. Het woord //cham// bestaat uit de letters [[8_cheth|chēth]] en [[40_mem|mēm]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //chēth// is 8 en de getalswaarde van de //mēm// is 40. De 8 staat voor de toekomstige wereld en de 40 staat voor de tijd waarin wij hier op aarde ons leven leven.
Regel 139: Regel 139:
 {{ noach.png?​400 }} {{ noach.png?​400 }}
  
-Noach weet dat God zelf voor onze toekomst zorgt. Die wetenschap geeft hem rust. Dat zit ook in zijn naam, want Noach is verwant met //noeach//, wat ‘rust’ betekent.+Noach weet dat God zèlf voor onze toekomst zorgt. Die wetenschap geeft hem rust. Dat zit ook in zijn naam, want Noach is verwant met //noeach//, wat ‘rust’ betekent.
  
 Cham heeft geen rust. Cham is druk bezig om zijn dromen hier uit te laten komen. Hoe drukker je bezig bent, hoe warmer je het krijgt. Ook dat zit in Chams naam want //cham// betekent ‘hitte’. Cham heeft geen rust. Cham is druk bezig om zijn dromen hier uit te laten komen. Hoe drukker je bezig bent, hoe warmer je het krijgt. Ook dat zit in Chams naam want //cham// betekent ‘hitte’.
Regel 159: Regel 159:
 //Chamàd// is verwant met //​chàmoedah//​. //​Chàmoedah//​ betekent ‘dierbaar,​ kostbaar zijn’. ​ //Chamàd// is verwant met //​chàmoedah//​. //​Chàmoedah//​ betekent ‘dierbaar,​ kostbaar zijn’. ​
  
-Het gaat hier dus niet om begeerte naar al het materiële, maar alleen naar het materiële dat dierbaar, kostbaar voor je is.+Het gaat hier dus niet om begeerte naar àl het materiële, maar alleen naar het materiële dat dierbaar, kostbaar voor je is.
  
 Iets is kostbaar voor je als het zeldzaam is. Denk bijvoorbeeld aan goud. Goud is zoveel waard omdat je er zo weinig van hebt. Zand is dat niet omdat je het overal vindt. Daarom is zand niet begerenswaardig. Goud wel.  Iets is kostbaar voor je als het zeldzaam is. Denk bijvoorbeeld aan goud. Goud is zoveel waard omdat je er zo weinig van hebt. Zand is dat niet omdat je het overal vindt. Daarom is zand niet begerenswaardig. Goud wel. 
Regel 177: Regel 177:
 Dat verlangen naar het materiële is de drijfveer van Kanaän. Dat verlangen naar het materiële is de drijfveer van Kanaän.
  
-Bij dat materiële moet je niet alleen denken aan stoffelijke dingen, aan sieraden of auto’s of huizen. Het kan ook om dingen gaan die minder stoffelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid kennis die je hebt, of dat je makkelijk met andere mensen om kunt gaan. Het kan zelfs gaan om religieuze zaken. Dat je zo goed bent voor anderen, dat je al heel ver bent in mediteren, dat je al aardig op weg bent om een heilige te worden, enzovoort. “Wetticisme” heet dat, of “geestelijk materialisme”.((Zie paragraaf [[overdereligies#​3.4. Koopmanschap|3.4.]] en [[overdereligies#​3.5. Vreemde aanwijzingen|3.5]].))+Bij dat materiële moet je niet alleen denken aan stoffelijke dingen, aan sieraden of auto’s of huizen. Het kan ook om dingen gaan die minder stoffelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid kennis die je hebt, of dat je makkelijk met andere mensen om kunt gaan. Het kan zelfs gaan om religieuze zaken. Dat je zo goed bent voor anderen, dat je al heel ver bent in mediteren, dat je al aardig op weg bent om een heilige te worden, enzovoort. “Wetticisme” heet dat, of “geestelijk materialisme”.((Zie paragraaf [[overdereligies#​3.4. Koopmanschap|3.4]] en [[overdereligies#​3.5. Vreemde aanwijzingen|3.5]]))
  
 Het zijn allemaal dingen waar je rijker door wordt. Het zijn allemaal dingen waar je rijker door wordt.
Regel 195: Regel 195:
 In de Bijbel wordt er ook gesproken over Kanaäns nakomelingen,​ de Kanaänieten. De Kanaänieten zijn degenen die de //adamah// bezet houden, het land dat God de Israëlieten belooft heeft. In de Bijbel wordt er ook gesproken over Kanaäns nakomelingen,​ de Kanaänieten. De Kanaänieten zijn degenen die de //adamah// bezet houden, het land dat God de Israëlieten belooft heeft.
  
-In paragraaf [[woord_10#​2.2. Menselijke grond|2.2.]] schreef ik dat de //adamah// getypeerd wordt door de letters [[1_alef|alèf]] en [[4_daleth|dalèth]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1 en de getalswaarde van de //dalèth// is 4. De 1 staat voor het goddelijke en de 4 staat voor het materiële.+In paragraaf [[woord_10#​2.2. Menselijke grond|2.2]] schreef ik dat de //adamah// getypeerd wordt door de letters [[1_alef|alèf]] en [[4_daleth|dalèth]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1 en de getalswaarde van de //dalèth// is 4. De 1 staat voor het goddelijke en de 4 staat voor het materiële.
  
-De Kanaänieten hebben alleen oog voor de //​dalèth//,​ de 4, het materiële. Dat materiële kan voor hen ook iets geestelijks zijn. Maar ook dat brengt de Kanaänieten geen stap dichter bij de //alèf//, de 1, het goddelijke in de //adamah//. Ze merken ​het niet eens op. Ze zijn alleen bezig met die //​dalèth//​. Die //dalèth// is voor hen het koopwaar waarmee ze kunnen handelen.+De Kanaänieten hebben alleen oog voor de //​dalèth//,​ de 4, het materiële. Dat materiële kan voor hen ook iets geestelijks zijn. Maar ook dat brengt de Kanaänieten geen stap dichter bij de //alèf//, de 1, het goddelijke in de //adamah//. Ze merken ​dat niet eens op. Ze zijn alleen bezig met die //​dalèth//​. Die //dalèth// is voor hen de koopwaar waarmee ze kunnen handelen.
  
 Zonder de //alèf//, zonder het goddelijke, is de kern echter uit de //adamah// weg. Dan is het geen echte //adamah//. Als je de //alèf// uit het woord //adamah// weghaalt, dan staat er //damah//. //Damah// betekent ‘verwoesten”. ​ Zonder de //alèf//, zonder het goddelijke, is de kern echter uit de //adamah// weg. Dan is het geen echte //adamah//. Als je de //alèf// uit het woord //adamah// weghaalt, dan staat er //damah//. //Damah// betekent ‘verwoesten”. ​
  
-Zonder de //alèf//, zonder het goddelijke, zijn er van de //adamah// alleen nog maar brokken over. Brokken die je wel kunt verhandelen,​ maar waar geen leven meer in zit. +Zonder de //alèf//, zonder het goddelijke, zijn er van de //adamah// alleen nog maar brokken over. Brokken die je wel kunt verhandelen,​ maar waar geen leven meer in zit. Niet voor niets neemt God de //adamah// van de Kanaänieten af.
  
-Volgens de Bijbel neemt God de //​adamah// ​van de Kanaänieten af en geeft het aan de Israëlieten.+God geeft de //adamah// aan de Israëlieten. ​
  
 Israël komt van //​jisrael//,​ wat ‘vorst van God’ betekent. Zo’n vorst kan alleen maar een vorst zijn als hij zich niet in laat met Kanaänitische praktijken. Als hij dat toch doet, dan raakt hij, net als zijn voorganger Kanaän zijn //adamah// kwijt. Dan zal hij ‘verdwijnen’,​ staat er in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=6&​cs-bijbelhoofdstuk-2=23&​cs-versnummer-3=12-13&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken&​search=Zoeken|Jozua 23:12-13]]. Israël komt van //​jisrael//,​ wat ‘vorst van God’ betekent. Zo’n vorst kan alleen maar een vorst zijn als hij zich niet in laat met Kanaänitische praktijken. Als hij dat toch doet, dan raakt hij, net als zijn voorganger Kanaän zijn //adamah// kwijt. Dan zal hij ‘verdwijnen’,​ staat er in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=6&​cs-bijbelhoofdstuk-2=23&​cs-versnummer-3=12-13&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken&​search=Zoeken|Jozua 23:12-13]].
Regel 209: Regel 209:
 Het Hebreeuwse woord voor ‘verdwijnen’ is //abàd//. //Abàd// bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]],​ [[2_beth|bēth]] en [[4_daleth|dalèth]]. De getalswaarden van deze letters zijn achtereenvolgens 1, 2 en 4.  //Abàd// betekent dus dat je uit de 1 weg gaat, de 2 in, en bij de 4 zal eindigen. ​ Het Hebreeuwse woord voor ‘verdwijnen’ is //abàd//. //Abàd// bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]],​ [[2_beth|bēth]] en [[4_daleth|dalèth]]. De getalswaarden van deze letters zijn achtereenvolgens 1, 2 en 4.  //Abàd// betekent dus dat je uit de 1 weg gaat, de 2 in, en bij de 4 zal eindigen. ​
  
-Als de Israëlieten gaan leven als de Kanaänieten,​ dan eindigen ze net al zij met materiële brokstukken. Hun leven is een puinhoop geworden. Een zinvol verband kunnen ze er dan niet meer in ontdekken.+Als de Israëlieten gaan leven als de Kanaänieten,​ dan eindigen ze net als zij met materiële brokstukken. Hun leven is een puinhoop geworden. Een zinvol verband kunnen ze er dan niet meer in ontdekken.
  
  
Regel 284: Regel 284:
 De verschillen tussen //re’à// en //rà’//, tussen de ‘medemens’ en het ‘kwade’,​ zie je alleen in de klinkers. De letters zèlf zijn hetzelfde, namelijk de [[200_resj|rēsj]] en [[70_ajin|’àjin]]. De verschillen tussen //re’à// en //rà’//, tussen de ‘medemens’ en het ‘kwade’,​ zie je alleen in de klinkers. De letters zèlf zijn hetzelfde, namelijk de [[200_resj|rēsj]] en [[70_ajin|’àjin]].
  
-Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de eerste letter, de //rēsj//, is een ‘hoofd’. In paragraaf [[woord_10#​3.1. Een naakte vader|3.1.]] schreef ik dat het hoofd met denken te maken heeft. En denken kun je alleen in tegenstellingen. ​+Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de eerste letter, de //rēsj//, is een ‘hoofd’. In paragraaf [[woord_10#​3.1. Een naakte vader|3.1]] schreef ik dat het hoofd met denken te maken heeft. En denken kun je alleen in tegenstellingen. ​
  
 Het beeld van de tweede letter, de //​’àjin//,​ is een ‘oog’. Ogen zien vele dingen. Niet voor niets is de [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //​’àjin//​ 70, het getal van de veelheid. Het beeld van de tweede letter, de //​’àjin//,​ is een ‘oog’. Ogen zien vele dingen. Niet voor niets is de [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de //​’àjin//​ 70, het getal van de veelheid.
Regel 290: Regel 290:
 Zowel de ‘medemens’,​ als het ‘kwade’ hebben dus met een toestand te maken die verre van “één” is. Of ze nu om zich heen kijken of over dingen nadenken, steeds is er scheiding en verbrokkeling. Zowel de ‘medemens’,​ als het ‘kwade’ hebben dus met een toestand te maken die verre van “één” is. Of ze nu om zich heen kijken of over dingen nadenken, steeds is er scheiding en verbrokkeling.
  
-De klinkers geven aan hoe ze met die scheiding, die verbrokkeling omgaan. Laat ik beginnen met //​re’à//,​ de ‘medemens’:​+De klinkers geven aan hoe ze met die scheiding, die verbrokkeling omgaan. ​ 
 + 
 +Laat ik beginnen met //​re’à//,​ de ‘medemens’:​
  
 Als je in dat woord in het Hebreeuws de klinkers bekijkt, dan zie je onder de //rēsj//, twee puntjes staan. Die geven aan dat je daar een e, een //tsere// moet uitspreken. //Tsere// betekent ‘in nood, benauwd zijn’. Een //rēsj// met een //tsere// betekent dat die //rēsj//, dat hoofd, moeite heeft met al die tegenstellingen. Hij heeft liever dat ze opgelost worden. Als je in dat woord in het Hebreeuws de klinkers bekijkt, dan zie je onder de //rēsj//, twee puntjes staan. Die geven aan dat je daar een e, een //tsere// moet uitspreken. //Tsere// betekent ‘in nood, benauwd zijn’. Een //rēsj// met een //tsere// betekent dat die //rēsj//, dat hoofd, moeite heeft met al die tegenstellingen. Hij heeft liever dat ze opgelost worden.
Regel 331: Regel 333:
 Die //thaw// geeft aan dat het hier om “jou” gaat. Het gaat dus om jouw persoonlijke begeerte. Die //thaw// geeft aan dat het hier om “jou” gaat. Het gaat dus om jouw persoonlijke begeerte.
  
-Ook geeft deze //thaw// aan dat we hier met een “werkwoord van de duur”, een werkwoord dat zich afspeelt in de “trage tijd”, ​in de tijd waarin je hier leeft. Heel die tijd ben je met dat begeren bezig.((Meer over het “werkwoord van de duur” kun je lezen in [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|De trage tijd]].))+Ook geeft deze //thaw// aan dat we hier te maken hebben ​met een “werkwoord van de duur”, een werkwoord dat zich afspeelt in de “trage tijd”, de tijd waarin je hier leeft. Heel die tijd ben je met dat begeren bezig.((Meer over het “werkwoord van de duur” kun je lezen in [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|De trage tijd]].))
  
 //​Thàchmod//​ kun je dus vertalen als ‘jij begeert voortdurend’. //​Thàchmod//​ kun je dus vertalen als ‘jij begeert voortdurend’.
Regel 367: Regel 369:
 {{ lo.png?550 }} {{ lo.png?550 }}
  
-God brengt het ene, de kern van je //adamah//, je grond, naar je toe. Daardoor begint alles weer bij je te leven. ​ +God brengt het ene, de kern van je //adamah//, je grond, naar je toe. Daardoor begint alles weer bij je te leven. Begeren wordt dan overbodig.
- +
-Begeren wordt dan overbodig.+
  
  
Regel 389: Regel 389:
 Door deze nieuwe woorden wordt het stoppen met begeren concreet gemaakt. Het gaat hier om het ‘huis van jouw medemens’. Door deze nieuwe woorden wordt het stoppen met begeren concreet gemaakt. Het gaat hier om het ‘huis van jouw medemens’.
  
-Dat ‘huis’ kun je niet zomaar krijgen. Het is namelijk van ‘jouw medemens’. Zolang dat het geval is, kun je er niet bij komen. ‘Jouw medemens’ blokkeert dan je gang naar dat ‘huis’ toe. Hoe groter die blokkade is, hoe kostbaarder het huis voor je wordt, hoe groter je begeerte om het zelf in je bezit te hebben.+Dat ‘huis’ kun je niet zomaar krijgen. Het is namelijk van ‘jouw medemens’. Zolang dat het geval is, kun je er niet bij komen. ‘Jouw medemens’ blokkeert dan je gang naar dat ‘huis’ toe. Hoe groter die blokkade is, hoe kostbaarder het huis voor je wordt, hoe groter je begeerte om het zèlf in je bezit te hebben.
  
 Bij dat huis moet je niet denken aan het mooie optrekje waar je medemens in woont. Dat kan het ook wel zijn, maar het is veel meer dan dat. Dat huis heeft met de “schepping” te maken. ​ Bij dat huis moet je niet denken aan het mooie optrekje waar je medemens in woont. Dat kan het ook wel zijn, maar het is veel meer dan dat. Dat huis heeft met de “schepping” te maken. ​
Regel 395: Regel 395:
 Volgens de Bijbel zijn de dingen die wij kunnen zien, horen, voelen, ruiken, proeven en bedenken niet vanzelf ontstaan. Ze zijn geschapen, ze komen van een “Schepper” vandaan. Die “Schepper” is God. Volgens de Bijbel zijn de dingen die wij kunnen zien, horen, voelen, ruiken, proeven en bedenken niet vanzelf ontstaan. Ze zijn geschapen, ze komen van een “Schepper” vandaan. Die “Schepper” is God.
  
-Volgens [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 1]], het eerste hoofdstuk van de Bijbel, deed hij dat door woorden uit te spreken. Daarmee schept Hij allerlei tweetallen, die elkaars tegengestelde zijn. Hij schept een hemel en een aarde, licht en duisternis, water dat boven is en water dat beneden is, enzovoort. ​+Volgens [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 1]], het eerste hoofdstuk van de Bijbel, deed Hij dat door woorden uit te spreken. Daarmee schept Hij allerlei tweetallen, die elkaars tegengestelde zijn. Hij schept een hemel en een aarde, licht en duisternis, water dat boven is en water dat beneden is, enzovoort. ​
  
 Alles staat dus in het teken van de 2. Alles staat dus in het teken van de 2.
Regel 407: Regel 407:
 {{ grote_beth.png?​515 }} {{ grote_beth.png?​515 }}
  
-God heeft ook ‘jouw medemens’ geschapen. Hij heeft materiaal genomen uit de //adamah// en daar een //​nəsjamah//,​ een ‘goddelijke ziel’, ingeblazen. Zo is ‘jouw medemens’ een //​nèfèsj//​ geworden, een wezen met een eigen psychologische structuur.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=7-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 2:7]].))+God heeft ook ‘jouw medemens’ geschapen. Hij heeft materiaal genomen uit de //adamah//, de ‘grond’, ​en daar een //​nəsjamah//,​ een ‘goddelijke ziel’, ingeblazen. Zo is ‘jouw medemens’ een //​nèfèsj//​ geworden, een wezen met een eigen psychologische structuur.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=7-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 2:7]].))
  
 Dat is het ‘huis van jouw medemens’. Dat ‘huis’ is de manier waarop God ‘jouw medemens’ gemaakt heeft. Dat is het ‘huis van jouw medemens’. Dat ‘huis’ is de manier waarop God ‘jouw medemens’ gemaakt heeft.
Regel 434: Regel 434:
 In dit stukje staat dus dat je de ‘vrouw’ van jouw medemens niet voor jezelf mag begeren. In dit stukje staat dus dat je de ‘vrouw’ van jouw medemens niet voor jezelf mag begeren.
  
-Na zijn ‘vrouw’ volgen ​verder op in de tekst nog zijn ‘dienaar’,​ zijn ‘dienstmaagd’,​ zijn ‘rund’, zijn ‘ezel’ en zijn ‘heelheid’. Ook die zijn van jouw medemens. Ook die mag je niet voor jezelf begeren. ​+Na zijn ‘vrouw’ volgen ​verderop ​in de tekst nog zijn ‘dienaar’,​ zijn ‘dienstmaagd’,​ zijn ‘rund’, zijn ‘ezel’ en zijn ‘heelheid’. Ook die zijn van jouw medemens. Ook die mag je niet voor jezelf begeren.
  
 Verderop zal ik dit zestal uitgebreid bespreken. Maar eerst wil ik het nog over de  “schepping” hebben. Verderop zal ik dit zestal uitgebreid bespreken. Maar eerst wil ik het nog over de  “schepping” hebben.
Regel 456: Regel 456:
 De eerste twee letters zijn de [[2_beth|bēth]] en de [[200_resj|rēsj]]. De eerste twee letters zijn de [[2_beth|bēth]] en de [[200_resj|rēsj]].
  
-In paragraaf [[woord_10#​6.3. Het huis van jouw medemens|6.3.]] schreef ik dat God allerlei tweeheden schiep. Schepping vindt dus plaats in het teken van de 2. Dat blijkt ook uit de [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarden]] van de //bēth// en de //rēsj//. Die zijn respectievelijk 2 en 200. +In paragraaf [[woord_10#​6.3. Het huis van jouw medemens|6.3]] schreef ik dat God allerlei tweeheden schiep. Schepping vindt dus plaats in het teken van de 2. Dat blijkt ook uit de [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarden]] van de //bēth// en de //rēsj//. Die zijn respectievelijk 2 en 200. 
  
 De 2 geeft aan dat God als Schepper alles heeft gesplitst in tweeheden en de 200 geeft aan dat Hij daar tot het uiterste mee door is gegaan. De 200 is namelijk een 2 op het niveau van de honderdtallen,​ de laatste letters van het Hebreeuwse alfabet.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|Het Hebreeuws]].)) De 2 geeft aan dat God als Schepper alles heeft gesplitst in tweeheden en de 200 geeft aan dat Hij daar tot het uiterste mee door is gegaan. De 200 is namelijk een 2 op het niveau van de honderdtallen,​ de laatste letters van het Hebreeuwse alfabet.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|Het Hebreeuws]].))
Regel 474: Regel 474:
 Het ‘huis van jouw medemens’ drukt de “tweeheid” uit. Het is jouw medemens zoals God hem in al zijn facetten gemaakt heeft. Het ‘huis van jouw medemens’ drukt de “tweeheid” uit. Het is jouw medemens zoals God hem in al zijn facetten gemaakt heeft.
  
-Maar nu komt er een ander zestal, namelijk de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’, de ‘ezel’ en de ‘heelheid’. Die zijn ook van ‘jouw medemens’. ​Ze spelen een rol bij zijn taak om al die facetten “één” te maken. ​+Maar nu volgt in de tekst een zestal, namelijk de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’, de ‘ezel’ en de ‘heelheid’. Die zijn óók van ‘jouw medemens’. ​Zij spelen een rol bij zijn taak om al die facetten “één” te maken. ​
  
-Als ik dat zestal ga bespreken, ​zal je zien dat er tussen die woorden steeds //waw’s// staan. Die //waw’s// betekent dat hier de mens een rol speelt. De mens die de tweeheden “één” maakt. +Als ik dat zestal ga bespreken, ​zul je zien dat er tussen die woorden steeds //waw’s// staan. Die //waw’s// betekent dat hier de mens een rol speelt. De mens die de tweeheden “één” maakt. In dit geval is die mens ‘jouw medemens’.
- +
-In dit geval is die mens ‘jouw medemens’.+
  
 Als je de //waw’s// optelt, zijn het er 10. De 10 staat voor alles. ‘Jouw medemens’ verbindt hier dus alle facetten van zijn leven met elkaar. Niets wordt buiten de éénheid, buiten God gehouden. Als je de //waw’s// optelt, zijn het er 10. De 10 staat voor alles. ‘Jouw medemens’ verbindt hier dus alle facetten van zijn leven met elkaar. Niets wordt buiten de éénheid, buiten God gehouden.
Regel 535: Regel 533:
 De //​esjèth//,​ de ‘vrouw’,​ doet hier hetzelfde voor haar man. Ze wil “onder” hem zijn, zodat hij niet hoeft te vallen. Ze wil de bodem zijn waarop hij hier in deze wereld kan leven. Zonder haar blijft hij in de lucht zweven, kan hij hier niet landen. De //​esjèth//,​ de ‘vrouw’,​ doet hier hetzelfde voor haar man. Ze wil “onder” hem zijn, zodat hij niet hoeft te vallen. Ze wil de bodem zijn waarop hij hier in deze wereld kan leven. Zonder haar blijft hij in de lucht zweven, kan hij hier niet landen.
  
-De man waarover het hier gaat is jouw medemens’ en de vrouw waarover het hier gaat is zijn vrouw. ​En omdat zij zijn vrouw is, zegt de tekst, moet jij haar niet voor jezelf ​begeren. Ze hoort bij hem, met haar kan hij de goddelijke éénheid bereiken. Als jij haar van hem losmaakt, dan lukt dat hem niet meer, dan blijft hij een half mens.   ​+De man waarover het hier gaat is jouw medemens en de vrouw waarover het hier gaat is zijn vrouw. ​Omdat zij zijn vrouw is, zegt de tekst, moet jij haar niet voor jezèlf ​begeren. Ze hoort bij hem, met haar kan hij de goddelijke éénheid bereiken. Als jij haar van hem losmaakt, dan lukt dat hem niet meer, dan blijft hij een half mens.
  
  
Regel 554: Regel 552:
 De woorddelen die ‘dienaar’ en ‘dienstmaagd betekenen, heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘en’ en ‘zijn’ betekenen, heb ik rood gekleurd. De woorddelen die ‘dienaar’ en ‘dienstmaagd betekenen, heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘en’ en ‘zijn’ betekenen, heb ik rood gekleurd.
  
-Die laatste woorddelen zijn in het Hebreeuws [[6_waw|waw’s]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //waw// is een ‘haak’. Met een haak verbindt je stukken tekst aan elkaar. +Die laatste woorddelen zijn in het Hebreeuws [[6_waw|waw’s]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //waw// is een ‘haak’. Met een haak verbindt je stukken tekst aan elkaar. In dit geval gaat het om de stukken ‘vrouw van jouw medemens’,​ ‘zijn dienaar’ en ‘zijn dienstmaagd’. Door de //waw’s// worden die een reeks, een ketting die met zijn éénwording te maken heeft.
- +
-In dit geval gaat het om de stukken ‘vrouw van jouw medemens’,​ ‘zijn dienaar’ en ‘zijn dienstmaagd’. Door de //waw’s// worden die een reeks, een ketting die met zijn éénwording te maken heeft.+
  
 Voor zijn vrouw is dat duidelijk. Met zijn vrouw kan hij één worden. Maar wat hebben die dienaar en die dienstmaagd met éénwording te maken? Voor zijn vrouw is dat duidelijk. Met zijn vrouw kan hij één worden. Maar wat hebben die dienaar en die dienstmaagd met éénwording te maken?
  
-Waarschijnlijk denk je bij een ‘dienaar’ en een ‘dienstmaagd’ aan een tijd waarin mensen nog slaven hadden. De medemens, waarover de tekst spreekt, is er dan ook zo een. Als je zijn slaven voor je jezelf begeert, wil je blijkbaar zelf ook zo’n slavenhouder zijn. Hier haak je natuurlijk af.+Waarschijnlijk denk je bij een ‘dienaar’ en een ‘dienstmaagd’ aan een tijd waarin mensen nog slaven hadden. De medemens, waarover de tekst spreekt, is er dan ook zo een. Als je zijn slaven voor je jezelf begeert, wil je blijkbaar zelf ook zo’n slavenhouder zijn. 
  
-Maar daar gaat de tekst ook niet over. De Bijbel is een tijdloos boek. Daar staat niets primitiefs in. Die ‘dienaar’ en die ‘dienstmaagd’ hebben ook ons nog iets te zeggen. In de volgende paragrafen zal ik dat proberen uit te leggen.+Hier haak je natuurlijk af. Maar daar gaat de tekst ook niet over. De Bijbel is een tijdloos boek. Daar staat niets primitiefs in. Die ‘dienaar’ en die ‘dienstmaagd’ hebben ook òns nog iets te zeggen. In de volgende paragrafen zal ik dat proberen uit te leggen.
  
  
Regel 590: Regel 586:
 Hoe kan dat gezwoeg van die //​’èvèd//​ jouw medemens nu één maken? Hoe kan dat gezwoeg van die //​’èvèd//​ jouw medemens nu één maken?
  
-Omdat hij eigenlijk voor iets hogers bezig is. Hij weet dat er iemand ​is die hem heeft geschapen en voor die Schepper doet hij al die dingen.((Weinreb,​ F. (1984) //​Hebreeuwse taal//, Les 18, p. 9-10.)) +Omdat hij eigenlijk voor iets hogers bezig is. Hij weet dat er Iemand ​is die hem heeft geschapen en voor die Schepper doet hij al die dingen.((Weinreb,​ F. (1984) //​Hebreeuwse taal//, Les 18, p. 9-10.)) ​Deze Schepper is //èlohim JHWH//, de ‘God’ die ‘JHWH’ heet. 
- +
-Die Schepper is //èlohim JHWH//, de ‘God’ die ‘JHWH’ heet. +
  
-Deze //​’èvèd//​ is dus in dienst van JHWH. De Bijbel noemt hem dan ook een //’èvèd JHWH//, een ‘dienaar van JHWH’.+Die //​’èvèd//​ is dus in dienst van JHWH. De Bijbel noemt hem dan ook een //’èvèd JHWH//, een ‘dienaar van JHWH’.
  
 Volgens de Bijbel heeft God ons mensen geschapen als Zijn ‘dienaars’. Hij heeft ons in een tuin geplaatst //​lə-‘avdah oe-lə-sjamrah//,​ ‘om te dienen en om te bewaken’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=15-15&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 2:15]].)) Volgens de Bijbel heeft God ons mensen geschapen als Zijn ‘dienaars’. Hij heeft ons in een tuin geplaatst //​lə-‘avdah oe-lə-sjamrah//,​ ‘om te dienen en om te bewaken’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=15-15&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 2:15]].))
Regel 600: Regel 594:
 Dat ‘bewaken’ hoort erbij omdat er geen “wilde dieren” in de tuin mochten komen. Helaas lieten we een slang naar binnen glippen, die ons ervan overtuigde om van de “boom van de kennis van goed en van kwaad” te eten.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3]].)) ​ Dat ‘bewaken’ hoort erbij omdat er geen “wilde dieren” in de tuin mochten komen. Helaas lieten we een slang naar binnen glippen, die ons ervan overtuigde om van de “boom van de kennis van goed en van kwaad” te eten.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3]].)) ​
  
-Zo kwamen de tegenstellingen,​ de dilemma’s in ons leven. We raakten de eenheid ​kwijt. Onze tuin was geen lusthof meer. Doornen en distels verstikten de vruchten die ze opbracht. Een andere hovenier, een andere ‘dienaar’ van JHWH was nodig om onze //adamah//, onze ‘grond’,​ weer in orde te maken.+Zo kwamen de tegenstellingen,​ de dilemma’s in ons leven. We raakten de éénheid ​kwijt. Onze tuin was geen lusthof meer. Doornen en distels verstikten de vruchten die ze opbracht. Een andere hovenier, een andere ‘dienaar’ van JHWH was nodig om onze //adamah//, onze ‘grond’,​ weer in orde te maken.
  
-Jesaja schrijft in zijn Bijbelboek dat deze dienaar weer “recht” op aarde zal brengen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=42&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 42:4]].))Volgens Jesaja geloven wij daar niet in. We denken zelfs dat hij een “onrechtvaardige” is. Er is echter iets anders aan de hand. ‘//Onze ongerechtigheden verbrijzelen hem//’, schrijft Jesaja, ‘//het onrecht van ons allen//’ komt ‘//op hem neer//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=53&​cs-versnummer-3=5-6&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 53:5-6]].)) Hij is een ‘//​rechtvaardige//​’ die ‘//​rechtvaardiging brengt voor de velen//’, van wie hij de ‘//​ongerechtigheden torst//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=53&​cs-versnummer-3=11-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 53:11]].))+Jesaja schrijft in zijn Bijbelboek dat deze dienaar weer “recht” op aarde zal brengen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=42&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 42:4]].)) Volgens Jesaja geloven wij daar niet in. We denken zelfs dat hij een “onrechtvaardige” is. Er is echter iets anders aan de hand. ‘//Onze ongerechtigheden verbrijzelen hem//’, schrijft Jesaja, ‘//het onrecht van ons allen//’ komt ‘//op hem neer//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=53&​cs-versnummer-3=5-6&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 53:5-6]].)) Hij is een ‘//​rechtvaardige//​’ die ‘//​rechtvaardiging brengt voor de velen//’, van wie hij de ‘//​ongerechtigheden torst//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=12&​cs-bijbelhoofdstuk-2=53&​cs-versnummer-3=11-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Jesaja 53:11]].))
  
 Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Petrus is deze dienaar [[wieisjezus|Jezus]].((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=60&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=22-25&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|1 Petrus 2:​22-25]].)) Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Petrus is deze dienaar [[wieisjezus|Jezus]].((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=60&​cs-bijbelhoofdstuk-2=2&​cs-versnummer-3=22-25&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|1 Petrus 2:​22-25]].))
Regel 608: Regel 602:
 Johannes, een andere Nieuwtestamentische schrijver, noemt deze Jezus een hovenier.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=43&​cs-bijbelhoofdstuk-2=20&​cs-versnummer-3=15-15&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Johannes 20:15]].)) Daarmee beschrijft hij hem als een “nieuwe Adam”, een nieuwe werker in de //adamah//, in de grond. Johannes, een andere Nieuwtestamentische schrijver, noemt deze Jezus een hovenier.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=43&​cs-bijbelhoofdstuk-2=20&​cs-versnummer-3=15-15&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Johannes 20:15]].)) Daarmee beschrijft hij hem als een “nieuwe Adam”, een nieuwe werker in de //adamah//, in de grond.
  
-Hier in het “Tiende Woord” is hij in de naam van JHWH aan het werk is in de //adamah// van jouw medemens. Hij knapt daar het vuile werk voor hem op. Hij verwijdert er de doornen en distels, zodat er goede vruchten op kunnen komen. Zo maakt hij van het leven van ‘jouw medemens’ ​weer dus weer een eenheid, een betekenisvol geheel.+Hier in het “Tiende Woord” is hij in de naam van JHWH aan het werk in de //adamah// van jouw medemens. Hij knapt daar het vuile werk voor hem op. Hij verwijdert er de doornen en distels, zodat er goede vruchten op kunnen komen. Zo maakt hij van het leven van ‘jouw medemens’ dus weer een éénheid, een betekenisvol geheel.
  
-Omdat hij de dienaar van jouw medemens’ is, zegt de tekst, moet jij hem niet voor jezelf begeren. Als je hem van hem afneemt, dan kan hij niet meer werken ​in zijn //​adamah// ​en zullen de doornen en distels daar weer de overhand krijgen. Zijn leven al dan opnieuw een puinhoop worden.+Omdat hij de dienaar van jouw medemens is, zegt de tekst, moet jij hem niet voor jezelf begeren. Als je hem van hem afneemt, dan komt er van het werk in zijn //adamah//, zijn grond, niets meer terecht. Dan zullen de doornen en distels daar weer de overhand krijgen. Zijn leven zal dan opnieuw een puinhoop worden.
  
  
Regel 620: Regel 614:
 In het Hebreeuws staat hier //​amah//​. ​ In het Hebreeuws staat hier //​amah//​. ​
  
-//Amah// is afgeleid van het woordje //em//. //Em// betekent ​‘moeder’.+//Amah// is afgeleid van het woordje //em//, wat ‘moeder’ ​betekent.
  
-//Amah// heeft echter nog een extra letter, namelijk de [[5_he|hē]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //hē// is een ‘venster’. Door het venster kijk je uit naar wat buiten je huis, je wereld is. Een //amah// is dus een moeder die uitkijkt naar iemand die zich buiten haar wereld bevindt en haar nodig heeft. ​+//Amah// heeft echter nog een extra letter, namelijk de [[5_he|hē]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //hē// is een ‘venster’. Door het venster kijk je uit naar wat buiten je huis, buiten ​je wereld is. Een //amah// is dus een moeder die uitkijkt naar iemand die zich buiten haar wereld bevindt en haar nodig heeft. ​
  
 //Amah// kun je dus vertalen als een ‘moeder op de uitkijk’. ​ //Amah// kun je dus vertalen als een ‘moeder op de uitkijk’. ​
Regel 634: Regel 628:
 De andere letters van //amah// zijn de [[40_mem|mēm]] en de [[5_he|hē]]. Samen vormen die het woordje //mah//, dat ‘wat?’ betekent. //Mah// is dus een vraag, een wat-vraag. De andere letters van //amah// zijn de [[40_mem|mēm]] en de [[5_he|hē]]. Samen vormen die het woordje //mah//, dat ‘wat?’ betekent. //Mah// is dus een vraag, een wat-vraag.
  
-Vragen stel je al je dingen niet begrijpt. In deze wereld zijn er heel veel dingen die we niet begrijpen. Je kunt dan een wie-vraag of een wat-vraag stellen.+Vragen stel je als je dingen niet begrijpt. In deze wereld zijn er heel veel dingen die we niet begrijpen. Je kunt dan een wie-vraag of een wat-vraag stellen.
  
 Als je een wie-vraag stelt, weet je dat je situatie nog niet helemaal hopeloos is. Er is dan nog iemand die er voor je is, met wie je over je ellende kunt praten. Als je een wie-vraag stelt, weet je dat je situatie nog niet helemaal hopeloos is. Er is dan nog iemand die er voor je is, met wie je over je ellende kunt praten.
Regel 640: Regel 634:
 Een wat-vraag stel je als er niemand voor je is, als je moederziel alleen bent.((Zie Weinreb, F (1984) //De Hebreeuwse taal//, les 5, p. 1.)) Een wat-vraag stel je in het luchtledige. Een wat-vraag stel je als er niemand voor je is, als je moederziel alleen bent.((Zie Weinreb, F (1984) //De Hebreeuwse taal//, les 5, p. 1.)) Een wat-vraag stel je in het luchtledige.
  
-//Amah// betekent dat de Ene, dat God, in die wat-vraag komt. Dat de Ene, dat God, bij je is als jij in het luchtledige je vragen stelt. Dat die Ene, die God, je vraag overneemt, je vraag zelf gaat stellen.+//Amah// betekent dat de Ene, dat God, in die wat-vraag komt. Dat de Ene, dat God, bij je is als jij in het luchtledige je vragen stelt. Dat die Ene, die God, je vraag overneemt, je vraag Zèlf gaat stellen.
  
 Ik vertaal //amah// daarom als ‘de Ene die vraagt’. Ik vertaal //amah// daarom als ‘de Ene die vraagt’.
Regel 652: Regel 646:
 ====8.5. Amah JHWH==== ====8.5. Amah JHWH====
  
-Als //amah// ‘de Ene die vraagt’ betekent, heeft ze dus met God te maken. ​Het is dan ook niet vreemd dat er in de Bijbel ​over de //amah JHWH//, de ‘dienstmaagd van JHWH’, gesproken wordt.+Als //amah// ‘de Ene die vraagt’ betekent, heeft ze dus met God te maken. ​De Bijbel spreekt daarom ​ook wel over de //amah JHWH//, de ‘dienstmaagd van JHWH’.
  
-Een Bijbels voorbeeld van een //amah JHWH// is Chana.((In vertalingen wordt ze ook Hanna genoemd.))+Een Bijbels voorbeeld van een //amah JHWH// is Chana.((In vertalingen wordt ze ook wel Hanna genoemd.))
  
 Chana is getrouwd, maar ze kan geen kinderen krijgen. In de tempel, de plaats waar JHWH woont, stort ze haar hart uit. Ze noemt zich Zijn //amah//, Zijn ‘dienstmaagd’ en vraagt Hem om een zoontje.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=8&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|1 Samuël 1:1-11]].)) JHWH hoort haar en geeft haar een zoontje dat ze Samuël, //​sjmoeel//,​ noemt. ​ Chana is getrouwd, maar ze kan geen kinderen krijgen. In de tempel, de plaats waar JHWH woont, stort ze haar hart uit. Ze noemt zich Zijn //amah//, Zijn ‘dienstmaagd’ en vraagt Hem om een zoontje.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=8&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|1 Samuël 1:1-11]].)) JHWH hoort haar en geeft haar een zoontje dat ze Samuël, //​sjmoeel//,​ noemt. ​
Regel 660: Regel 654:
 //Sjmoeel// betekent ‘daar is God’. Met Samuël is God zèlf naar haar toegekomen. //Sjmoeel// betekent ‘daar is God’. Met Samuël is God zèlf naar haar toegekomen.
  
-Een Nieuwtestamentisch voorbeeld van een //amah//, een ‘dienstmaagd’ van JHWH is Maria.+Een Nieuwtestamentisch voorbeeld van een //​amah//, ​van een ‘dienstmaagd’ van JHWH is Maria.
  
 Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Lucas heeft Maria nog geen gemeenschap met een man gehad. Een engel, een bode van JHWH, komt bij haar en zegt haar dat ze desondanks een zoontje zal krijgen. ‘//​Ziehier de dienares van de Heer//’ is haar antwoord, ‘//mij geschiedde zoals door u gezegd!//​’((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=42&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=38-38&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Lucas 1:38]].)) Maria krijgt een zoontje, namelijk Jezus, en hij is degene die Jesaja Immanuel, //​’immanoeel//,​ noemt. ​ Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Lucas heeft Maria nog geen gemeenschap met een man gehad. Een engel, een bode van JHWH, komt bij haar en zegt haar dat ze desondanks een zoontje zal krijgen. ‘//​Ziehier de dienares van de Heer//’ is haar antwoord, ‘//mij geschiedde zoals door u gezegd!//​’((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=42&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=38-38&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Lucas 1:38]].)) Maria krijgt een zoontje, namelijk Jezus, en hij is degene die Jesaja Immanuel, //​’immanoeel//,​ noemt. ​
Regel 673: Regel 667:
 heeft gezegd JHWH.//​’((Jesaja 54:1.))\\ heeft gezegd JHWH.//​’((Jesaja 54:1.))\\
  
-Een //amah//, een ‘dienstmaagd’ van JHWH is dus niet zomaar een slavinnetje. Ze is degene die God zelf bij je brengt.+Een //amah//, een ‘dienstmaagd’ van JHWH is dus niet zomaar een slavinnetje. Ze is degene die God Zèlf bij je brengt.
  
-Hier in het “Tiende Woord” gaat het om een dienstmaagd die de Ene, die God bij jouw medemens’ brengt. Omdat ze zíjn dienstmaagd is, zegt de tekst, moet jij haar niet voor jezelf ​begeren. Als je haar van hem afneemt dan kan de Ene, God, niet meer bij hem zijn. +Hier in het “Tiende Woord” gaat het om een dienstmaagd die de Ene, die God bij jouw medemens brengt. Omdat ze zíjn dienstmaagd is, zegt de tekst, moet jij haar niet voor jezèlf ​begeren. Als je haar van hem afneemt dan kan de Ene, God, niet meer bij hem zijn.
  
  
Regel 690: Regel 684:
 De woorddelen die ‘rund’ en ‘ezel’ betekenen, heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘en’ en ‘zijn’ betekenen heb ik rood gekleurd. ​ De woorddelen die ‘rund’ en ‘ezel’ betekenen, heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘en’ en ‘zijn’ betekenen heb ik rood gekleurd. ​
  
-Die laatste woorddelen zijn weer //​waw’s//, ​de “haken” die stukken tekst met elkaar verbinden. In paragraaf [[woord_10#​8.1. Een volgend stukje tekst|8.1]] waren dat de ‘vrouw van jouw medemens’,​ ‘zijn dienaar’ en ‘zijn dienstmaagd’ en nu worden zijn rund’ en ‘zijn ezel’ er aan toegevoegd. Zo wordt de reeks steeds langer. Al de schakels van die ketting hebben met zijn “éénwording” te maken.+Die laatste woorddelen zijn weer //​waw’s//,​ “haken” die stukken tekst met elkaar verbinden. In paragraaf [[woord_10#​8.1. Een volgend stukje tekst|8.1]] waren dat de ‘vrouw van jouw medemens’,​ ‘zijn dienaar’ en ‘zijn dienstmaagd’ en nu worden zijn rund’ en ‘zijn ezel’ er aan toegevoegd. Zo wordt de reeks steeds langer. Al de schakels van die ketting hebben met de “éénwording” ​van jouw medemens ​te maken.
  
-Als je op de Nederlandse vertaling ​af gaat, wordt het nu wel heel vreemd. Want wat hebben een ‘rund’ en een ‘ezel’ met éénwording te maken? Voor ons, westerlingen,​ is het zelfs amper voor te stellen dat je jaloers kan worden op iemand die een rund of ezel heeft. Maar ook hier gaat het weer over heel andere dingen. In de volgende paragrafen zal ik dat proberen uit te leggen.+Als je op de Nederlandse vertaling ​afgaat, wordt het nu wel heel vreemd. Want wat hebben een ‘rund’ en een ‘ezel’ met éénwording te maken? Voor ons, westerlingen,​ is het zelfs amper voor te stellen dat je jaloers kan worden op iemand die een rund of ezel heeft. Maar ook hier gaat het weer over heel andere dingen. In de volgende paragrafen zal ik dat proberen uit te leggen.
  
  
Regel 704: Regel 698:
 Om dit te begrijpen moet je naar woorden kijken die tot dezelfde [[231_poorten#​4. Poorten|tweeletterige stam]] horen. Die vormen namelijk een “familie”. Van zo’n familie zijn de woordbetekenissen aan elkaar verwant. In dit geval gaat het om woorden die de letters [[300_sjin|sjīn]] en [[200_resj|rēsj]] bevatten. Om dit te begrijpen moet je naar woorden kijken die tot dezelfde [[231_poorten#​4. Poorten|tweeletterige stam]] horen. Die vormen namelijk een “familie”. Van zo’n familie zijn de woordbetekenissen aan elkaar verwant. In dit geval gaat het om woorden die de letters [[300_sjin|sjīn]] en [[200_resj|rēsj]] bevatten.
  
-Eén van die woorden is //sjoer//. //Sjoer// betekent ‘rondzwerven,​ rondkijken, letten op’. Als runderen in een wei zijn, lopen ze van plek naar plek. En overal kijken ze dan in het rond.  +Eén van die woorden is //sjoer//. //Sjoer// betekent ‘rondzwerven,​ rondkijken, letten op’. Als runderen in een wei zijn, lopen ze van plek naar plek. En overal kijken ze dan in het rond. Het gaat hier dus om het hebben van een totaalvisie,​ een kijk op het geheel. Door naar dat geheel te kijken, kun je verbanden leggen en patronen zien. Zo kun je er achter komen wat waar is. En dat is precies wat het verstand doet.
- +
-Het gaat hier dus om het hebben van een totaalvisie,​ een kijk op het geheel. Door naar dat geheel te kijken, kun je verbanden leggen en patronen zien. Zo kun je er achter komen wat waar is. En dat is precies wat het verstand doet.+
  
 Met dit verstand kun je niet alleen //​waarheid//​ vindt, maar ook //​schoonheid//​ ervaren. Dat blijkt uit een ander woord van deze “familie”,​ namelijk //sjir//. //Sjir// betekent ‘zingen’. Als je een lied zingt, schakel je muzieknoten aaneen. Mensen die dat horen, ervaren die aaneenschakeling als iets moois. Met dit verstand kun je niet alleen //​waarheid//​ vindt, maar ook //​schoonheid//​ ervaren. Dat blijkt uit een ander woord van deze “familie”,​ namelijk //sjir//. //Sjir// betekent ‘zingen’. Als je een lied zingt, schakel je muzieknoten aaneen. Mensen die dat horen, ervaren die aaneenschakeling als iets moois.
Regel 714: Regel 706:
 Met dit verstand krijg je dus niet alleen oog voor wat //waar// is, maar ook voor wat //mooi// en //goed// is. Met dit verstand krijg je dus niet alleen oog voor wat //waar// is, maar ook voor wat //mooi// en //goed// is.
  
-Het laatste woord uit deze “familie” dat ik wil bespreken is //sjerah//. //Sjerah// betekent ‘ketting’. Een ketting bestaat uit schakels en die schakels zitten aan elkaar vast. Samen vormen ze een zinvol geheel. +Het laatste woord uit deze “familie” dat ik wil bespreken is //sjerah//. //Sjerah// betekent ‘ketting’. Een ketting bestaat uit schakels en die schakels zitten aan elkaar vast. Samen vormen ze een zinvol geheel. Die schakels hoeven niet perse materieel te zijn. Gedàchten ​kunnen ook schakels vormen. Gedachten over wat //waar//, //mooi// en //goed// is. Al die schakels vormen samen het verstand.
- +
-Die schakels hoeven niet perse materieel te zijn. Gedachten ​kunnen ook schakels vormen. Gedachten over wat //waar//, //mooi// en //goed// is. Al die schakels vormen samen het verstand.+
  
 Dat alles wordt hier bedoeld met het woordje //sjor//. Het gaat hier dus om veel meer dan om een rund in de wei. Dat alles wordt hier bedoeld met het woordje //sjor//. Het gaat hier dus om veel meer dan om een rund in de wei.
Regel 738: Regel 728:
 {{ chagall_the_praying_jew.jpg?​500 = |Dit olieverfschilderij heeft Marc Chagall in 1914 gemaakt en heet ‘De biddende jood (Rabbi van Vitebsk)’ }} {{ chagall_the_praying_jew.jpg?​500 = |Dit olieverfschilderij heeft Marc Chagall in 1914 gemaakt en heet ‘De biddende jood (Rabbi van Vitebsk)’ }}
  
-Het doosje raakt de plek waar volgens de Joodse Overlevering het oog zat waarmee de mens in de tuin waarover ik in paragraaf [[woord_10#​8.3. ’Èvèd JHWH|8.3.]] schreef, de éénheid kon zien.((Weinreb,​ F (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 212, 213.))+Het doosje raakt de plek waar volgens de Joodse Overlevering het oog zat waarmee de mens in de tuin waarover ik in paragraaf [[woord_10#​8.3. ’Èvèd JHWH|8.3]] schreef, de éénheid kon zien.((Weinreb,​ F (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 212, 213.))
  
 Na de zondeval ging dat oog dicht en kwamen de twee ogen die wij kennen, de ogen die de tweeheid zien, ervoor in de plaats.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=7-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3:7]].)) Na de zondeval ging dat oog dicht en kwamen de twee ogen die wij kennen, de ogen die de tweeheid zien, ervoor in de plaats.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=3&​cs-versnummer-3=7-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 3:7]].))
  
-Door het gebed komt het ene weer in ons hoofd. Het //ware//, //mooie// en //​goede// ​weer, doen hun werk in ons en maken onze wereld tot een zinvol geheel.+Door het gebed komt het ene echter ​weer in ons hoofd. Het //ware//, //mooie// en //​goede// ​kunnen dan hun werk in ons doen. Zo wordt onze wereld ​voor ons weer tot een zinvol geheel.
  
 Daarover gaat het allemaal bij de //sjor//, het ‘rund’. Daarover gaat het allemaal bij de //sjor//, het ‘rund’.
  
-In dit “Tiende Woord” gaat het om het ‘rund’ van jouw medemens. Door dat ‘rund’ kan de Ene, kan God met Zijn //​waarheid//,​ //​schoonheid//​ en //​goedheid//​ bij hem komen.+In dit “Tiende Woord” gaat het om het ‘rund’ van jouw medemens. Door dat ‘rund’ kan de Ene, kan God met Zijn //​waarheid//,​ //​schoonheid//​ en //​goedheid//​ bij hem komen.
  
-Dat ‘rund’ moet je niet voor jezelf begeren. Als je haar van jouw medemens’ afneemt, kan Gods //​waarheid//,​ //​schoonheid//​ en //​goedheid//​ niet meer bij hem komen en valt zijn wereld in zinloze deeltjes uit elkaar.+Dat ‘rund’ moet je niet voor jezelf begeren. Als je haar van jouw medemens afneemt, kan Gods //​waarheid//,​ //​schoonheid//​ en //​goedheid//​ niet meer bij hem komen en valt zijn wereld in zinloze deeltjes uit elkaar.
  
  
Regel 758: Regel 748:
 In het Hebreeuws staat er //chamor//. //Chamor// is verwant met //​chomèr//,​ wat ‘leem’ betekent. Volgens de Joodse Overlevering is leem de grondstof voor het menselijk lichaam.((Weinreb,​ F (1970) //De Bijbel en Midrash//, 166.)) In het Hebreeuws staat er //chamor//. //Chamor// is verwant met //​chomèr//,​ wat ‘leem’ betekent. Volgens de Joodse Overlevering is leem de grondstof voor het menselijk lichaam.((Weinreb,​ F (1970) //De Bijbel en Midrash//, 166.))
  
-Door je lichaam ben je hier in deze wereld. Je “zit ​er op”. Het is je ezel die je je hele leven hier draagt.((Weinreb,​ F (1992) //Het Hebreeuwse Alfabet//, les 10, p. 5.))+Door je lichaam ben je hier in deze wereld. Je “zit ​erop”. Het is je ezel die je je hele leven hier draagt.((Weinreb,​ F (1992) //Het Hebreeuwse Alfabet//, les 10, p. 5.))
  
 Die //chamor//, die ‘ezel’, is dus veel meer dan een rijdier uit een tijd dat er nog geen auto’s waren. Door die ‘ezel’ kun je hier zijn. Zonder die ‘ezel’ kun je hier niets zien, niets horen en niets voelen. Ook anderen kunnen je hier dan niet zien, niet horen en niet voelen. Die //chamor//, die ‘ezel’, is dus veel meer dan een rijdier uit een tijd dat er nog geen auto’s waren. Door die ‘ezel’ kun je hier zijn. Zonder die ‘ezel’ kun je hier niets zien, niets horen en niets voelen. Ook anderen kunnen je hier dan niet zien, niet horen en niet voelen.
Regel 772: Regel 762:
 Dat doen zit ook in het woord //chamor//. Dat woord bestaat uit de letters [[8_cheth|chēth]],​ [[40_mem|mēm]] en [[200_resj|rēsj]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarden]] van deze letters zijn respectievelijk 8, 40 en 200. Samen is dat 248. Dat doen zit ook in het woord //chamor//. Dat woord bestaat uit de letters [[8_cheth|chēth]],​ [[40_mem|mēm]] en [[200_resj|rēsj]]. De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarden]] van deze letters zijn respectievelijk 8, 40 en 200. Samen is dat 248.
  
-Volgens de Joodse Overlevering moet een mens in zijn leven 248 dingen verrichten. ​Dingen ​die het leven hier menselijk maken.((Weinreb,​ Friedrich (2018) //Inleiding in de Hebreeuwse taal – Het scheppingsverhaal//,​ p. 203, 204, uitgegeven door Ben Verschoor.))+Volgens de Joodse Overlevering moet een mens in zijn leven 248 dingen verrichten. ​Die dingen zijn de 148 “geboden” die in de Thorah worden het genoemd. “Geboden” ​die het leven hier menselijk maken.((Weinreb,​ Friedrich (2018) //Inleiding in de Hebreeuwse taal – Het scheppingsverhaal//,​ p. 203, 204, uitgegeven door Ben Verschoor.))
  
-Ook dat is een vorm van bidden.+Ook dan doen van die “geboden” ​is een vorm van bidden.
  
 In het jodendom bidt je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen. Om dat duidelijk te maken, binden joden niet alleen een doosje op hun voorhoofd maar ook op hun linkerhand. In dat doosje zit een rolletje waar dezelfde zinnen uit de //Torah// opstaan als op het doosje op hun hoofd. Ook die zinnen hebben met het ene, met de Ene, met God te maken. In het jodendom bidt je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen. Om dat duidelijk te maken, binden joden niet alleen een doosje op hun voorhoofd maar ook op hun linkerhand. In dat doosje zit een rolletje waar dezelfde zinnen uit de //Torah// opstaan als op het doosje op hun hoofd. Ook die zinnen hebben met het ene, met de Ene, met God te maken.
  
-Net als je gedachten, moeten je daden dus Gods eenheid ​uitdrukken. Net als je gedachten, moeten je daden de wereld tot een zinvol geheel maken. Daarom is er naast de //sjor//, het ‘rund’, die //chamor//, die ‘ezel’.+Net als je gedachten, moeten je daden dus Gods éénheid ​uitdrukken. Net als je gedachten, moeten je daden de wereld tot een zinvol geheel maken. Daarom is er naast de //sjor//, het ‘rund’, die //chamor//, die ‘ezel’.
  
-In dit “Tiende Woord’’ gaat het om de ‘ezel’ van jouw medemens. Door die ezel kan hij met zijn daden Gods eenheid ​uitdrukken.+In dit “Tiende Woord’’ gaat het om de ‘ezel’ van jouw medemens. Door die ezel kan hij met zijn daden Gods éénheid ​uitdrukken.
  
-Die ‘ezel’ moet je niet voor jezelf ​begeren. Als je haar van jouw medemens’ afneemt, kan hij niet meer doen wat God van hem vraagt en wordt zijn leven een chaos.+Die ‘ezel’ moet je niet voor jezèlf ​begeren. Als je haar van jouw medemens afneemt, kan hij niet meer doen wat God van hem vraagt en wordt zijn leven een chaos.
  
  
Regel 795: Regel 785:
 //Wə// is weer een //waw//, een “haak”. //Wə// is weer een //waw//, een “haak”.
  
-Eerdere “haken” verbonden de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’ met elkaar. Alle vijf zijn ze van jouw medemens. Ze hebben met zijn “éénwording” te maken. Nu komt daar als zesde en laatste nog //chol//, ‘alles’,​ bij. Dat //chol//, dat ‘alles’,​ is ook van jouw medemens+Eerdere “haken” verbonden de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’ met elkaar. Alle vijf zijn ze van jouw medemens. Ze hebben met zijn “éénwording” te maken. Nu komt daar als zesde en laatste nog //chol//, ‘alles’,​ bij. Dat //chol//, dat ‘alles’,​ is ook van jouw medemens. ​
  
-//Chol//, ‘alles’,​ is geen samenraapsel van allerlei dingen. Het is iets dat een ‘geheel’ vormt, ​wat ‘heel’ is. +//Chol//, ‘alles’,​ is geen samenraapsel van allerlei dingen. Het is iets dat een ‘geheel’ vormt, ​dat ‘heel’ is. 
  
 Dat blijkt uit de letters waaruit //chol// bestaat, namelijk de [[20_kaf|kàf]] en de [[30_lamed|lamèd]]. Deze letters hebben een speciale functie in het Hebreeuwse alfabet. Dit alfabet staat voor de weg die je door het leven gaat. Een weg die begint met de //alèf// en eindigt met de //thaw//. Precies in het midden staan de //kàf// en de //lamèd//. Deze middelste letters verbinden de twee helften van je weg. Ze maken een ‘geheel’ van je weg, ze maken hem ‘heel’. Dat blijkt uit de letters waaruit //chol// bestaat, namelijk de [[20_kaf|kàf]] en de [[30_lamed|lamèd]]. Deze letters hebben een speciale functie in het Hebreeuwse alfabet. Dit alfabet staat voor de weg die je door het leven gaat. Een weg die begint met de //alèf// en eindigt met de //thaw//. Precies in het midden staan de //kàf// en de //lamèd//. Deze middelste letters verbinden de twee helften van je weg. Ze maken een ‘geheel’ van je weg, ze maken hem ‘heel’.
Regel 805: Regel 795:
 //​Wə-chol//​ kun je dus vertalen als ‘en het hele’. //​Wə-chol//​ kun je dus vertalen als ‘en het hele’.
  
-Dat ‘hele’ is het laatste wat God hier aan jouw medemens’ geeft. Daarmee maakt Hij van zijn levensweg een zinvol geheel.+Dat ‘hele’ is het laatste wat God hier aan jouw medemens geeft. Daarmee maakt Hij van zijn levensweg een zinvol geheel
 + 
 +Ook dat ‘hele’ moet je niet voor jezèlf begeren. Als je dat van jouw medemens afneemt, valt zijn levensweg uit elkaar in brokjes. Dan wordt het leven voor hem een doolhof.
  
  
Regel 815: Regel 807:
 //Àsjèr// kun je vertalen als ‘dat’. //Àsjèr// kun je vertalen als ‘dat’.
  
-//Lə// bestaat alleen maar uit de letter [[30_lamed|lamèd]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //lamèd// is een ‘prikstok’. Met een prikstok drijf je je vee ergens naar toe. //Lə// betekent dus dat iets naar iets anders toe gaat.((Zie paragraaf [[woord_10#​6.2. Niet|6.2]].)) +//Lə// bestaat alleen maar uit de letter [[30_lamed|lamèd]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //lamèd// is een ‘prikstok’. Met een prikstok drijf je je vee ergens naar toe. //Lə// betekent dus dat iets naar iets anders toe gaat.((Zie paragraaf [[woord_10#​6.2. Niet|6.2]].)) In dit geval breng je er //chol//, het ‘hele’, mee naar //​re’ècha//​ ‘jouw medemens’. ​
- +
-In dit geval breng je er //chol//, het ‘hele’, mee naar //​re’ècha//​ ‘jouw medemens’. ​+
  
 Als je alle woorden aan elkaar rijgt, staat er //wə-chol àsjèr lə re’ècha//,​ wat ‘en (het) hele dat naar jouw medemens toe (gaat)’ betekent. Als je alle woorden aan elkaar rijgt, staat er //wə-chol àsjèr lə re’ècha//,​ wat ‘en (het) hele dat naar jouw medemens toe (gaat)’ betekent.
Regel 829: Regel 819:
 De woorddelen die ‘en’ betekenen heb ik rood gekleurd, de woorddelen die ‘geheel’,​ ‘dat’ en ‘naar toe’ betekenen heb ik lichtblauw gekleurd, de woorddelen die ‘medemens’ betekenen heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘jouw’ betekenen heb ik donkerblauw gekleurd. De woorddelen die ‘en’ betekenen heb ik rood gekleurd, de woorddelen die ‘geheel’,​ ‘dat’ en ‘naar toe’ betekenen heb ik lichtblauw gekleurd, de woorddelen die ‘medemens’ betekenen heb ik zwart gekleurd en de woorddelen die ‘jouw’ betekenen heb ik donkerblauw gekleurd.
  
-Net als de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’ heeft God het ‘hele’ voor jouw medemens’ bestemd. ​+Net als de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’ heeft God het ‘hele’ voor jouw medemens bestemd. ​
  
 Hij brengt dat allemaal naar hem toe. Je moet dat niet voor jezelf begeren. Als je het van hem afneemt dan komt er niets meer van hem terecht. Dan wordt zijn leven een grote puinhoop. Hij brengt dat allemaal naar hem toe. Je moet dat niet voor jezelf begeren. Als je het van hem afneemt dan komt er niets meer van hem terecht. Dan wordt zijn leven een grote puinhoop.
Regel 839: Regel 829:
 Nog even terug naar het woordje //​àsjèr//​. In de vorig paragraaf schreef ik dat //àsjèr// ‘dat’ betekent. Een gewoon stopwoordje zou je zeggen. Maar zoals zo vaak in het Hebreeuws zit er meer achter. ​ Nog even terug naar het woordje //​àsjèr//​. In de vorig paragraaf schreef ik dat //àsjèr// ‘dat’ betekent. Een gewoon stopwoordje zou je zeggen. Maar zoals zo vaak in het Hebreeuws zit er meer achter. ​
  
-Kijk maar eens naar de stam van //​àsjèr//​. Die bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]],​ [[300_sjin|sjīn]] en [[200_resj|rēsj]]. Een woord met dezelfde stamletters is //​èsjèr//,​ ‘geluk’. Het gaat hier dus om iets wat je blij maakt, ​wat je geluk geeft+Kijk maar eens naar de stam van //​àsjèr//​. Die bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]],​ [[300_sjin|sjīn]] en [[200_resj|rēsj]]. Een woord met dezelfde stamletters is //​èsjèr//,​ ‘geluk’. Het gaat hier dus om iets wat je blij maakt, ​iets waar je gelukkig van wordt
  
-In dit geval gaat het om het geluk van //chol//, van het ‘hele’. Dit geluk geeft God aan //​re’ècha//,​ aan jouw medemens+In dit geval gaat het om het geluk van //chol//, van het ‘hele’. Dit geluk geeft God aan //​re’ècha//,​ aan jouw medemens. ​
  
-En hij geeft hem niet alleen dit geluk, maar ook het geluk van de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’. Met dit alles maakt Hij zijn leven tot iets waarmee hij blij kan zijn.+En Hij geeft hem niet alleen dit geluk, maar ook het geluk van de ‘vrouw’,​ de ‘dienaar’,​ de ‘dienstmaagd’,​ het ‘rund’ en de ‘ezel’. Met dit alles maakt Hij zijn leven tot iets waarmee hij blij kan zijn.
  
 Wat is dat geluk, dat //​èsjèr//?​ Daarvoor moeten we nog even naar de letters kijken waaruit dit woord is opgebouwd. Wat is dat geluk, dat //​èsjèr//?​ Daarvoor moeten we nog even naar de letters kijken waaruit dit woord is opgebouwd.
Regel 851: Regel 841:
 De volgende letters zijn de //sjīn// en de //rēsj//. Samen vormen die de stam voor het woord ‘rund’, dat ik in paragraaf [[woord_10#​9.2. Sjor|9.2]] besproken heb. Die stam had te maken met het verstand dat alles wat gedeeld is met elkaar wil verbinden. De volgende letters zijn de //sjīn// en de //rēsj//. Samen vormen die de stam voor het woord ‘rund’, dat ik in paragraaf [[woord_10#​9.2. Sjor|9.2]] besproken heb. Die stam had te maken met het verstand dat alles wat gedeeld is met elkaar wil verbinden.
  
-Hier gaat het om het verstand van jouw medemens. Het verstand dat van zijn leven een zinvol geheel maakt. Dat maakt hem gelukkig. En omdat het ene, de Ene, God daar de grondslag van vormt is het blijvend.+Hier gaat het om het verstand van jouw medemens. Het verstand dat van zijn leven een zinvol geheel maakt. Dat maakt hem gelukkig. En omdat het ene, de Ene, God daar de grondslag van vormt is het blijvend.
  
 {{ a_sj_r.png?​460 }} {{ a_sj_r.png?​460 }}
  
-In dit “Tiende Woord” vraagt God jou om jouw medemens’ dat geluk te gunnen. ​+In dit “Tiende Woord” vraagt God jou om jouw medemens dat geluk te gunnen. ​
  
-Je hoeft zijn geluk niet voor jezelf te begeren. Want God wil ook jou dit geluk geven. Hij heeft voor jou een stukje //adamah//, een stukje grond waarop je kunt leven en waar je gelukkig kunt zijn. Hij houdt namelijk van jou en jouw medemens evenveel.+Je hoeft zijn geluk niet voor jezelf te begeren. Want God wil ook jóú dit geluk geven. Hij heeft voor ook voor jóú een stukje //adamah//, een stukje grond waarop je kunt leven en waar je gelukkig kunt zijn. Hij houdt namelijk van jou en jouw medemens evenveel.