Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
isgoddood [2014/11/26 17:42]
josquak
isgoddood [2014/11/27 16:22] (huidige)
josquak
Regel 58: Regel 58:
 Laten we teruggaan naar de tijd dat er nog niet aan het bestaan van een persoonlijke God getwijfeld werd. De tijd dat de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]], het boek van God, woord voor woord geloofd werd. Laten we teruggaan naar de tijd dat er nog niet aan het bestaan van een persoonlijke God getwijfeld werd. De tijd dat de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]], het boek van God, woord voor woord geloofd werd.
  
-Volgens deze Bijbel manifesteert God zich op een speciale plek op aarde. Deze plek wordt de “tempel” genoemd. Een plek die volgens een Bijbelverhaal door koning Sjlomoh((Salomo.)) gebouwd is.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Koningen+6&id17=1&l=nl&​set=10|1 Koningen 6]].))+Volgens deze Bijbel manifesteert God zich op een speciale plek op aarde. Deze plek wordt de “tempel” genoemd. Een plek die volgens een Bijbelverhaal door koning Sjlomoh((Salomo.)) gebouwd is.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=10&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&cs-versnummer-3=&cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoekenl=nl&​set=10|1 Koningen 6]].))
  
 Het [[hethebreeuws|Hebreeuwse]] woord voor tempel is //​hēchal//​. //Hēchal// is verwant met het woordje //kol//, dat ‘alles’ betekent. //Hēchal// zou je kunnen vertalen als ‘dat wat alles is’. ​ Het [[hethebreeuws|Hebreeuwse]] woord voor tempel is //​hēchal//​. //Hēchal// is verwant met het woordje //kol//, dat ‘alles’ betekent. //Hēchal// zou je kunnen vertalen als ‘dat wat alles is’. ​
Regel 64: Regel 64:
 Alleen God kan alles zijn. De tempel bevat dus God. Alleen God kan alles zijn. De tempel bevat dus God.
  
-Maar hoe kan een aardse plek God bevatten, vraagt koning Sjlomoh zich af. God is  zo groot dat zelfs de hemel Hem niet kan bevatten.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kon+8%3A27&id47=1&l=nl&set=10|1 Koningen 8:27]]))+Maar hoe kan een aardse plek God bevatten, vraagt koning Sjlomoh zich af. God is  zo groot dat zelfs de hemel Hem niet kan bevatten.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=10&​cs-bijbelhoofdstuk-2=8&cs-versnummer-3=27-27&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|1 Koningen 8:27]].))
  
-Toch wil God daar wonen. Met Zijn Naam.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kon+8%3A12-53&id47=1&l=nl&set=10|1 Koningen 8:​12-53]].)) Door die Naam uit te spreken, kunnen bezoekers van die tempel zich richten tot Degene die door niets en niemand te bevatten is.((Whitlau,​ Eli, //Tenachon. De profeten//, p. 72.))+Toch wil God daar wonen. Met Zijn Naam.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=10&​cs-bijbelhoofdstuk-2=8&​cs-versnummer-3=12-53&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|1 Koningen 8:​12-53]].)) Door die Naam uit te spreken, kunnen bezoekers van die tempel zich richten tot Degene die door niets en niemand te bevatten is.((Whitlau,​ Eli, //Tenachon. De profeten//, p. 72.))
  
 De Bijbelse God is een tegenstrijdige God. Hij is boven alles verheven en daalt toch af in een aardse plek, een tempel waar wij tot Hem kunnen bidden. De Bijbelse God is een tegenstrijdige God. Hij is boven alles verheven en daalt toch af in een aardse plek, een tempel waar wij tot Hem kunnen bidden.
Regel 94: Regel 94:
 Jezus’ lichaam stierf en God vertrok uit Zijn tempel. Jezus’ lichaam stierf en God vertrok uit Zijn tempel.
  
-Deze tempel, had Jezus echter gezegd, die kun je afbreken, maar ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+2%3A19-21&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Johannes 2:​19-21]].))+Deze tempel, had Jezus echter gezegd, die kun je afbreken, maar ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=43&cs-bijbelhoofdstuk-2=2&cs-versnummer-3=19-21&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Johannes 2:​19-21]].))
  
 Op het geloof in die uitspraak is heel het christendom gebaseerd. Op het geloof in die uitspraak is heel het christendom gebaseerd.
Regel 102: Regel 102:
 {{ http://​1.bp.blogspot.com/​-JG-AgDnHEUs/​T4oI0d6SulI/​AAAAAAAADo0/​_1LNSsxnopQ/​s1600/​Anastasis-Kakopetria+Cipru+XII.jpg?​600 = |Een opstandingsicoon uit Kakopetria, Cyprus }} {{ http://​1.bp.blogspot.com/​-JG-AgDnHEUs/​T4oI0d6SulI/​AAAAAAAADo0/​_1LNSsxnopQ/​s1600/​Anastasis-Kakopetria+Cipru+XII.jpg?​600 = |Een opstandingsicoon uit Kakopetria, Cyprus }}
  
-Ook de Nieuwtestamentische evangelisten beweren dat Jezus leeft. Hun evangeliën eindigen met verhalen waarin Jezus levend aan zijn leerlingen verschijnt. ​Mattheüs eindigt zijn evangelie zelfs met de belofte van Jezus dat hij altijd bij hen zal blijven.(([[ http://​www.biblija.net/​biblija.cgi?​m=Matthe%FCs+28%3A20&​id47=1&​l=nl&​set=10|Mattheüs 28:20]].))+Ook de Nieuwtestamentische evangelisten beweren dat Jezus leeft. Hun evangeliën eindigen met verhalen waarin Jezus levend aan zijn leerlingen verschijnt.
  
 Ook nu nog geloven christenen dat Gods tempel weer intact is, dat God, in Jezus, bij hen is. Ook nu nog geloven christenen dat Gods tempel weer intact is, dat God, in Jezus, bij hen is.
  
-Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Paulus vormen alle lichamen van Jezus’ volgelingen samen “Jezus’ lichaam”. Paulus noemt die lichamen daarom “tempels van de heilige Geest”(([[ http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Korinti%EBrs+6%3A19&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|1 Korintiërs 6:19]].)), tempels waar God is, waar je tot God kunt bidden.+Volgens de Nieuwtestamentische schrijver Paulus vormen alle lichamen van Jezus’ volgelingen samen “Jezus’ lichaam”. Paulus noemt die lichamen daarom “tempels van de heilige Geest”(([[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=46&cs-bijbelhoofdstuk-2=6&cs-versnummer-3=19-19&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|1 Korintiërs 6:19]].)), tempels waar God is, waar je tot God kunt bidden.
  
  
Regel 121: Regel 121:
 Jezus noemde die God zijn “Hemelse Vader”. Het woordje “Vader” drukte Gods nabijheid uit en het woordje “Hemelse” Zijn verhevenheid. Jezus noemde die God zijn “Hemelse Vader”. Het woordje “Vader” drukte Gods nabijheid uit en het woordje “Hemelse” Zijn verhevenheid.
  
-Ook Jezus’ volgelingen noemde God hun “Vader”.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matteus+6%3A6-13&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Matteus 6:6-13]].))+Ook Jezus’ volgelingen noemde God hun “Vader”.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=40&cs-bijbelhoofdstuk-2=6&cs-versnummer-3=6-13&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Matteus 6:6-13]].))
  
 Jezus’ middeleeuwse volgelingen benadrukten echter Gods verhevenheid. Voor hen was God iemand die samen met Zijn zoon Jezus in de hemel woont en van daaruit over Zijn aardse kinderen de scepter zwaaide. Jezus’ middeleeuwse volgelingen benadrukten echter Gods verhevenheid. Voor hen was God iemand die samen met Zijn zoon Jezus in de hemel woont en van daaruit over Zijn aardse kinderen de scepter zwaaide.