Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
eenwoordvooraf [2015/11/21 18:51]
josquak
eenwoordvooraf [2015/12/02 20:13] (huidige)
josquak
Regel 93: Regel 93:
 Het [[hoedebijbelisingedeeld#​3. Uit welke boeken bestaat het Nieuwe Testament?​|Nieuwe Testament]] is verreweg het populairst onder christenen. Dat gaat over de persoon die voor christenen het allerbelangrijkste is, namelijk [[wieisjezus|Jezus]]. Het Oude Testament zien ze als een voorbereiding er op. Een voorbereiding die ze in de loop van de tijd steeds minder zijn gaan begrijpen.((Zie [[hoechristenenhetoudetestamentlezen|Hoe christenen het Oude Testament lezen]].)) Het [[hoedebijbelisingedeeld#​3. Uit welke boeken bestaat het Nieuwe Testament?​|Nieuwe Testament]] is verreweg het populairst onder christenen. Dat gaat over de persoon die voor christenen het allerbelangrijkste is, namelijk [[wieisjezus|Jezus]]. Het Oude Testament zien ze als een voorbereiding er op. Een voorbereiding die ze in de loop van de tijd steeds minder zijn gaan begrijpen.((Zie [[hoechristenenhetoudetestamentlezen|Hoe christenen het Oude Testament lezen]].))
  
-Dat Oude Testament is oorspronkelijk in het [[hethebreeuws|Hebreeuws]] geschreven. Het is de Bijbel van de joden, de [[hoedebijbelisingedeeld#​2. Uit welke boeken bestaat de Hebreeuwse Bijbel?​|Hebreeuwse Bijbel]]. Eeuwenlang hebben de joden dit boek gecommentariseerd. Wat er allemaal in die commentaren staat is voor christenen grotendeels onbekend.+Dat Oude Testament is oorspronkelijk in het [[hethebreeuws|Hebreeuws]] geschreven. Het is de Bijbel van de joden, de [[hoedebijbelisingedeeld#​2. Uit welke boeken bestaat de Hebreeuwse Bijbel?​|Hebreeuwse Bijbel]]. Eeuwenlang hebben de joden dit boek becommentarieerd. Wat er allemaal in die commentaren staat is voor christenen grotendeels onbekend.
  
 In het begin van de negentiger jaren ben ik voor het eerst met de joodse Bijbeluitleg in aanraking gekomen. Ik kocht toen //De Bijbel als Schepping// van [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]], een voor mij toen nog onbekende joodse schrijver. Weinreb, zelf een traditionele jood, kon die traditie uitleggen op een manier die ook voor moderne westerlingen te volgen was.  In het begin van de negentiger jaren ben ik voor het eerst met de joodse Bijbeluitleg in aanraking gekomen. Ik kocht toen //De Bijbel als Schepping// van [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]], een voor mij toen nog onbekende joodse schrijver. Weinreb, zelf een traditionele jood, kon die traditie uitleggen op een manier die ook voor moderne westerlingen te volgen was.