Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
woord_5 [2019/11/09 14:21]
josquak
woord_5 [2019/11/11 11:33] (huidige)
josquak
Regel 474: Regel 474:
 Helemaal aan het begin staat de “eerste Ouder”, God. Hij is de eigenlijke Gever. Van Hem komt je //​àdamah//,​ je ‘menselijke grond’ ten diepste vandaan. Helemaal aan het begin staat de “eerste Ouder”, God. Hij is de eigenlijke Gever. Van Hem komt je //​àdamah//,​ je ‘menselijke grond’ ten diepste vandaan.
  
-Net als jij, je ouders en je al je andere voorouders, woont God hier op aarde. Hij woont hier op aarde in Zijn tempel.+Net als jij, je ouders en al je andere voorouders, woont God hier op aarde. Hij woont hier op aarde in Zijn tempel.
  
 Het Hebreeuwse woord voor tempel is //​hejchal//​. //Hejchal// is verwant met //jachol//, wat ‘omvatten’ betekent. De tempel is dus dat wat alles omvat, dat wat als een beschermende hand om alles heen is. Het Hebreeuwse woord voor tempel is //​hejchal//​. //Hejchal// is verwant met //jachol//, wat ‘omvatten’ betekent. De tempel is dus dat wat alles omvat, dat wat als een beschermende hand om alles heen is.
Regel 482: Regel 482:
 Zoals ik als schreef, staat de 500 voor de toekomstige “andere wereld”. In die toekomstige “andere wereld” woont God. Het is Zijn tempel. Zoals ik als schreef, staat de 500 voor de toekomstige “andere wereld”. In die toekomstige “andere wereld” woont God. Het is Zijn tempel.
  
-In Gods tempel vindt de “offerdienst” plaats. Het Hebreeuwse woord voor ‘offer’ is //qorban//. //Qorban// betekent eigenlijk ‘naderen, dichtbij komen’. De tempel is dus de plek waar alles en iedereen bij elkaar komt, waar alles wat gescheiden is, verbonden wordt. ​+In Gods tempel vindt de “offerdienst” plaats. Het Hebreeuwse woord voor ‘offer’ is //qorban//. //Qorban// betekent eigenlijk ‘naderen, dichtbij komen’. ​ 
 + 
 +De tempel is dus de plek waar alles en iedereen bij elkaar komt, waar alles wat gescheiden is, verbonden wordt
 + 
 +De tempel is de plek waar de Ene, waar God zijn verbindende werk doet.
  
  
Regel 506: Regel 510:
 //JHWH// doet dat ook.  //JHWH// doet dat ook. 
  
-//​JHWH// ​gaat met ons mee in de tijd.+//​JHWH// ​is God die met ons mee gaat in de tijd
 + 
 +Het woord //JHWH// bestaat uit een [[10_jod|jōd]],​ een [[5_he|hē]],​ een [[6_waw|waw]] en nog een [[5_he|hē]]. De getalswaarde van die letters is respectievelijk 10 + 5 + 6 + 5 = 26. Dat is precies het aantal geslachten van Adam tot en met Mozes.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=5&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 5]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=10-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 11:10-27]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=21&​cs-versnummer-3=2-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 21:2-7]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=25&​cs-versnummer-3=20-26&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 25:20-26]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 1:1-4]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=16-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 6:​16-27]].)) Deze geslachten beslaan de hele tijd van de Thorah
  
-Het woord //JHWH// bestaat uit een [[10_jod|jōd]],​ een [[5_he|hē]],​ een [[6_waw|waw]] en nog een [[5_he|hē]]. De getalswaarde van die letters is respectievelijk 10 + 5 + 6 + 5 = 26. Dat is precies het aantal geslachten van Adam tot en met Mozes.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=5&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 5]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=10-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 11:10-27]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=21&​cs-versnummer-3=2-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 21:2-7]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=25&​cs-versnummer-3=20-26&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 25:20-26]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 1:1-4]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=16-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 6:​16-27]].)) Deze geslachten beslaan de hele tijd van de Thorah. ​Al die tijd gaat //​JHWH// ​met hen mee.+Al die tijd gaat //JHWH// mee.
  
 Je ziet het ook aan de grammaticale tijd waarin het woord //JHWH// staat. Dat is namelijk de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|“trage tijd”]], de tijd waarin wij leven. Je ziet het ook aan de grammaticale tijd waarin het woord //JHWH// staat. Dat is namelijk de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|“trage tijd”]], de tijd waarin wij leven.
Regel 516: Regel 522:
 “Hij” zeg ik, want //JHWH// begint met een //jōd// en dat geeft aan dat hier sprake is van een mannelijk enkelvoud. De Oermoeder is dus niet helemaal vrouwelijk. Ze begint met iets mannelijks. Pas daarna komt een //hē// en aan het einde komt nog een //hē//. Deze //​hē//​’s ​ staan voor het vrouwelijke. ​ “Hij” zeg ik, want //JHWH// begint met een //jōd// en dat geeft aan dat hier sprake is van een mannelijk enkelvoud. De Oermoeder is dus niet helemaal vrouwelijk. Ze begint met iets mannelijks. Pas daarna komt een //hē// en aan het einde komt nog een //hē//. Deze //​hē//​’s ​ staan voor het vrouwelijke. ​
  
-De //hē//’s komen uit die //jōd// voort. Het vrouwelijke komt uit het mannelijke voort. ​Kijk maar eens naar de volgende afbeelding:+De //hē//’s komen uit die //jōd// voort. Het vrouwelijke komt uit het mannelijke voort.
  
 {{ jhwh.png?​590 }} {{ jhwh.png?​590 }}
  
-Bovenaan zie je de J, de [[10_jod|jōd]] staan. De getalswaarde van die //jōd// is 10. De 10 is de 1 op een ander vlak+Bovenaan ​in de afbeelding ​zie je de J, de [[10_jod|jōd]] staan. De getalswaarde van die //jōd// is 10. 
  
-De 1 is de toestand waarin God zich bevind en de 10 is de toestand van God zoals wij ons die hier voorstellen,​ een toestand waarin alles nog heel is.+De 10 is de 1 op een ander vlak. De 1 is de toestand waarin God zich bevind en de 10 is de toestand van God zoals wij ons die hier voorstellen,​ een toestand waarin alles nog heel is.
  
-Wij mensen bevinden ons echter in een toestand waarin alles gebroken is, waarin de ene scherf niet bij de andere scherf kan komen. Om dat toch mogelijk te maken, daalt God als //JHWH// naar ons af+Wij mensen bevinden ons echter in een toestand waarin alles gebroken is, waarin de ene scherf niet bij de andere scherf kan komen. ​
  
-Gods J, Gods //jōd//, breekt in twee H’s, twee [[5_he|hē’s]]. Dat kan, want de getalswaarde van de //hē// is 5 en dat is de helft van 10. Er ontstaan dus twee helften. Zo is God helemaal bij ons.+Om dat toch mogelijk te maken, daalt God als //JHWH// naar ons af. Gods J, Gods //jōd//, breekt in twee H’s, twee [[5_he|hē’s]]. Dat kan, want de getalswaarde van de //hē// is 5 en dat is de helft van 10. Er ontstaan dus twee helften. Zo is God helemaal bij ons.
  
 Niet voor niets betekent //JHWH// ‘Hij die er is’. Hij is bíj ons. Hij voelt wat wij voelen, maakt mee wat wij meemaken. Dat komt door de H’s, de //​hē//​’s. God wordt hier vrouwelijk om bij ons te zijn. Hij wordt onze Oermoeder. Niet voor niets betekent //JHWH// ‘Hij die er is’. Hij is bíj ons. Hij voelt wat wij voelen, maakt mee wat wij meemaken. Dat komt door de H’s, de //​hē//​’s. God wordt hier vrouwelijk om bij ons te zijn. Hij wordt onze Oermoeder.
Regel 560: Regel 566:
 Maar Hij houdt hem niet voor zichzelf. Dat zie je aan de tweede letter, de //lamèd//. De //lamèd// geeft aan dat je ergens naar toe gaat. Gods éénheid gaat dus ergens naar toe. Hij komt naar jou toe. Maar Hij houdt hem niet voor zichzelf. Dat zie je aan de tweede letter, de //lamèd//. De //lamèd// geeft aan dat je ergens naar toe gaat. Gods éénheid gaat dus ergens naar toe. Hij komt naar jou toe.
  
-Op de //lamèd// volgt dan nog de //hē//. Zoals ik al schreef is het beeld van de //hē// het “venster”. Door een venster kijk je uit naar iets dat buiten is. Zo kijkt Gods eenheid ​uit naar jou.+Op de //lamèd// volgt dan nog de //hē//. Zoals ik al schreefis het beeld van de //hē// het “venster”. Door een venster kijk je uit naar iets dat buiten is. Zo kijkt Gods éénheid ​uit naar jou.
  
 Gods éénheid komt naar je toe en kijkt naar je uit. Gods éénheid komt naar je toe en kijkt naar je uit.
Regel 600: Regel 606:
 Met ‘jou’ eindigt het “Vijfde Woord”. Met ‘jou’ eindigt het “Vijfde Woord”.
  
-God heeft jou op het oog. Hij wil jou alles geven. Hij wil jou Zijn éénheid geven. Hij wil jou zichzelf ​geven. ​+God heeft jou op het oog. Hij wil jou alles geven. Hij wil jou Zijn éénheid geven. Hij wil jou Zichzelf ​geven. ​
  
 Om dat mogelijk te maken gaf Hij je een vader en een moeder. Zij gaven je die éénheid door en zo kwam je op een plaats terecht waar je kan leven, waar je een mens kan zijn, waar je menselijk kan zijn. Ook je tijd werd iets bijzonders, ze werd langer en voller, elk moment kreeg  iets eeuwigs. Om dat mogelijk te maken gaf Hij je een vader en een moeder. Zij gaven je die éénheid door en zo kwam je op een plaats terecht waar je kan leven, waar je een mens kan zijn, waar je menselijk kan zijn. Ook je tijd werd iets bijzonders, ze werd langer en voller, elk moment kreeg  iets eeuwigs.