Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
woord_5 [2018/10/25 15:00]
josquak
woord_5 [2019/11/11 11:33] (huidige)
josquak
Regel 43: Regel 43:
 Je ouders zijn dus je scheppers en onderhouders en dat scheppen en onderhouden maakt hen voor jou tot meer dan gewone mensen. Het maakt hen voor jou tot mensen die boven je staan, ja in zekere zin je “goden” zijn. Je ouders zijn dus je scheppers en onderhouders en dat scheppen en onderhouden maakt hen voor jou tot meer dan gewone mensen. Het maakt hen voor jou tot mensen die boven je staan, ja in zekere zin je “goden” zijn.
  
-Volgens de kerkhervormer [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Maarten_Luther|Luther]] heeft God je vader en je moeder ‘//naast Zichzelf gezet//​’.((//​Lutherse geschriften. Belijdenisteksten van een kerk// (1987), p. 47,​48.)) ​ +Volgens de kerkhervormer [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Maarten_Luther|Luther]] heeft God je vader en je moeder ‘//naast Zichzelf gezet//​’.((//​Lutherse geschriften. Belijdenisteksten van een kerk// (1987), p. 47,48.)) Je ouders staan dus op Gods plek. Daarom, zegt Luther, moet je hen eren.
- +
-Je ouders staan dus op Gods plek. Daarom, zegt Luther, moet je hen eren.+
  
  
Regel 53: Regel 51:
 Je ouders schiepen niet alleen je lichamelijke kenmerken en je karaktereigenschappen,​ maar ook je “ik”. Je ouders schiepen niet alleen je lichamelijke kenmerken en je karaktereigenschappen,​ maar ook je “ik”.
  
-Ze leerden je woordjes en wat die betekenen. Met die woordjes leerden ze je niet alleen wat de wereld is waar je je sinds je geboorte in bevindt, maar ook wie je zelf bent. Door hun ogen ging je naar jezelf ​kijken. Je leerde wat goed in jezelf was en wat slecht, wat mooi in jezelf was en wat lelijk, wat waar in jezelf was en wat niet waar.+Ze leerden je woordjes en wat die betekenen. Met die woordjes leerden ze je niet alleen wat de wereld is waar je je sinds je geboorte in bevindt, maar ook wie je zèlf bent.  
 + 
 +Door hun ogen ging je naar jezèlf ​kijken. Je leerde wat goed in jezelf was en wat slecht, wat mooi in jezelf was en wat lelijk, wat waar in jezelf was en wat niet waar.
  
 Zo werd je wat je ouders je zeiden. Zo werd je je “ik”. Zo werd je wat je ouders je zeiden. Zo werd je je “ik”.
Regel 61: Regel 61:
 Ouders zijn dus heel belangrijk. Ouders zijn dus heel belangrijk.
  
-Samen met andere ouders hebben ze de maatschappij gemaakt met al haar [[verdwijnenonzeinstituties|instituties]]. Zelfs de [[overdereligies|religies]] zijn hun maakwerk. ​ +Samen met andere ouders hebben ze de maatschappij gemaakt met al haar [[verdwijnenonzeinstituties|instituties]]. Zelfs de [[overdereligies|religies]] zijn hun maakwerk. Of, nee, zíj hebben dat allemaal niet gemaakt, ze hebben het geërfd van hun ouders en die weer van hun ouders, enzovoort.
- +
-Of, nee, ze hebben dat allemaal niet gemaakt, ze hebben het geërfd van hun ouders en die weer van hun ouders, enzovoort.+
  
 De wereld is de wereld van al die ouders samen en als je daar van af wilt, heb je een probleem. Dan moet je gaan slopen en houdt je alleen maar brokken over. En probeer daar dan maar weer eens iets van te maken. De wereld is de wereld van al die ouders samen en als je daar van af wilt, heb je een probleem. Dan moet je gaan slopen en houdt je alleen maar brokken over. En probeer daar dan maar weer eens iets van te maken.
Regel 91: Regel 89:
 Volgens de [[overoudewoorden#​3. Wat is de Joodse Overlevering?​|Joodse Overlevering]] is Mirjam degene die in de woestijn voor water zorgt.((F. Weinreb (1975) //​Antropologie II//, p. 59.))  Volgens de [[overoudewoorden#​3. Wat is de Joodse Overlevering?​|Joodse Overlevering]] is Mirjam degene die in de woestijn voor water zorgt.((F. Weinreb (1975) //​Antropologie II//, p. 59.)) 
  
-Haar naam wijst daar al op. Die naam begint en eindigt namelijk met een //mēm//, de letter van het water. De letters daartussen zijn de [[200_resj|rēsj]] en de [[10_jod|jōd]]. Ook die hebben met water te maken. Samen vormen die namelijk het woordje //rī//, wat ‘snel stromend water’ betekent. ​+Haar naam wijst daar al op. Die naam begint en eindigt namelijk met een //mēm//, de letter van het water. ​ 
 + 
 +De letters daartussen zijn de [[200_resj|rēsj]] en de [[10_jod|jōd]]. Ook die hebben met water te maken. Samen vormen die namelijk het woordje //rī//, wat ‘snel stromend water’ betekent. ​
  
 De woestijn is de plek waar wij doorheen moeten reizen om bij het land te komen dat God voor ons in petto heeft. En Mirjam geeft ons het water dat we moeten drinken om niet om te komen van de dorst. De woestijn is de plek waar wij doorheen moeten reizen om bij het land te komen dat God voor ons in petto heeft. En Mirjam geeft ons het water dat we moeten drinken om niet om te komen van de dorst.
Regel 99: Regel 99:
 Zoals ik al schreef, staat het water voor de tijd. Die tijd was er in het //​verleden//​ (de eerste //mēm//) en zal er ook in //​toekomst//​ zijn (de tweede //mēm//). En daartussen is het //heden// dat steeds opschuift. Dat is //rī//, het ‘snel stromende water’, de tijd die voor je gevoel zo vlug gaat.  Zoals ik al schreef, staat het water voor de tijd. Die tijd was er in het //​verleden//​ (de eerste //mēm//) en zal er ook in //​toekomst//​ zijn (de tweede //mēm//). En daartussen is het //heden// dat steeds opschuift. Dat is //rī//, het ‘snel stromende water’, de tijd die voor je gevoel zo vlug gaat. 
  
-Mirjam is de moeder die met je meegaat ​in die tijd. +Mirjam is de moeder die er voor zorgt dat je in de tijd kan blijven leven, dat je de tijd goed door kan komen.
  
 Christenen kennen haar als Maria.((De naam Maria is een vergrieksing van de naam Mirjam.)) Christenen kennen haar als Maria.((De naam Maria is een vergrieksing van de naam Mirjam.))
Regel 112: Regel 112:
 ====3.1. Kijk je of kijk je niet==== ====3.1. Kijk je of kijk je niet====
  
-Een voorbeeld van een vader vind je in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=9&​cs-versnummer-3=18-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 9:18-27]].+Een voorbeeld van een vader vind je in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=9&​cs-versnummer-3=18-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 9:18-27]]. Die vader heet Noach.
  
-Die vader heet Noach. ​Op een keer drinkt Noach teveel wijn, wordt dronken, ontbloot zich en valt in slaap. Zijn zoon Cham komt de tent in, ziet zijn naakte vader liggen en licht zijn broers Sem en Jafeth in. Die gaan achterwaarts de tent in en leggen een kleed over hun vader heen.+Op een keer drinkt Noach teveel wijn, wordt dronken, ontbloot zich en valt in slaap. Zijn zoon Cham komt de tent in, ziet zijn naakte vader liggen en licht zijn broers Sem en Jafeth in. Die gaan achterwaarts de tent in en leggen een kleed over hun vader heen.
  
 Wat betekent dit verhaal? Wat betekent dit verhaal?
Regel 142: Regel 142:
 “Heilige boeken” vormen de basis van elke echte religie.((Zie [[overdereligies#​2.1. Religies en hun heilige woorden|Religies en hun heilige woorden]].)) Het “heilige boek” van de joden is de //​Thorah//​. ​ “Heilige boeken” vormen de basis van elke echte religie.((Zie [[overdereligies#​2.1. Religies en hun heilige woorden|Religies en hun heilige woorden]].)) Het “heilige boek” van de joden is de //​Thorah//​. ​
  
-Volgens de Joodse Overlevering heeft Mozes die //Thorah// van God gehad. Via via is dat boek uiteindelijk bij de laatste generatie joodse vaders terecht gekomen. ​ +Volgens de Joodse Overlevering heeft Mozes die //Thorah// van God gehad. Via via is dat boek uiteindelijk bij de laatste generatie joodse vaders terecht gekomen. Om de //Thorah// te leren kennen, moeten joodse kinderen bij hun vaders te rade gaan. Zonder hun vaders zou de //Thorah// slechts een grote hoeveelheid letters voor hen blijven. ​
- +
-Om de //Thorah// te leren kennen, moeten joodse kinderen bij hun vaders te rade gaan. Zonder hun vaders zou de //Thorah// slechts een grote hoeveelheid letters voor hen blijven. ​+
  
 Joodse vaders verstaan de kunst om draden tussen die letters te spannen, om van de //Thorah// een groot netwerk te maken. Een netwerk waarin God Zelf aanwezig is. Zo leren zij hun kinderen om te geloven. Zo brengen ze de gedachten van hun kinderen bij God. Joodse vaders verstaan de kunst om draden tussen die letters te spannen, om van de //Thorah// een groot netwerk te maken. Een netwerk waarin God Zelf aanwezig is. Zo leren zij hun kinderen om te geloven. Zo brengen ze de gedachten van hun kinderen bij God.
Regel 158: Regel 156:
 {{ kind_volwassene.png?​380 }} {{ kind_volwassene.png?​380 }}
  
-Als ze die gevonden hebben, kunnen zij op hun beurt aan kinderen gaan denken. Dan wordt het tijd om zelf de ouderrol op zich te nemen.+Als ze hun levensgezel ​gevonden hebben, kunnen zij op hun beurt aan kinderen gaan denken. Dan wordt het tijd om zelf de ouderrol op zich te nemen.
  
 Hun kinderen worden ook weer volwassen, verlaten dan ook het ouderlijke huis en zo gaat de overdracht van de joodse religie steeds door. Hun kinderen worden ook weer volwassen, verlaten dan ook het ouderlijke huis en zo gaat de overdracht van de joodse religie steeds door.
Regel 173: Regel 171:
 Het “Vijfde Woord” gaat over je ouders, over je vader en je moeder. Het “Vijfde Woord” gaat over je ouders, over je vader en je moeder.
  
-In het eerste gedeelte van dat Woord staat letterlijk //avīcha wə imècha//, wat ‘jóúw vader en jóúw moeder’ betekent. ​ +In het eerste gedeelte van dat Woord staat letterlijk //avīcha wə imècha//, wat ‘jóúw vader en jóúw moeder’ betekent. Of nee, eigenlijk betekent het ‘jouw vaders en jouw moeder’. Er staat namelijk een //jōd// achter //av//, ‘vader’ ​en normaal ​gesproken wijst zo’n //jōd// op een meervoud.
- +
-Of nee, eigenlijk betekent het ‘jouw vaders en jouw moeder’. Er staat namelijk een //jōd// achter //av//, ‘vader’. Normaal ​gesproken wijst zo’n //jōd// op een meervoud.+
  
 Jouw vader is namelijk niet alleen. Achter jouw vader staat je grootvader, daarachter je overgrootvader,​ enzovoort, tot je bij dé Vader, bij God bent aanbeland. Al deze vaders worden hier bedoeld. Jouw vader is namelijk niet alleen. Achter jouw vader staat je grootvader, daarachter je overgrootvader,​ enzovoort, tot je bij dé Vader, bij God bent aanbeland. Al deze vaders worden hier bedoeld.
Regel 185: Regel 181:
 Eerst zie je daar de Hebreeuwse woorden staan. Onder elk Hebreeuws woord vind je de uitspraak in gewone letters en daaronder vind je een letterlijke vertaling in het Nederlands. Eerst zie je daar de Hebreeuwse woorden staan. Onder elk Hebreeuws woord vind je de uitspraak in gewone letters en daaronder vind je een letterlijke vertaling in het Nederlands.
  
-Alleen de woorden //​avīcha//,​ //wə// en //imècha// heb ik hier vertaald. De woorddelen die ‘vader’ en ‘moeder’ betekenen, heb ik zwart gekleurd. De meervoudsvorm van het woorddeel ‘vader’ heb ik lichtblauw gekleurd. De woorddelen die ‘jouw’ betekenen heb ik donkerblauw gekleurd. En het woordje dat ‘en’ betekent heb ik geel gekleurd. De woorden //kabed// en //èth// heb ik nog grijs gelaten. Die ga ik in de volgende paragrafen behandelen.+Alleen de woorden //​avīcha//,​ //wə// en //imècha// heb ik hier vertaald. De woorddelen die ‘vader’ en ‘moeder’ betekenen, heb ik zwart gekleurd. De meervoudsvorm van het woorddeel ‘vader’ heb ik lichtblauw gekleurd. De woorddelen die ‘jouw’ betekenen heb ik donkerblauw gekleurd. En het woordje dat ‘en’ betekent heb ik geel gekleurd. ​ 
 + 
 +De woorden //kabed// en //èth// heb ik nog grijs gelaten. Die ga ik in de volgende paragrafen behandelen.
  
 {{ woord_5_deel_1a.png?​530 }} {{ woord_5_deel_1a.png?​530 }}
-  
  
 +
  
 ====4.2. Het woordje èth==== ====4.2. Het woordje èth====
Regel 209: Regel 207:
 {{ eth.png?490 }} {{ eth.png?490 }}
  
-In de afbeelding vind je de woorden die ik al eerder behandeld heb. Alleen de woordjes //èth// zijn nieuw. Die heb ik bruin gekleurd. Ik heb ze vertaald met “levensweg”.+In de afbeelding ​hieronder ​vind je woorden die ik al eerder behandeld heb. Alleen de woordjes //èth// zijn nieuw. Die heb ik bruin gekleurd. Ik heb ze vertaald met “levensweg”.
  
-Onderaan ​heb ik ze vertaald als ‘de weg van’. Met de eerder behandelde woorden erbij staat er dan ‘de weg van je vaders en de weg van je moeder’.+In de zin onderaan ​heb ik ze vertaald als ‘de weg van’. Met de eerder behandelde woorden erbij staat er dan ‘de weg van je vaders en de weg van je moeder’.
  
 {{ woord_5_deel_1b.png?​600 }} {{ woord_5_deel_1b.png?​600 }}
Regel 221: Regel 219:
 Helemaal aan het begin van het “Vijfde Woord” staat het woord //kabed//. In de afbeelding hieronder heb ik dit woord zwart gekleurd. Daarna komen de woorden //èth avīcha wə èth imècha// die ik al heb behandeld. Helemaal aan het begin van het “Vijfde Woord” staat het woord //kabed//. In de afbeelding hieronder heb ik dit woord zwart gekleurd. Daarna komen de woorden //èth avīcha wə èth imècha// die ik al heb behandeld.
  
-//Kabed// wordt vaak vertaald als ‘eer.’ De zin wordt dan vertaald als ‘eer je vader en je moeder’. ​ +//Kabed// wordt vaak vertaald als ‘eer.’ De zin wordt dan vertaald als ‘eer je vader en je moeder’. Letterlijk betekent //kabed// echter ‘zwaar’. ​
- +
-Letterlijk betekent //kabed// echter ‘zwaar’. ​+
  
 In dit geval gaat het om een werkwoord. Je moet hier dus iets doen. //Kabed// heb ik daarom vertaald met ‘maak zwaar’. In dit geval gaat het om een werkwoord. Je moet hier dus iets doen. //Kabed// heb ik daarom vertaald met ‘maak zwaar’.
Regel 229: Regel 225:
 Wat moet je zwaar maken? De weg van je vaders en de weg van je moeder. ​ Wat moet je zwaar maken? De weg van je vaders en de weg van je moeder. ​
  
-Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je het je vaders en je moeder nog moeilijker moet maken dan ze het al hebben. Het betekent dat je de weg die ze gaan serieus moet nemen, dat je die weg belangrijk moet achten, dat je er gewicht aan moet hechten+Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je het je vaders en je moeder nog moeilijker moet maken dan ze het al hebben. ​
  
-Onderaan heb ik //kabed// daarom vertaald met ‘hecht gewicht aan’. ​+Het betekent dat je de weg die ze gaan serieus moet nemen, dat je die weg belangrijk moet achten, dat je er gewicht aan moet hechten. ​Onderaan heb ik //kabed// daarom vertaald met ‘hecht gewicht aan’. ​
  
 Met de al behandelde woorden erbij wordt de zin nu ‘hecht gewicht aan de weg van je vaders en de weg van je moeder’. Met de al behandelde woorden erbij wordt de zin nu ‘hecht gewicht aan de weg van je vaders en de weg van je moeder’.
Regel 245: Regel 241:
 En ten //tweede// omdat dat hen alles gekost heeft. Ze hebben er hun leven voor geleefd, een leven dat eindigde of nog zal eindigen in de dood. En ten //tweede// omdat dat hen alles gekost heeft. Ze hebben er hun leven voor geleefd, een leven dat eindigde of nog zal eindigen in de dood.
  
-Het ‘gewicht hechten aan de weg van je vader en je moeder’, is een zaak tussen jou en hen. +Het ‘gewicht hechten aan de weg van je vader en je moeder’, is een zaak tussen jou en hen. Daarom doe je het ook in je eentje. Dat wordt uitgedrukt door de [[degrammaticavanhethebreeuws#​8.3. Piël, poeal en hitpael|piël]],​ de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt. Jijzelf hecht er op je eigen houtje gewicht aan.
- +
-Daarom doe je het ook in je eentje. Dat wordt uitgedrukt door de [[degrammaticavanhethebreeuws#​8.3. Piël, poeal en hitpael|piël]],​ de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt. Jijzelf hecht er op je eigen houtje gewicht aan.+
  
 En daar ben je concreet mee bezig. Ook dat drukt de //piël// uit. Vaag eraan denken is niet genoeg. Het moet hier gestalte krijgen. ​ En daar ben je concreet mee bezig. Ook dat drukt de //piël// uit. Vaag eraan denken is niet genoeg. Het moet hier gestalte krijgen. ​
Regel 269: Regel 263:
 In de Joodse Overlevering is “eten” een veel wijder begrip. Tijdens je leven “krijg” je van alles “op je bord”, moet je allerlei dingen verwerken. In de Joodse Overlevering is “eten” een veel wijder begrip. Tijdens je leven “krijg” je van alles “op je bord”, moet je allerlei dingen verwerken.
  
-En dat komt dan in je “bloed” terecht. De Bijbel noemt dat bloed, je “ziel”.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=9&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 9:4]].)) +En dat komt dan in je “bloed” terecht. De Bijbel noemt dat bloed, je “ziel”.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=9&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 9:4]].)) Het Hebreeuwse woord voor ziel is //​nèfèsj//,​ wat ‘psyche’ betekent. Je psyche is een verzamelnaam van alles wat aan gedachten en gevoelens in je omgaat. Die gedachten en gevoelens krijgen hier al die dingen te verwerken.
- +
-Het Hebreeuwse woord voor ziel is //​nèfèsj//,​ wat ‘psyche’ betekent. Je psyche is een verzamelnaam van alles wat aan gedachten en gevoelens in je omgaat. Die gedachten en gevoelens krijgen hier al die dingen te verwerken.+
  
 Het zwaarste dat ze “op hun bordje krijgen” zijn je ouders. Je ouders hebben je gemaakt tot wat je bent en daar kan van alles bij misgaan. Misschien zijn ze zelfs amper ouders voor je geweest. Misschien hebben ze hun “één”,​ hun //alèf//, zo weinig aan je laten zien, dat je gewond en stuurloos door het leven gaat. Het zwaarste dat ze “op hun bordje krijgen” zijn je ouders. Je ouders hebben je gemaakt tot wat je bent en daar kan van alles bij misgaan. Misschien zijn ze zelfs amper ouders voor je geweest. Misschien hebben ze hun “één”,​ hun //alèf//, zo weinig aan je laten zien, dat je gewond en stuurloos door het leven gaat.
Regel 281: Regel 273:
 Als er dingen in je leven gebeuren waar je het niet mee eens bent, wordt je boos. Die boosheid is echter giftig, die verziekt je leven. Daarom moet je haar zien kwijt te raken. Als er dingen in je leven gebeuren waar je het niet mee eens bent, wordt je boos. Die boosheid is echter giftig, die verziekt je leven. Daarom moet je haar zien kwijt te raken.
  
-Boosheid, zegt de Overlevering,​ komt op als je in het hier en nu oordeelt. Als er hier en nu iets niet goed is, houdt dat je zo vast dat je vergeet dat er ook een plaats en een tijd is waar het wèl goed is.((F. Weinreb (1968) //Korban//, p. 248, 266, 267.)) ​ +Boosheid, zegt de Overlevering,​ komt op als je in het hier en nu oordeelt. Als er hier en nu iets niet goed is, houdt dat je zo vast dat je vergeet dat er ook een plaats en een tijd is waar het wèl goed is.((F. Weinreb (1968) //Korban//, p. 248, 266, 267.)) Een plaats en een tijd waar de //alèf// is, waar alles “één” is.
- +
-Een plaats en een tijd waar de //alèf// is, waar alles “één” is.+
  
 Als je dat weet, ben je in staat om in het hier en nu te leven. Als je dat weet, ben je in staat om in het hier en nu te leven.
Regel 298: Regel 288:
 Maar het gaat nog verder. Het volgende woord is //lə mà’àn//​. Maar het gaat nog verder. Het volgende woord is //lə mà’àn//​.
  
-//Lə mà’àn// is een samenvoeging van de woordjes //lə// en //​mà’àn//​. In de afbeelding hieronder heb ik ze elk een andere kleur gegeven. Het geel gekleurde //lə// betekent ‘ergens naar toe gaan’ en het bruin gekleurde //​mà’àn//​ betekent ‘doel’ of ‘bedoeling’+//Lə mà’àn// is een samenvoeging van de woordjes //lə// en //​mà’àn//​. ​
  
-Samen geven ze aan dat je naar een doel toe gaat.+In de afbeelding hieronder heb ik ze elk een andere kleur gegeven. Het geel gekleurde //lə// betekent ‘ergens naar toe gaan’ en het bruin gekleurde //​mà’àn//​ betekent ‘doel’ of ‘bedoeling’
  
-Ik heb //lə mà’àn// daarom vertaald met ‘naar een doel toegaan’.+Samen geven ze aan dat je naar een doel toe gaat. Ik heb //lə mà’àn// daarom vertaald met ‘naar een doel toegaan’. ​
  
 Omdat dat een hele mond vol is, heb ik in de uiteindelijke vertaling gekozen voor het woordje ‘zodat’. Omdat dat een hele mond vol is, heb ik in de uiteindelijke vertaling gekozen voor het woordje ‘zodat’.
Regel 312: Regel 302:
 ====5.2. Lange tijd==== ====5.2. Lange tijd====
  
-Het ‘gewicht hechten aan de weg van je vaders en de weg van je moeder’ heeft dus een doel. Een doel dat wordt beschreven in de woorden die ik in de afbeelding hierboven nog grijs had gelaten. Die woorden zijn //​jààrichoen//​ en //​jamèjcha//​+Het ‘gewicht hechten aan de weg van je vaders en de weg van je moeder’ heeft dus een doel. Een doel dat wordt beschreven in de woorden die ik in de afbeelding hierboven nog grijs had gelaten. ​
  
-//​Jamèjcha//​ betekent ‘jouw dagen’ en //​jààrichoen//​ komt van //èrèch// wat ‘lang’ betekent. ​+Die woorden zijn //​jààrichoen//​ en //​jamèjcha//​. ​//​Jamèjcha//​ betekent ‘jouw dagen’ en //​jààrichoen//​ komt van //èrèch// wat ‘lang’ betekent. ​
  
-Als je ‘gewicht hecht’ aan ‘de weg’ van je ouders, gebeurt er iets met de tijd waarin je leeft. Die tijd wordt dan langer. +Als je ‘gewicht hecht’ aan ‘de weg’ van je ouders, gebeurt er iets met de tijd waarin je leeft. Die tijd wordt dan langer. Letterlijk staat er dat je tijd wordt ‘verlengt’. //​Jààrichoen//​ betekent namelijk ‘verlengen’.
- +
-Letterlijk staat er dat je tijd wordt ‘verlengt’. //​Jààrichoen//​ betekent namelijk ‘verlengen’.+
  
 Dat verlengen is voortdurend aan de gang. //​Jààrichoen//​ speelt zich af in de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|”trage tijd”]] zoals ik het noem, de tijd waarin ons leven hier voortkabbelt,​ de tijd die altijd maar doorgaat zonder dat de dingen die erin gebeuren “af” komen. Dat verlengen is voortdurend aan de gang. //​Jààrichoen//​ speelt zich af in de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|”trage tijd”]] zoals ik het noem, de tijd waarin ons leven hier voortkabbelt,​ de tijd die altijd maar doorgaat zonder dat de dingen die erin gebeuren “af” komen.
  
-De werkwoordsvorm waarin //​jààrichoen//​ staat is de [[degrammaticavanhethebreeuws#​8.4. Hifil en hofal|hifil]]. ​ +De werkwoordsvorm waarin //​jààrichoen//​ staat is de [[degrammaticavanhethebreeuws#​8.4. Hifil en hofal|hifil]]. Deze //hifil// betekent hier dat die dagen zichzelf niet verlengen, maar door iets anders verlengt worden.
- +
-Deze //hifil// betekent hier dat die dagen zichzelf niet verlengen, maar door iets anders verlengt worden.+
  
 In de afbeelding hieronder kun je dat alles terugvinden. De grondwoorden heb ik zwart gekleurd, de grammaticale toevoegingen heb ik lichtblauw gekleurd en het woordje ‘jij’ heb ik donkerblauw gekleurd. ​ In de afbeelding hieronder kun je dat alles terugvinden. De grondwoorden heb ik zwart gekleurd, de grammaticale toevoegingen heb ik lichtblauw gekleurd en het woordje ‘jij’ heb ik donkerblauw gekleurd. ​
Regel 336: Regel 322:
 ====5.3. Iets eeuwigs==== ====5.3. Iets eeuwigs====
  
-‘Jouw dagen’, //​jamèjcha//,​ worden hier dus voortdurend ‘verlengt’,​ //​jààrichoen//​. Verlengt door iets dat van buiten komt.+‘Jouw dagen’, //​jamèjcha//,​ worden hier dus voortdurend ‘verlengt’,​ //​jààrichoen//​. ​
  
-Wat voor iets dat is, wordt aangegeven door de n, de [[50_noen|noen]] waarmee //​jààrichoen//​ eindigt. Grammaticaal zou er eigenlijk //​jààrichoe//​ moeten staan, maar er staat //​jààrichoen//​.+Ze worden verlengt door iets dat van buiten komt. Wat voor iets dat is, wordt aangegeven door de n, de [[50_noen|noen]] waarmee //​jààrichoen//​ eindigt. Grammaticaal zou er eigenlijk //​jààrichoe//​ moeten staan, maar er staat //​jààrichoen//​.
  
 Die n, die //noen//, is de letter van de “andere wereld”, de wereld waarin alles “af” is, waarin iets “eeuwigs” zit.  Die n, die //noen//, is de letter van de “andere wereld”, de wereld waarin alles “af” is, waarin iets “eeuwigs” zit. 
  
-Dit eeuwige komt hier in je dagen.+Dit eeuwige komt hier in je dagen. ​
  
 Dit eeuwige vult die dagen. Het zijn dan geen lege dagen meer waar je zo snel mogelijk doorheen moet zien te komen. Het zijn dan dagen die niet lang genoeg voor je kunnen duren. ​ Dit eeuwige vult die dagen. Het zijn dan geen lege dagen meer waar je zo snel mogelijk doorheen moet zien te komen. Het zijn dan dagen die niet lang genoeg voor je kunnen duren. ​
Regel 359: Regel 345:
 Door dat eeuwige is je leven geen woestijntocht meer. Je zoekt niet meer in een enorme zandbak naar oases, naar stukjes “echt leven”. ​ Door dat eeuwige is je leven geen woestijntocht meer. Je zoekt niet meer in een enorme zandbak naar oases, naar stukjes “echt leven”. ​
  
-Je héle leven is nu echt.  +Je héle leven is nu echt. Je bent aanbeland op //​ha-àdamah//,​ ‘de grond’. ​
- +
-Je bent aanbeland op //​ha-àdamah//,​ ‘de grond’. ​+
  
 //​Àdamah//,​ ‘grond’,​ is verwant aan //adam//, wat ‘mens’ betekent. //Àdamah// zou je dus kunnen vertalen als ‘menselijke grond’. //​Àdamah//,​ ‘grond’,​ is verwant aan //adam//, wat ‘mens’ betekent. //Àdamah// zou je dus kunnen vertalen als ‘menselijke grond’.
Regel 373: Regel 357:
 ====6.2. Menselijke grond==== ====6.2. Menselijke grond====
  
-Het gaat hier dus niet om zomaar wat grond. Het gaat hier om //​àdamah//,​ ‘menselijke grond’+Het gaat hier niet om zomaar wat grond. Het gaat hier om //​àdamah//,​ ‘menselijke grond’.
- +
-//Àdamah// bestaat uit vier Hebreeuwse letters. De eerste drie letters zijn dezelfde als die van //adam//.+
  
-Laten we dus eerst eens kijken naar het woord //adam//.+//Àdamah// bestaat uit vier Hebreeuwse letters. De eerste drie letters zijn dezelfde als die van //​adam//​. ​Laten we dus eerst eens kijken naar het woord //adam//:
  
 //Adam// begint met de letter [[1_alef|alèf]],​ de letter van de “éénheid”. //Adam// begint met de letter [[1_alef|alèf]],​ de letter van de “éénheid”.
Regel 385: Regel 367:
 //Adam// heeft dus zowel te maken met de “éénheid” als met de “vierheid”. De “éénheid” staat voor de wereld van God en de “vierheid” staat voor de stoffelijke wereld. Een deel van //adam// hoort dus thuis in de hemel en een ander deel in de aarde. ​ //Adam// heeft dus zowel te maken met de “éénheid” als met de “vierheid”. De “éénheid” staat voor de wereld van God en de “vierheid” staat voor de stoffelijke wereld. Een deel van //adam// hoort dus thuis in de hemel en een ander deel in de aarde. ​
  
-Zoals ik al schreef is //adam// het woord voor ‘mens’. De mens leeft dus zowel in de hemel als in de aarde.+Zoals ik al schreef is //adam// het woord voor ‘mens’. De mens leeft dus zowel in de hemel als in de aarde. God plaatst die mens hier in een omgeving die dat ook heeft, een omgeving die zowel hemels als aards is. Die omgeving is de //​àdamah//,​ de ‘menselijke grond’.
  
-God plaatst die mens hier in een omgeving die dat ook heeft, een omgeving die zowel hemels als aards is. Die omgeving is de //​àdamah//, ​de ‘menselijke ​grond.+Deze //​àdamah//, ​deze grond, is helemaal in harmonie met de mens. Die weerspiegelt als het ware wat hij is. Daarom voelt hij zich daar zo thuis.
  
-Deze //àdamah//, deze grond is helemaal in harmonie met de mensDie weerspiegelt als het ware wat hij is. Daarom voelt hij zich daar zo thuis.+//Àdamah// heeft ook nog iets extra’seen letter die //adam// niet heeft, namelijk ​de [[5_he|hē]]Deze //hē// geeft aan dat het woord vrouwelijk ​is.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​6. Mannelijk en vrouwelijk|Mannelijk en vrouwelijk]].)) //Àdamah// is dus eigenlijk de vrouwelijke //adam//, de vrouwelijke mens
  
-//Àdamah// heeft ook nog iets extra’s, een letter die //adam// niet heeft, namelijk de [[5_he|hē]]. Deze //hē// geeft aan dat het woord vrouwelijk is.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​6. Mannelijk en vrouwelijk|Mannelijk en vrouwelijk]].))  +Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //hē// is het “venster”,​ waardoor je uitkijkt naar wat buiten is. De //àdamah// kijkt uit naar haar “man”, naar //adam//, de mens. Ze verlangt naar hem.
- +
-//Àdamah// is dus eigenlijk de vrouwelijke //adam//, de vrouwelijke mens.  +
- +
-Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] van de //hē// is het “venster”,​ waardoor je uitkijkt naar wat buiten is.  +
- +
-De //àdamah// kijkt uit naar haar “man”, naar //adam//, de mens. Ze verlangt naar hem.+
  
 //Àdamah// is dus veel meer dan een stuk grond waarop je huizen kunt bouwen en voedsel kunt laten groeien. //Àdamah// is dus veel meer dan een stuk grond waarop je huizen kunt bouwen en voedsel kunt laten groeien.
Regel 403: Regel 379:
 Dat zie je ook aan de [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|getalswaarde]] van het woord, namelijk 1 + 4 + 40 + 5 = 50.((De getalswaarde van de //alèf// is 1, die van de //dalèth// is 4, die van de //mēm// is 40 en die van de //hē// is 5. Samen is dat 50.)) Dat zie je ook aan de [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|getalswaarde]] van het woord, namelijk 1 + 4 + 40 + 5 = 50.((De getalswaarde van de //alèf// is 1, die van de //dalèth// is 4, die van de //mēm// is 40 en die van de //hē// is 5. Samen is dat 50.))
  
-50 is de getalswaarde van de letter [[50_noen|noen]]. Zoals ik al schreef, is dat de letter van de “andere wereld”. ​ +50 is de getalswaarde van de letter [[50_noen|noen]]. Zoals ik al schreef, is dat de letter van de “andere wereld”. Die andere wereld is de wereld die “af” is, waarin iets eeuwigs zit.
- +
-Die andere wereld is de wereld die “af” is, waarin iets eeuwigs zit.+
  
 In de afbeelding hieronder heb ik alles op een rijtje gezet. De letter van de “éénheid” heb ik lichtblauw gekleurd, de letters van de “vierheid” heb ik bruin gekleurd en de letter van het vrouwelijke heb ik geel gekleurd. In de afbeelding hieronder heb ik alles op een rijtje gezet. De letter van de “éénheid” heb ik lichtblauw gekleurd, de letters van de “vierheid” heb ik bruin gekleurd en de letter van het vrouwelijke heb ik geel gekleurd.
Regel 417: Regel 391:
 Zoals ik al schreef is //àdamah// aarde die in verbinding staat met de hemel. ​ Zoals ik al schreef is //àdamah// aarde die in verbinding staat met de hemel. ​
  
-Die verbinding komt tot stand door regen. +Die verbinding komt tot stand door regen. In [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=11-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 11:11]] wordt die regen ‘//regen des hemels//’ genoemd.
- +
-In [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=11-11&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 11:11]] wordt die regen ‘//regen des hemels//’ genoemd.+
  
 Als er geen regen uit de hemel valt, groeit er geen voedsel op de aarde en kun je er geen vee op laten grazen. Als er geen regen uit de hemel valt, groeit er geen voedsel op de aarde en kun je er geen vee op laten grazen.
Regel 425: Regel 397:
 De hemel maakt de aarde vruchtbaar. De hemel maakt de aarde vruchtbaar.
  
-Dat gebeurt niet automatisch. Dat gebeurt alleen als je luistert naar Gods “geboden”.+Dat gebeurt niet automatisch. Dat gebeurt alleen als je luistert naar Gods “geboden”. Als je dat doet, zal de regen op tijd vallen, staat er in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=13-17&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 11:13-17]]. Dan zul je ‘//​eten//​’ en ‘//​verzadigd worden//’
  
-Als je dat doet, zal de regen op tijd vallen, staat er in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=13-17&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 11:13-17]]. Dan zul je ‘//​eten//​’ en ‘//​verzadigd worden//​’. ​Maar als je ‘//​af//​’ zal ‘//​dwalen//​’ zal God ‘//de hemel versperren zodat er geen regen zal vallen en de// àdamah //haar opbrengst niet geeft//’. Dan zul je snel ‘//​verdwenen zijn van dat goede land//’ dat God je ‘//​geeft//​’.+Maar als je ‘//​af//​’ zal ‘//​dwalen//​’ zal God ‘//de hemel versperren zodat er geen regen zal vallen en de// àdamah //haar opbrengst niet geeft//’. Dan zul je snel ‘//​verdwenen zijn van dat goede land//’ dat God je ‘//​geeft//​’.
  
-Gods “geboden” zijn in de eerste plaats de “Tien Woorden”, waarvan het Woord dat ik nu bespreek het “vijfde” is.+Gods “geboden” zijn in de eerste plaats de “Tien Woorden”, waarvan het Woord dat ik nu bespreek het “vijfde” is. Als die “Woorden” niet functioneren komt er “hongersnood”
  
-Als die “Woorden” ​niet functioneren komt er “hongersnood+Het gaat hier niet om een letterlijke ​hongersnood, maar om een hongersnood in je ziel. Het is leeg in je ziel geworden omdat God niet meer tegen je spreekt, omdat de hemel geen antwoord meer geeft op je vragen, omdat je niet meer weet wat de zin van alles is
  
-Het gaat hier niet om een letterlijke hongersnood,​ maar om een hongersnood in je ziel. Het is leeg in je ziel geworden omdat God niet meer tegen je spreekt, omdat de hemel geen antwoord meer geeft op je vragen, omdat je niet meer weet wat de zin van alles is. Dat betekent die “hongersnood”.((F. Weinreb (1970) //De Bijbel en Midrash//, p. 23.))+Dat betekent die “hongersnood”.((F. Weinreb (1970) //De Bijbel en Midrash//, p. 23.))
  
 Als je de zin van de dingen niet meer weet, wordt zowel de hemel als de aarde anders. De hemel wordt dan van ‘//​koper//​’ en de aarde wordt dan van ‘//​ijzer//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=28&​cs-versnummer-3=23-23&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken |Deuteronomium 28:​23]].)) ​ Als je de zin van de dingen niet meer weet, wordt zowel de hemel als de aarde anders. De hemel wordt dan van ‘//​koper//​’ en de aarde wordt dan van ‘//​ijzer//​’.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=28&​cs-versnummer-3=23-23&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken |Deuteronomium 28:​23]].)) ​
Regel 439: Regel 411:
 Het Hebreeuwse woord voor ‘koper’((Nəchosjèth.)) is verwant met dat voor ‘slang’.((Nachasj.)) ​ Het Hebreeuwse woord voor ‘koper’((Nəchosjèth.)) is verwant met dat voor ‘slang’.((Nachasj.)) ​
  
-De slang is in de Bijbel het dier dat je verleid om de dingen beter te weten dan God.  +De slang is in de Bijbel het dier dat je verleid om de dingen beter te weten dan God. Als je verstand zijn eigen gang gaat en niet meer gelooft dat er iets boven haar uitgaat, heeft die slang haar doel bereikt.
- +
-Als je verstand zijn eigen gang gaat en niet meer gelooft dat er iets boven haar uitgaat, heeft die slang haar doel bereikt.+
  
 De Hebreeuwse letter [[60_samech|samèch]] heeft de slang als [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]]. Die slang heeft een gesloten vorm. De kop van de slang houdt de staart vast. De Hebreeuwse letter [[60_samech|samèch]] heeft de slang als [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]]. Die slang heeft een gesloten vorm. De kop van de slang houdt de staart vast.
Regel 457: Regel 427:
 ====6.4. Àsjèr==== ====6.4. Àsjèr====
  
-De ‘menselijke grond’ ​heeft iets nodig om menselijk te zijn +In de vorige paragrafen heb ik het gehad over het gedeelte //àl àdamah//, ‘op de menselijke grond’. ​Nu komt er een andere woordnamelijk ​//​àsjèr//​. ​
- +
-Daar wijst het volgende woordje ophet woordje ​//àsjèr//+
- +
-//Àsjèr// kun je vertalen als ‘waarvan geldt dat’. Dit woordje geeft aan dat er een verband is tussen de dingen die ervoor staan en de dingen die erna staan.+
  
-//​Àsjèr// ​is verwant met woorden ​als //èsjèr// (gelukkig), //sjīr// (zingen), //sjerah// (ketting), //asjoer// (stap) en //sjoer// (bekijken). Al die woorden hebben iets te maken met je verstand. Niet je verstand dat dingen ontleedt, maar je verstand dat verbanden ziet, dat dingen bij elkaar brengt. Ze doet niets liever dan dat. Ze wordt er gelukkig van.+//​Àsjèr// ​kun je vertalen ​als ‘waarvan geldt dat.
  
-Het gaat hier steeds om het leggen van verbanden. In de afbeelding hieronder heb ik //àsjèr// daarom vertaald als die verband houdt met.+Dit woord geeft aan dat er een verband is tussen ​de dingen die ervoor staan en de dingen die erna staan, in dit geval dus tussen ​//‘àl àdamah//op de menselijke grond, en wat ik in het volgende hoofdstuk ga bespreken.
  
-Het woordje ​//​àsjèr// ​geeft aan dat er een verband is tussen de menselijke grond’ en dat wat ik in het volgende hoofdstuk ga bespreken.+In de afbeelding hieronder heb ik //​àsjèr// ​vertaald als die verband houdt met.
  
 In de zin onderaan heb ik het simpelweg vertaald met ‘die’. In de zin onderaan heb ik het simpelweg vertaald met ‘die’.
Regel 480: Regel 446:
 ====7.1. Gegeven==== ====7.1. Gegeven====
  
-De ‘menselijke grond’ ​komt ergens vandaanZe wordt aan je gegeven.+De //​àdamah//,​ de ‘menselijke grond’, heb je niet van jezelfDie wordt aan je gegeven.
  
-Het Hebreeuwse woord voor ‘geven’ is //​nathàn//​.+Het Hebreeuwse woord voor ‘geven’ is //​nathàn//​. ​
  
 //Nathàn// bestaat uit de letters [[50_noen|noen]],​ [[400_thaw|thaw]] en nog een [[50_noen|noen]]. //Nathàn// is dus een //thaw// die omgeven wordt door twee //​noen//​’s. //Nathàn// bestaat uit de letters [[50_noen|noen]],​ [[400_thaw|thaw]] en nog een [[50_noen|noen]]. //Nathàn// is dus een //thaw// die omgeven wordt door twee //​noen//​’s.
  
-Zoals ik al schreef is de //thaw// de letter waarin je God helemaal kwijt bent. God is de “éénheid”,​ dus die ben je dan ook kwijt. Alles in je en om je heen is versplinterd en niets wijst erop dat die splinters ooit nog bij elkaar kunnen komen. ​ +Zoals ik al schreef is de //thaw// de letter waarin je God helemaal kwijt bent. God is de “éénheid”,​ dus die ben je dan ook kwijt. Alles in je en om je heen is versplinterd en niets wijst erop dat die splinters ooit nog bij elkaar kunnen komen. Je situatie is uitzichtloos. ​
- +
-Je situatie is uitzichtloos. ​+
  
 Dat is de //thaw//. Dat is de //thaw//.
  
-Rondom die //thaw// komen hier echter twee //​noen//​’s. Samen vormen die het woordje //noen//.+Rondom die //thaw// komen hier echter twee //​noen//​’s. Samen vormen die letters ​het woordje //noen//.
  
-Zoals ik al schreef, staat de //noen// voor de “andere wereld”, de wereld waarin alles “af” is. +Zoals ik al schreef, staat de //noen// voor de “andere wereld”, de wereld waarin alles “af” is. Als je iets geeft, leg je die “andere wereld” als een beschermende hand rondom een uitzichtloze situatie.
- +
-Als je iets geeft, leg je die “andere wereld” als een beschermende hand rondom een uitzichtloze situatie.+
  
 {{ geven.png?​405 }} {{ geven.png?​405 }}
  
-Er is nòg iets met //​nathàn//,​ met ‘geven’. Zoals ik al schreef, bestaat //nathàn// uit de letters //noen//, //thaw// en //noen//. De getalswaarden van die letters zijn respectievelijk 50, 400 en 50. Samen is dat 500. Geven wil dus zeggen dat je de 500 geeft+Er is nòg iets met //​nathàn//,​ met ‘geven’. ​
  
-500 is de 50 op een ander vlakhet vlak van de toekomst.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenhedentientallen ​en honderdtallen|Eenhedentientallen ​en honderdtallen]].)) +Zoals ik al schreefbestaat //nathàn// uit de letters //noen////​thaw// ​en //noen//. De getalswaarden van die letters zijn respectievelijk 50400 en 50. Samen is dat 500. Als je iets geeft, geef je dus de 500.
  
-Eerder schreef ik dat de 50 voor de “andere wereld” staat. 500 is dan de “andere wereld” die in de toekomst komt. En geven is dan die toekomstige “andere wereld” geven.+500 is de 50 op een ander vlak, het vlak van de toekomst.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|Eenheden,​ tientallen en honderdtallen]].)) ​Eerder schreef ik dat de 50 voor de “andere wereld” staat. 500 is dan de “andere wereld” die in de toekomst komt. En geven is dan die toekomstige “andere wereld” geven.
  
-Dat is wat je ouders doen. Je ouders geven je de toekomstige “andere wereld” nu al.+Dat is wat je ouders doen. Je ouders geven je de toekomstige “andere wereld” nu al. Dankzij hen kun je wonen op je //​àdamah//,​ je ‘menselijke grond’.
  
-Die wereld hebben ze weer van hun ouders gekregen en die weer van hun ouders, enzovoort. Helemaal aan het begin staat de “eerste Ouder”, God+Die “andere ​wereld” hebben ze weer van hun ouders gekregen en die weer van hun ouders, enzovoort. ​
  
-God is de eigenlijke Gever. ​+Helemaal aan het begin staat de “eerste Ouder”, ​God. Hij is de eigenlijke Gever. Van Hem komt je //​àdamah//,​ je ‘menselijke grond’ ten diepste vandaan.
  
-Net als je ouders ​woont” deze Gever hier op aarde. Hij woont” hier op aarde in de tempel.+Net als jij, je ouders ​en al je andere voorouders, ​woont God hier op aarde. Hij woont hier op aarde in Zijn tempel.
  
 Het Hebreeuwse woord voor tempel is //​hejchal//​. //Hejchal// is verwant met //jachol//, wat ‘omvatten’ betekent. De tempel is dus dat wat alles omvat, dat wat als een beschermende hand om alles heen is. Het Hebreeuwse woord voor tempel is //​hejchal//​. //Hejchal// is verwant met //jachol//, wat ‘omvatten’ betekent. De tempel is dus dat wat alles omvat, dat wat als een beschermende hand om alles heen is.
  
-Volgens de Joodse Overlevering heeft het tempelgebied een lengte van 500 en een breedte van 500.((Zie F. Weinreb (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 173.)) ​Ook hier dus weer de 500, de getalswaarde van het woord //​nathàn//,​ ‘geven’.+Volgens de Joodse Overlevering heeft het tempelgebied een lengte van 500 en een breedte van 500.((Zie F. Weinreb (1976) //De Bijbel als Schepping//,​ p. 173.)) ​
  
-Die 500 geeft aan dat de tempel een gift van God is aan onsGod geeft ons daarmee de toekomstige “andere wereld”.+Zoals ik als schreef, staat de 500 voor de toekomstige “andere wereld”In die toekomstige “andere wereld” ​woont God. Het is Zijn tempel.
  
-In de tempel ​vind de “offerdienst” plaats. Het Hebreeuwse woord voor ‘offer’ is //qorban//. //Qorban// betekent eigenlijk ‘naderen, dichtbij komen’. ​+In Gods tempel ​vindt de “offerdienst” plaats. Het Hebreeuwse woord voor ‘offer’ is //qorban//. //Qorban// betekent eigenlijk ‘naderen, dichtbij komen’. ​
  
-De tempel is de plek waar alles en iedereen bij elkaar komt, waar alles wat gescheiden is, verbonden wordt.+De tempel is dus de plek waar alles en iedereen bij elkaar komt, waar alles wat gescheiden is, verbonden wordt
 + 
 +De tempel is de plek waar de Ene, waar God zijn verbindende werk doet.
  
  
Regel 530: Regel 494:
 God is de eerste Ouder, de Oerouder. God is de eerste Ouder, de Oerouder.
  
-Van Hem heb je je ‘menselijke grond’ gekregen. Dankzij Hem is je ‘menselijke grond’ echt ‘menselijke grond’.+Van Hem heb je je ‘menselijke grond’ gekregen. Dankzij Hem is je ‘menselijke grond’ echt ‘menselijke grond’. Dankzij Hem en dankzij Haar. Want God is zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel vader als moeder
  
-Dankzij Hem en dankzij Haar. Want God is zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel vader als moeder. ​God is de Oervader en de Oermoeder. Als Oervader heet God ‘//​Èlohīm//​’ en als Oermoeder heet God ‘//​JHWH//​’.+God is de Oervader en de Oermoeder. Als Oervader heet God ‘//​Èlohīm//​’ en als Oermoeder heet God ‘//​JHWH//​’. Dit betekent natuurlijk niet dat er twee goden zijn. God is en blijft één, maar Hij laat zich op twee manieren aan ons zien
  
-Dit betekent natuurlijk niet dat er twee goden zijn. God is en blijft één, maar Hij laat zich op twee manieren aan ons zien. In de tekst noemt Hij zich //JHWH Èlohèjcha//,​ ‘JHWH jouw God’. +In de tekst noemt Hij zich //JHWH Èlohèjcha//,​ ‘JHWH jouw God’. Het is de vijfde en laatste keer dat Hij zich in de “Tien Woorden” zo noemt.((De eerste keer in het [[woord_1|Eerste Woord]], de tweede keer in het [[woord_2|Tweede Woord]], de derde keer in het [[woord_3|Derde Woord]], de vierde keer in het [[woord_4|Vierde Woord]] en hier in het “Vijfde Woord” dus voor de vijfde keer.))
- +
-Het is de vijfde en laatste keer dat Hij zich in de “Tien Woorden” zo noemt.((De eerste keer in het [[woord_1|Eerste Woord]], de tweede keer in het [[woord_2|Tweede Woord]], de derde keer in het [[woord_3|Derde Woord]], de vierde keer in het [[woord_4|Vierde Woord]] en hier in het “Vijfde Woord” dus voor de vijfde keer.))+
  
  
Regel 542: Regel 504:
 ====7.3. JHWH==== ====7.3. JHWH====
  
-Eerst //JHWH//. +Eerst //JHWH//. Dat is de Oermoeder.
- +
-Dat is de Oermoeder.+
  
-In paragraaf [[woord_5#​2.3. //Av// en //​em//​|2.3.]] schreef ik dat het Hebreeuwse woord voor moeder //em// is. Het woordje //em// bestaat uit een //alèf// en een //mēm//. De //alèf// staat voor de éénheid en de //mēm// voor de tijd waarin wij leven. ​+In paragraaf [[woord_5#​2.3. //Av// en //​em//​|2.3.]] schreef ik dat het Hebreeuwse woord voor moeder //em// is. Het woordje //em// bestaat uit een //alèf// en een //mēm//. De //alèf// staat voor de éénheid en de //mēm// voor de tijd waarin wij leven. Een moeder brengt de éénheid dus in onze tijd.
  
-Een moeder brengt de éénheid dus in onze tijd.+//JHWH// doet dat ook
  
-//​JHWH// ​doet dat ook. //JHWH// gaat met ons mee in de tijd.+//​JHWH// ​is God die met ons mee gaat in de tijd.
  
-Het woord //JHWH// bestaat uit een [[10_jod|jōd]],​ een [[5_he|hē]],​ een [[6_waw|waw]] en nog een [[5_he|hē]]. De getalswaarde van die letters is respectievelijk 10 + 5 + 6 + 5 = 26. Dat is precies het aantal geslachten van Adam tot en met Mozes.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=5&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 5]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=10-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 11:10-27]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=21&​cs-versnummer-3=2-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 21:2-7]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=25&​cs-versnummer-3=20-26&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 25:20-26]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 1:1-4]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=16-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 6:​16-27]].)) ​+Het woord //JHWH// bestaat uit een [[10_jod|jōd]],​ een [[5_he|hē]],​ een [[6_waw|waw]] en nog een [[5_he|hē]]. De getalswaarde van die letters is respectievelijk 10 + 5 + 6 + 5 = 26. Dat is precies het aantal geslachten van Adam tot en met Mozes.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=5&​cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 5]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=10-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 11:10-27]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=21&​cs-versnummer-3=2-7&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 21:2-7]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&​cs-bijbelhoofdstuk-2=25&​cs-versnummer-3=20-26&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Genesis 25:20-26]], [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=1&​cs-versnummer-3=1-4&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 1:1-4]] en [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=2&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=16-27&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Exodus 6:​16-27]].)) ​Deze geslachten beslaan de hele tijd van de Thorah. ​
  
-Deze geslachten beslaan de hele tijd van de Thorah. ​Al die tijd gaat //​JHWH// ​met hen mee. +Al die tijd gaat //JHWH// mee.
  
 Je ziet het ook aan de grammaticale tijd waarin het woord //JHWH// staat. Dat is namelijk de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|“trage tijd”]], de tijd waarin wij leven. Je ziet het ook aan de grammaticale tijd waarin het woord //JHWH// staat. Dat is namelijk de [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|“trage tijd”]], de tijd waarin wij leven.
Regel 560: Regel 520:
 //JHWH// komt van //hajah// wat ‘zijn’ betekent. //JHWH// kun je vertalen als ‘Hij die er de hele tijd is’. //JHWH// komt van //hajah// wat ‘zijn’ betekent. //JHWH// kun je vertalen als ‘Hij die er de hele tijd is’.
  
-“Hij” zeg ik, want //JHWH// begint met een //jōd// en dat geeft aan dat hier sprake is van een mannelijk enkelvoud. De Oermoeder is dus niet helemaal vrouwelijk. Ze begint met iets mannelijk. Pas daarna komt een //hē// en aan het einde komt nog een //hē//. Deze //​hē//​’s ​ staan voor het vrouwelijke.+“Hij” zeg ik, want //JHWH// begint met een //jōd// en dat geeft aan dat hier sprake is van een mannelijk enkelvoud. De Oermoeder is dus niet helemaal vrouwelijk. Ze begint met iets mannelijks. Pas daarna komt een //hē// en aan het einde komt nog een //hē//. Deze //​hē//​’s ​ staan voor het vrouwelijke. ​
  
-De //hē//’s komen uit die //jōd// voort. Het vrouwelijke komt uit het mannelijke voort. ​Kijk maar eens naar de volgende afbeelding:+De //hē//’s komen uit die //jōd// voort. Het vrouwelijke komt uit het mannelijke voort.
  
 {{ jhwh.png?​590 }} {{ jhwh.png?​590 }}
  
-Bovenaan zie je de J, de [[10_jod|jōd]] staan. De getalswaarde van die //jōd// is 10. +Bovenaan ​in de afbeelding ​zie je de J, de [[10_jod|jōd]] staan. De getalswaarde van die //jōd// is 10. 
  
 De 10 is de 1 op een ander vlak. De 1 is de toestand waarin God zich bevind en de 10 is de toestand van God zoals wij ons die hier voorstellen,​ een toestand waarin alles nog heel is. De 10 is de 1 op een ander vlak. De 1 is de toestand waarin God zich bevind en de 10 is de toestand van God zoals wij ons die hier voorstellen,​ een toestand waarin alles nog heel is.
  
-Wij mensen bevinden ons in een toestand waarin alles gebroken is, waarin de ene scherf niet bij de andere scherf kan komen.+Wij mensen bevinden ons echter ​in een toestand waarin alles gebroken is, waarin de ene scherf niet bij de andere scherf kan komen. ​
  
-Om dat toch mogelijk te maken, daalt God als //JHWH// naar ons af. De J, de //jōd//, breekt in twee H’s, twee [[5_he|hē’s]]. Dat kan, want de getalswaarde van de //hē// is 5 en dat is de helft van 10.  Er ontstaan dus twee helften.+Om dat toch mogelijk te maken, daalt God als //JHWH// naar ons af. Gods J, Gods //jōd//, breekt in twee H’s, twee [[5_he|hē’s]]. Dat kan, want de getalswaarde van de //hē// is 5 en dat is de helft van 10. Er ontstaan dus twee helften. Zo is God helemaal bij ons.
  
-Zo is God helemaal bij ons. +Niet voor niets betekent //JHWH// ‘Hij die er is’. Hij is bíj ons. Hij voelt wat wij voelen, maakt mee wat wij meemaken. Dat komt door de H’s, de //​hē//​’s. God wordt hier vrouwelijk om bij ons te zijn. Hij wordt onze Oermoeder.
- +
-Niet voor niets betekent //JHWH// ‘Hij die er is’. Hij is bíj ons. Hij voelt wat wij voelen, maakt mee wat wij meemaken. Dat komt door de H’s, de //​hē//​’s. God wordt hier vrouwelijk om bij ons te zijn.  +
- +
-Hij wordt onze Oermoeder.+
  
 Hij doet echter nog meer. Er is ook nog een andere letter in //JHWH//, namelijk de W, de [[6_waw|waw]]. Die letter staat tussen de twee H’s in. Hij doet echter nog meer. Er is ook nog een andere letter in //JHWH//, namelijk de W, de [[6_waw|waw]]. Die letter staat tussen de twee H’s in.
Regel 586: Regel 542:
 Hij komt dus eerst in onze toestand en brengt ons dan in de toestand waarin Hij zelf is. De Bijbel noemt dat “verlossing”. Hij komt dus eerst in onze toestand en brengt ons dan in de toestand waarin Hij zelf is. De Bijbel noemt dat “verlossing”.
  
-//JHWH// is onze Verlosser+//JHWH// is onze Verlosser.
  
  
Regel 592: Regel 548:
 ====7.4. Jouw God==== ====7.4. Jouw God====
  
-Dan //​Èlohèjcha//​.+Dan //​Èlohèjcha//​. Dat is de Oervader.
  
-Dat is de Oervader. +Over het Hebreeuwse woordje voor vader heb ik al geschreven in paragraaf [[woord_5#​2.3. Av en em|2.3.]] Dat woordje is //av//. //Av// bestaat uit een //alèf// en een //bēth//. De //alèf// staat voor de éénheid en de //bēth// staat voor onze wereld, waar tegenover elk iets een tegen-iets staat. Een vader brengt de éénheid dus in onze wereld.
- +
-Over het Hebreeuwse woordje voor vader heb ik al geschreven in paragraaf [[woord_5#​2.3. Av en em|2.3.]] Dat woordje is //av//. //Av// bestaat uit een //alèf// en een //bēth//. De //alèf// staat voor de éénheid en de //bēth// staat voor onze wereld, waar tegenover elk iets een tegen-iets staat. ​ +
- +
-Een vader brengt de éénheid dus in onze wereld.+
  
 Ook //​Èlohèjcha//​ doet dat. Ook //​Èlohèjcha//​ doet dat.
Regel 614: Regel 566:
 Maar Hij houdt hem niet voor zichzelf. Dat zie je aan de tweede letter, de //lamèd//. De //lamèd// geeft aan dat je ergens naar toe gaat. Gods éénheid gaat dus ergens naar toe. Hij komt naar jou toe. Maar Hij houdt hem niet voor zichzelf. Dat zie je aan de tweede letter, de //lamèd//. De //lamèd// geeft aan dat je ergens naar toe gaat. Gods éénheid gaat dus ergens naar toe. Hij komt naar jou toe.
  
-Op de //lamèd// volgt dan nog de //hē//. Zoals ik al schreef is het beeld van de //hē// het “venster”. Door een venster kijk je uit naar iets dat buiten is. Zo kijkt Gods eenheid ​uit naar jou.+Op de //lamèd// volgt dan nog de //hē//. Zoals ik al schreefis het beeld van de //hē// het “venster”. Door een venster kijk je uit naar iets dat buiten is. Zo kijkt Gods éénheid ​uit naar jou.
  
 Gods éénheid komt naar je toe en kijkt naar je uit. Gods éénheid komt naar je toe en kijkt naar je uit.
Regel 620: Regel 572:
 {{ god.png?520 }} {{ god.png?520 }}
  
-Eerder schreef ik dat de //hē// voor het vrouwelijke staat. +Eerder schreef ik dat de //hē// voor het vrouwelijke staat. God als Oervader is dus niet helemaal mannelijk. Hij heeft ook iets vrouwelijks. Met dat vrouwelijke kan Hij dichtbij ons komen.
- +
-God als Oervader is dus niet helemaal mannelijk. Hij heeft ook iets vrouwelijks. Met dat vrouwelijke kan Hij dichtbij ons komen.+
  
 We zagen al dat de //hē// voor een “helft” staat.((Zie paragraaf [[woord_5#​7.3. JHWH|7.3]].)) De wereld waarin wij leven, is een wereld van “helften”. Om door ons opgemerkt te worden, moet God zelf ook een “helft” worden. Dat doet Hij door die //hē//. We zagen al dat de //hē// voor een “helft” staat.((Zie paragraaf [[woord_5#​7.3. JHWH|7.3]].)) De wereld waarin wij leven, is een wereld van “helften”. Om door ons opgemerkt te worden, moet God zelf ook een “helft” worden. Dat doet Hij door die //hē//.
Regel 630: Regel 580:
 De //jōd// geeft aan dat hier sprake is van een meervoud. Eigenlijk staat er dus ‘goden’ maar omdat God één is, vertalen we het nog steeds met ‘God’. ​ De //jōd// geeft aan dat hier sprake is van een meervoud. Eigenlijk staat er dus ‘goden’ maar omdat God één is, vertalen we het nog steeds met ‘God’. ​
  
-En de //kàf// geeft aan dat het om ‘jouw God’ gaat.+De //kàf// geeft aan dat het om ‘jouw God’ gaat.
  
 Die //jōd// en de //kàf// kwamen ook achter het woordje “vader” aan het begin van het “Vijfde Woord”. In paragraaf [[woord_5#​4.1. Jouw vaders en jouw moeder|4.1.]] vertaalde ik dat als ‘jouw vaders’. Die //jōd// en de //kàf// kwamen ook achter het woordje “vader” aan het begin van het “Vijfde Woord”. In paragraaf [[woord_5#​4.1. Jouw vaders en jouw moeder|4.1.]] vertaalde ik dat als ‘jouw vaders’.
Regel 640: Regel 590:
 ====7.5. Wat Hij geeft==== ====7.5. Wat Hij geeft====
  
-Je hebt dus een Oermoeder en een Oervader. “JHWH” is je Oermoeder” en “jouw God” is je Oervader.+Je hebt dus een Oermoeder en een Oervader. “JHWH” is je Oermoeder” en “jouw God” is je Oervader. Die twee zijn één. Het is “JHWH, jouw God”.
  
-Die twee zijn één. Het is “JHWH, jouw God”. +In de afbeelding hieronder vertaal ik dat met “Hij-die-met-je-is,​ jouw God”. Dat is de God die geeft, die jou hier “de andere wereld” geeft.
- +
-In de afbeelding hieronder vertaal ik dat met “Hij-die-met-je-is,​ jouw God”. Dat is de God die hier “de andere wereld” geeft.+
  
 {{ woord_5_deel_4a.png?​425 }} {{ woord_5_deel_4a.png?​425 }}
Regel 650: Regel 598:
 Hoe geeft Hij die “andere wereld”? Hij geeft haar ‘naar jou toe’. Hij geeft haar aan ‘jou’. Hoe geeft Hij die “andere wereld”? Hij geeft haar ‘naar jou toe’. Hij geeft haar aan ‘jou’.
  
-Dit ‘jou’ heb ik hier donkerblauw ​gekleurd. Het is de laatste letter van het “Vijfde Woord’.+In het Hebreeuws staat er //lach//. //Lach// bestaat uit een [[30_lamed|lamèd]] en een [[20_kaf|kaf]]. De //lamèd// betekent ‘naar toe’ en de //kaf// betekent ​‘jou’
 + 
 +In de afbeelding hieronder ​heb ik ‘naar toe’ geel gekleurd ​en ‘jou’ blauw gekleurd.
  
 {{ woord_5_deel_4b.png?​490 }} {{ woord_5_deel_4b.png?​490 }}
  
-Door Gods gift is je grond menselijke grond’ geworden, grond waar jij je als mens thuis voelt.+Met jou’ eindigt het “Vijfde Woord”.
  
-Die gift is eigenlijk ​God zelf.+God heeft jou op het oog. Hij wil jou alles geven. Hij wil jou Zijn éénheid geven. Hij wil jou Zichzelf geven
  
-God is Eén en die éénheid houdt Hij niet voor zichzelf. Die wil Hij aan jou geven. ​Om dat mogelijk te maken gaf Hij je een vader en een moeder. Zij gaven je Zijn éénheid door en zo kwam je op een plek terecht ​die “af” wasEn zo kreeg de tijd waarin je leeft iets eeuwigs.+Om dat mogelijk te maken gaf Hij je een vader en een moeder. Zij gaven je die éénheid door en zo kwam je op een plaats ​terecht ​waar je kan leven, waar je een mens kan zijn, waar je menselijk kan zijnOok je tijd werd iets bijzonders, ze werd langer en voller, elk moment kreeg  ​iets eeuwigs.
  
-Volgens de Joodse Overlevering is Hij zèlf ‘//de Plaats van de wereld//​’,​ de Plaats waarin je leeft.((F. Weinreb (1981) //De Legende van de beide bomen//, p. 138.))+Volgens de Joodse Overlevering is Hij zèlf de plaats.((F. Weinreb (1981) //De Legende van de beide bomen//, p. 138.)) ​
  
-En volgens ​[[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=30&​cs-versnummer-3=20-20&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 30:​20]] ​is Hij zèlf ‘//de lengte van je dagen//’.+En Hij is ook de tijd. [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=30&​cs-versnummer-3=20-20&​cs-bijbelvers_v2-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 30:​20]] ​noemt Hem ‘//de lengte van je dagen//’.
  
-In alles gaat het dus om God. Een God die jou gelukkig ​wil maken.+Door jou Zijn plaats en Zijn tijd te geven, ​wil Hij je gelukkig ​maken.