Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
weinrebenhetnieuwetestament [2014/08/13 10:02]
josquak
weinrebenhetnieuwetestament [2014/11/27 14:52] (huidige)
josquak
Regel 12: Regel 12:
 De nicht schoof een geopende Bijbel naar Weinreb toe. Er ging een ‘//​schok//​’ door Weinreb heen. Boven het blad stond “Romeinen” dus dit moest het Nieuwe Testament zijn. Het boek van de christenen. Het boek dat eeuwenlang de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Antisemitisme|jodenhaat]] in Europa had aangewakkerd. De nicht schoof een geopende Bijbel naar Weinreb toe. Er ging een ‘//​schok//​’ door Weinreb heen. Boven het blad stond “Romeinen” dus dit moest het Nieuwe Testament zijn. Het boek van de christenen. Het boek dat eeuwenlang de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Antisemitisme|jodenhaat]] in Europa had aangewakkerd.
  
-Tot dan toe had Weinreb dat “vreselijke boek” nog nooit in zijn handen gehad, laat staan erin gelezen. Hardop las hij [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+4&id42=1&id37=1&id17=1&l=nl&set=10|hoofdstuk 4]] van de Romeinenbrief. Het voelde als ‘//​verraad//​’,​ als ‘//een verboden daad//​’. ​+Tot dan toe had Weinreb dat “vreselijke boek” nog nooit in zijn handen gehad, laat staan erin gelezen. Hardop las hij [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=45&cs-bijbelhoofdstuk-2=4&cs-versnummer-3=&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|hoofdstuk 4]] van de Romeinenbrief. Het voelde als ‘//​verraad//​’,​ als ‘//een verboden daad//​’. ​
  
 Al snel merkte Weinreb dat wat hij las, bekende stof was. Het ging over Abraham en over de besnijdenis. Allebei onderwerpen uit de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]]((De Hebreeuwse Bijbel is het heilige boek van de joden. Christenen noemen dat het “Oude Testament”.)) Dat Nieuwe Testament is van ons, dacht hij, dat hebben die “Romeinen” ‘//van ons gestolen//​’. ​ Al snel merkte Weinreb dat wat hij las, bekende stof was. Het ging over Abraham en over de besnijdenis. Allebei onderwerpen uit de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]]((De Hebreeuwse Bijbel is het heilige boek van de joden. Christenen noemen dat het “Oude Testament”.)) Dat Nieuwe Testament is van ons, dacht hij, dat hebben die “Romeinen” ‘//van ons gestolen//​’. ​
Regel 60: Regel 60:
 Ooit was die grondslag nog aanwezig. Het Nieuwe Testament is namelijk geschreven door joden. Joden die deze uitlegtraditie nog door en door kenden. Ooit was die grondslag nog aanwezig. Het Nieuwe Testament is namelijk geschreven door joden. Joden die deze uitlegtraditie nog door en door kenden.
  
-In die tijd zag het christendom zich nog als een stek die op de boom van de joodse godsdienst geënt was.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+11%3A17-27&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|Romeinen 11:​17-27]].)) Al gauw heeft het christendom zich echter voor de joodse godsdienst afgesloten. Sindsdien ‘//​zien//​’ ze ‘//alleen nog maar de ent//’ en ‘//​verloochenen de boom//​’.((Weinreb,​ Friedrich (1983), //De Joodse wortels van het Mattheüs evangelie//,​ p. 9.))+In die tijd zag het christendom zich nog als een stek die op de boom van de joodse godsdienst geënt was.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=45&cs-bijbelhoofdstuk-2=11&cs-versnummer-3=17-27&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Romeinen 11:​17-27]].)) Al gauw heeft het christendom zich echter voor de joodse godsdienst afgesloten. Sindsdien ‘//​zien//​’ ze ‘//alleen nog maar de ent//’ en ‘//​verloochenen de boom//​’.((Weinreb,​ Friedrich (1983), //De Joodse wortels van het Mattheüs evangelie//,​ p. 9.))
  
 Het Nieuwe Testament, zegt Weinreb, ‘//werd geschreven in een wereld, die zich reeds van haar wortels, waaruit ze zelf ontsproten was, wilde losmaken//​’. Een [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4. De Griekse wereld|Griekstalige wereld]]. Het Nieuwe Testament, zegt Weinreb, ‘//werd geschreven in een wereld, die zich reeds van haar wortels, waaruit ze zelf ontsproten was, wilde losmaken//​’. Een [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4. De Griekse wereld|Griekstalige wereld]].
Regel 183: Regel 183:
 Een deel van de Joden keert weer terug naar het land. Er wordt een tweede tempel gebouwd. Deze tempel is echter maar een schaduw van de eerste tempel. Als ook deze tweede tempel verwoest wordt, begint er een nieuwe ballingschap. De ballingschap van Rome. In deze tijd komt de //vierde// laag van de Bijbel tot stand: het Nieuwe Testament. Een deel van de Joden keert weer terug naar het land. Er wordt een tweede tempel gebouwd. Deze tempel is echter maar een schaduw van de eerste tempel. Als ook deze tweede tempel verwoest wordt, begint er een nieuwe ballingschap. De ballingschap van Rome. In deze tijd komt de //vierde// laag van de Bijbel tot stand: het Nieuwe Testament.
  
-Dit Nieuwe Testament gaat over Jezus, [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+1%3A14&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10|het Woord dat vlees geworden is]]. In deze tijd wordt het geschreven Woord namelijk niet meer begrepen. Dat Woord wordt nu in Jezus zichtbaar en tastbaar.+Dit Nieuwe Testament gaat over Jezus, [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=43&cs-bijbelhoofdstuk-2=1&cs-versnummer-3=14-14&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|het Woord dat vlees en bloed geworden is]]. In deze tijd wordt het geschreven Woord namelijk niet meer begrepen. Dat Woord wordt nu in Jezus zichtbaar en tastbaar.
  
 De ballingschap van Rome is de ballingschap in een wereld waarin men alleen maar gelooft in wetmatigheden. Jezus brengt de belangeloze liefde in die wereld. Juist waar ijzeren wetten heersen, waar iedereen moet vechten voor zijn bestaan, verlangt men naar die liefde. In het Nieuwe Testament wordt die liefde in het [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4. De Griekse wereld|Grieks]],​ de omgangstaal van die tijd, beschreven.((Weinreb,​ Friedrich, (1997) //Het leven van Jezus. Een joodse visie op het Nieuwe Testament//,​ p. 172, 179.)) De ballingschap van Rome is de ballingschap in een wereld waarin men alleen maar gelooft in wetmatigheden. Jezus brengt de belangeloze liefde in die wereld. Juist waar ijzeren wetten heersen, waar iedereen moet vechten voor zijn bestaan, verlangt men naar die liefde. In het Nieuwe Testament wordt die liefde in het [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​4. De Griekse wereld|Grieks]],​ de omgangstaal van die tijd, beschreven.((Weinreb,​ Friedrich, (1997) //Het leven van Jezus. Een joodse visie op het Nieuwe Testament//,​ p. 172, 179.))