Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
watispremodern_modern_postmodern [2013/09/20 12:36]
josquak
watispremodern_modern_postmodern [2013/09/20 12:38] (huidige)
josquak
Regel 204: Regel 204:
 Het heilige boek van de joden, de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] nam het christendom echter wel over. Haar eigen  heilige boek, het [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​5.1. Het Nieuwe Testament|Nieuwe Testament]],​ was daar namelijk op gebaseerd. Het heilige boek van de joden, de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] nam het christendom echter wel over. Haar eigen  heilige boek, het [[degeschiedenisvanhethebreeuws#​5.1. Het Nieuwe Testament|Nieuwe Testament]],​ was daar namelijk op gebaseerd.
  
-Daarnaast bleven ook sommige opvattingen van //Plato// van belang. Zowel de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Kerkvader|kerkvaders]] als de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Monnik|kloosterlingen]] zijn daar diep door beïnvloed.+Daarnaast bleven ook sommige opvattingen van //Plato// van belang. Zowel de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Kerkvader|kerkvaders]] als de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Monnik_%28christendom%29|kloosterlingen]] zijn daar diep door beïnvloed.
  
 Zowel de Bijbel als een deel van het gedachtegoed van //Plato// staan aan de basis van de //​middeleeuwen//​. ​ Zowel de Bijbel als een deel van het gedachtegoed van //Plato// staan aan de basis van de //​middeleeuwen//​. ​