Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
negenzinnenovergeloof [2016/02/03 13:40]
josquak
negenzinnenovergeloof [2016/02/04 13:39] (huidige)
josquak
Regel 151: Regel 151:
 In het raam van de passie in de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Kathedraal_van_Chartres|Kathedraal van Chartres]] is de kruisiging als volgt afgebeeld: In het raam van de passie in de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Kathedraal_van_Chartres|Kathedraal van Chartres]] is de kruisiging als volgt afgebeeld:
  
-{{  chartres_passie_kruisiging.jpg?​520 = |Deze afbeelding ​is onderdeel van Dr Stuart ​Watling’s ​site “The Corpus of Medieval Narrative Art” (zie http://​www.medievalart.org.uk). ​ }}+{{  chartres_passie_kruisiging.jpg?​520 = |Dit paneel heet ‘de kruisiging’ en is onderdeel van ‘de passie’, raam 51 in de Chartres Kathedraal. De foto is gemaakt door Dr Stuart ​Whatling en met toestemming overgenomen van zijn site “The Corpus of Medieval Narrative Art” (zie http://​www.medievalart.org.uk). ​ }}
  
 Het verdriet is op de gezichten van Jezus en van zijn moeder Maria en zijn leerling Johannes te lezen. Toch heeft de maker van dit raam het kruis een groene kleur gegeven. Groen is de kleur van het opbloeiende leven in de lente. De kruisiging van Jezus is voor hem dus de voorbode van een nieuw bestaan.  ​ Het verdriet is op de gezichten van Jezus en van zijn moeder Maria en zijn leerling Johannes te lezen. Toch heeft de maker van dit raam het kruis een groene kleur gegeven. Groen is de kleur van het opbloeiende leven in de lente. De kruisiging van Jezus is voor hem dus de voorbode van een nieuw bestaan.  ​