Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
lodebar [2015/12/10 17:47]
josquak
lodebar [2016/04/27 12:04] (huidige)
josquak
Regel 43: Regel 43:
 Andersom kan het wel. De wereld van de eenheid, de wereld van God, kan jou hier wel bereiken. Met Zijn [[30_lamed|lamèd]],​ Zijn prikstok, maakt Hij jouw land, jouw leefwereld, geschikt om het zaad te ontvangen. Door dit zaad kan er in jouw wereld iets gaan groeien dat van God, van de eenheid komt. Andersom kan het wel. De wereld van de eenheid, de wereld van God, kan jou hier wel bereiken. Met Zijn [[30_lamed|lamèd]],​ Zijn prikstok, maakt Hij jouw land, jouw leefwereld, geschikt om het zaad te ontvangen. Door dit zaad kan er in jouw wereld iets gaan groeien dat van God, van de eenheid komt.
  
-De [[1_alef|alèf]] en de [[30_lamed|lamèd]] vormen samen het woordje //El//. //El// betekent ‘God’.((Zie ook [[degrammaticavanhethebreeuws#​9.8. Ander “klein grut’’|Ander “klein grut’’]].))+De [[1_alef|alèf]] en de [[30_lamed|lamèd]] vormen samen het woordje //El//. //El// betekent ‘God’.((Zie ook [[degrammaticavanhethebreeuws#​9.7. Ander “klein grut’’|Ander “klein grut’’]].))
  
 Het omgekeerde van //lo//, ‘niet’, is dus //El//, ‘God’. Het omgekeerde van //lo//, ‘niet’, is dus //El//, ‘God’.