Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
hethebreeuwsendemens [2014/02/07 14:17]
josquak [1. Het spreken van boven komt van beneden]
hethebreeuwsendemens [2014/11/27 14:58]
josquak
Regel 19: Regel 19:
 Kuitert citeert de eerste zin uit het Nieuw Testamentische evangelie van Johannes: Kuitert citeert de eerste zin uit het Nieuw Testamentische evangelie van Johannes:
  
-‘//In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God//’.(([[http://​www.biblija.net/​biblija.cgi?​m=Johannes+1%3A1&​id42=1&​id17=1&​id47=1&​l=nl&​set=10|Johannes 1:1]].))+‘//In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God//​’.((Johannes 1:1.))
  
 ‘//Het zijn ménsen die dat woord spreken//,​’ zegt Kuitert, ‘//Daarom zeg ik: niet God is het woord, maar het woord is God. Mensen scheppen met hun woorden zichzelf en hun wereld//​.’ ‘//Het zijn ménsen die dat woord spreken//,​’ zegt Kuitert, ‘//Daarom zeg ik: niet God is het woord, maar het woord is God. Mensen scheppen met hun woorden zichzelf en hun wereld//​.’
Regel 33: Regel 33:
 De tekst uit het Johannesevangelie die Kuitert aanhaalt, mondt uit in de uitspraak: De tekst uit het Johannesevangelie die Kuitert aanhaalt, mondt uit in de uitspraak:
  
-‘//En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond//​’.((Zie [[http://​www.biblija.net/​biblija.cgi?​m=Johannes+1%3A14&​id42=1&​id17=1&​id47=1&​l=nl&​set=10|Johannes 1:14]].))+‘//En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond//​’.((Johannes 1:14.))
  
 Het gaat hier over [[wieisjezus|Jezus]],​ de centrale persoon van het christendom. Jezus wordt hier de belichaming van het Woord genoemd en dat kan niet anders dan de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] zijn, het boek dat christenen kennen als het “Oude Testament”. Voor Johannes en de andere ​ schrijvers van het Nieuwe Testament was dat boek namelijk het Woord van God waar zij zich op baseerden. Het gaat hier over [[wieisjezus|Jezus]],​ de centrale persoon van het christendom. Jezus wordt hier de belichaming van het Woord genoemd en dat kan niet anders dan de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] zijn, het boek dat christenen kennen als het “Oude Testament”. Voor Johannes en de andere ​ schrijvers van het Nieuwe Testament was dat boek namelijk het Woord van God waar zij zich op baseerden.
Regel 68: Regel 68:
 De //​nèfèsj//​ wordt ook wel de “lichamelijke ziel” genoemd, het deel van de ziel dat nauw verbonden is met het lichaam. Het is dat wat wij gewoonlijk ons gevoel en ons verstand en ons “ik” noemen. Onze “psyche” dus. De //​nèfèsj//​ wordt ook wel de “lichamelijke ziel” genoemd, het deel van de ziel dat nauw verbonden is met het lichaam. Het is dat wat wij gewoonlijk ons gevoel en ons verstand en ons “ik” noemen. Onze “psyche” dus.
  
-De //​nəsjamah//​ is het tegenovergestelde van de //​nèfèsj//​. Het is de “goddelijke ziel”, het deel van de ziel wat God weerspiegelt. Het Bijbelboek [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+1%3A27&id42=1&id47=1&id17=1&l=nl&set=10 |Genesis]] noemt dat het “Beeld van God”. ​+De //​nəsjamah//​ is het tegenovergestelde van de //​nèfèsj//​. Het is de “goddelijke ziel”, het deel van de ziel wat God weerspiegelt. Het Bijbelboek [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=1&cs-versnummer-3=27-27&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|Genesis]] noemt dat het “Beeld van God”. ​
  
 Het woord //​nəsjamah//​ is verwant met //sjem//, ‘naam’. In de Hebreeuwse Bijbel is je naam dat wat je eigenlijk bent, je wezen. Dit wezen kan je niet voelen en ook niet kennen. Je kunt niet eens bewijzen dat ze bestaat. Het woord //​nəsjamah//​ is verwant met //sjem//, ‘naam’. In de Hebreeuwse Bijbel is je naam dat wat je eigenlijk bent, je wezen. Dit wezen kan je niet voelen en ook niet kennen. Je kunt niet eens bewijzen dat ze bestaat.