Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
hethebreeuwsendemens [2014/02/07 14:15]
josquak
hethebreeuwsendemens [2014/02/07 14:17]
josquak [1. Het spreken van boven komt van beneden]
Regel 13: Regel 13:
 Met die laatste woorden doelt hij op de “atheïstische dominee” [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Klaas_Hendrikse|Klaas Hendrikse]] die een boek schreef met de titel //Geloven in een God die niet bestaat//. Volgens Kuitert ‘//​houdt//​’ Hendrikse ‘//ten onrechte vast aan God als centraal oriëntatiepunt//​’ Met die laatste woorden doelt hij op de “atheïstische dominee” [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Klaas_Hendrikse|Klaas Hendrikse]] die een boek schreef met de titel //Geloven in een God die niet bestaat//. Volgens Kuitert ‘//​houdt//​’ Hendrikse ‘//ten onrechte vast aan God als centraal oriëntatiepunt//​’
  
-God is en blijft ​voor Kuitert een bedenksel van mensen. We kunnen wel zeggen dat God ons dénken te bóven gaat, maar ook dát is iets wat wijzelf hebben bedacht. Theologie kan ons dus niets leren over God. Ze kan ons alleen maar informeren ‘//over wat mensen over zichzelf denken en zeggen wanneer ze over God spreken//​’.+God is voor Kuitert een bedenksel van mensen. We kunnen wel zeggen dat God ons dénken te bóven gaat, maar ook dát is iets wat wijzelf hebben bedacht. Theologie kan ons dus niets leren over God. Ze kan ons alleen maar informeren ‘//over wat mensen over zichzelf denken en zeggen wanneer ze over God spreken//​’.
  
 Kuitert gelooft niet in God, maar ‘//in ménsen//​’. Mensen kunnen namelijk ‘//hun leven onder woorden brengen//​’. Scheppen noemt de Bijbel dat. Kuitert gelooft niet in God, maar ‘//in ménsen//​’. Mensen kunnen namelijk ‘//hun leven onder woorden brengen//​’. Scheppen noemt de Bijbel dat.