Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
hetboek_leviticus [2016/02/04 17:22]
josquak
hetboek_leviticus [2016/02/05 09:10] (huidige)
josquak
Regel 25: Regel 25:
  
 //Bō//, ‘komen’,​ is vertrekken uit de wereld die wij kennen en aankomen in de ondenkbare wereld van God.  //Bō//, ‘komen’,​ is vertrekken uit de wereld die wij kennen en aankomen in de ondenkbare wereld van God. 
- 
-Hoe komen we bij God? 
  
 Volgens het einde van het vorige boek, het boek [[hetboek_exodus|Exodus]],​ is dat iets onmogelijks. Volgens dat Bijbelgedeelte had God met zoveel schittering Zijn woning betreden dat geen mens daar binnen kon komen, zelfs Mozes niet.((Zie Weinreb, F (1976) //Korban//, p. 1.)) Volgens het einde van het vorige boek, het boek [[hetboek_exodus|Exodus]],​ is dat iets onmogelijks. Volgens dat Bijbelgedeelte had God met zoveel schittering Zijn woning betreden dat geen mens daar binnen kon komen, zelfs Mozes niet.((Zie Weinreb, F (1976) //Korban//, p. 1.))
Regel 36: Regel 34:
 ====1.3. En hij roept==== ====1.3. En hij roept====
  
-Toch eindigt de //Thorah// hier niet. Een nieuw boek begint. De eerste letter van dit nieuwe boek is de //waw//. In de vorige paragraaf schreef ik dat de //waw// twee zaken met elkaar verbindt. In dit geval zijn dat het boek Exodus en het boek Leviticus. Je kunt de letter //waw// hier vertalen als ‘en’.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​9.3. Wə|Wə]].))+Toch eindigt de //Thorah// hier niet. Een nieuw boek begint. De eerste letter van dit nieuwe boek is de [[6_waw|waw]]. In de vorige paragraaf schreef ik dat de //waw// twee zaken met elkaar verbindt. In dit geval zijn dat het boek Exodus en het boek Leviticus. Je kunt de letter //waw// hier vertalen als ‘en’.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​9.3. Wə|Wə]].))
  
 Na dit voegwoordje komt het Hebreeuwse woord //jiqra//. //Jiqra// betekent ‘hij roept’. De stam van //jiqra// is //qara//, wat ‘roepen, samenroepen,​ bijeenroepen’ betekent. “Hij” is God zelf. Vanuit Zijn woning roept God tot Mozes. Na dit voegwoordje komt het Hebreeuwse woord //jiqra//. //Jiqra// betekent ‘hij roept’. De stam van //jiqra// is //qara//, wat ‘roepen, samenroepen,​ bijeenroepen’ betekent. “Hij” is God zelf. Vanuit Zijn woning roept God tot Mozes.
Regel 42: Regel 40:
 //Qara// betekent ook ‘ontmoeten’. God maakt dus contact met Mozes. //Qara// bestaat uit de letters [[100_qof|qōf]],​ [[200_resj|rēsj]] en [[1_alef|alèf]]. In de vorige paragraaf schreef ik dat de //alèf// voor de éénheid staat. Het gaat hier dus om heel intiem contact, contact waarbij beiden één worden. //Qara// betekent ook ‘ontmoeten’. God maakt dus contact met Mozes. //Qara// bestaat uit de letters [[100_qof|qōf]],​ [[200_resj|rēsj]] en [[1_alef|alèf]]. In de vorige paragraaf schreef ik dat de //alèf// voor de éénheid staat. Het gaat hier dus om heel intiem contact, contact waarbij beiden één worden.
  
-Mozes kan die éénheid met God niet tot stand brengen maar God zelf wel.+Mozes kan die éénheid met God niet tot stand brengen maar God zélf wel.
  
 De [[1_alef|alèf]] is de laatste letter van het eerste woord van het boek Leviticus. In het Hebreeuws spreek je dat eerste woord uit als //​wàjiqra//​. //​Wàjiqra//​ betekent ‘en hij roept’ en is de Hebreeuwse naam van het boek Leviticus. De [[1_alef|alèf]] is de laatste letter van het eerste woord van het boek Leviticus. In het Hebreeuws spreek je dat eerste woord uit als //​wàjiqra//​. //​Wàjiqra//​ betekent ‘en hij roept’ en is de Hebreeuwse naam van het boek Leviticus.
Regel 199: Regel 197:
 Voor Hillel is deze tekst uit Leviticus dus de samenvatting van de hele joodse godsdienst. Voor Hillel is deze tekst uit Leviticus dus de samenvatting van de hele joodse godsdienst.
  
-Ook [[wieisjezus|Jezus]] geeft deze tekst een belangrijke plaats.((Jezus is degene waar volgens de christenen alle lijnen van de Hebreeuwse Bijbel naar toe lopen.)) Volgens Matteüs, één van de boeken uit het Nieuwe Testament,​((Het ​Nieuwe Testament ​is het christelijke commentaar op de Hebreeuwse Bijbel.)) stelt Jezus de tekst uit Leviticus gelijk aan het “//​sjema//​”,​ de joodse geloofsbelijdenis van [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=4-5&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 6:4,5]], waarin ons gevraagd wordt van God te houden met heel ons hart, heel onze psyche en al onze krachten.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=40&​cs-bijbelhoofdstuk-2=22&​cs-versnummer-3=35-40&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Matteüs 22:​35-40]].))+Ook [[wieisjezus|Jezus]] geeft deze tekst een belangrijke plaats.((Jezus is degene waar volgens de christenen alle lijnen van de Hebreeuwse Bijbel naar toe lopen.)) Volgens Matteüs, één van de boeken uit het [[hoedebijbelisingedeeld#​3. Uit welke boeken bestaat ​het Nieuwe Testament|Nieuwe Testament]], het christelijke commentaar op de Hebreeuwse Bijbelstelt Jezus de tekst uit Leviticus gelijk aan het “//​sjema//​”,​ de joodse geloofsbelijdenis van [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=4-5&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 6:4,5]], waarin ons gevraagd wordt van God te houden met heel ons hart, heel onze psyche en al onze krachten.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=40&​cs-bijbelhoofdstuk-2=22&​cs-versnummer-3=35-40&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Matteüs 22:​35-40]].))
  
 Onze liefde voor God staat dus niet los van onze liefde voor onze naaste, onze medemens. Onze liefde voor God staat dus niet los van onze liefde voor onze naaste, onze medemens.
Regel 221: Regel 219:
 In Leviticus 19 en 20 gaat het ook nog om andere bepalingen. Al die bepalingen hebben een link met één van de [[detienwoorden|Tien Woorden]], de kern van de //Thorah//. In Leviticus 19 en 20 gaat het ook nog om andere bepalingen. Al die bepalingen hebben een link met één van de [[detienwoorden|Tien Woorden]], de kern van de //Thorah//.
  
-Als je deze bepalingen in de wind slaat, gebeuren er hele nare dingen met je. In veel van deze gevallenkrijg je dan de doodstraf. Weinreb spreekt over vier Bijbelse straffen waar de dood op volgt:+Als je deze bepalingen in de wind slaat, gebeuren er hele nare dingen met je. In veel van deze gevallen krijg je dan de doodstraf. Weinreb spreekt over vier Bijbelse straffen waar de dood op volgt:
  
   * Steniging.   * Steniging.
Regel 331: Regel 329:
 De 1e dag van deze maand is het al meteen raak. Die dag noemen de joden [[http://​www.kerkenisrael.nl/​jodendom/​rosjhasjana.php|Rosj hà-sjanah]],​ ‘(de) eerste (dag van het) jaar’. Op die dag, zegt de tekst, herinner je je het geluid van de [[hetboek_exodus#​5.2. De sjofar|Sjofar]]. Het geluid dat klonk toen de [[detienwoorden|Tien Woorden]] werden uitgesproken. De 1e dag van deze maand is het al meteen raak. Die dag noemen de joden [[http://​www.kerkenisrael.nl/​jodendom/​rosjhasjana.php|Rosj hà-sjanah]],​ ‘(de) eerste (dag van het) jaar’. Op die dag, zegt de tekst, herinner je je het geluid van de [[hetboek_exodus#​5.2. De sjofar|Sjofar]]. Het geluid dat klonk toen de [[detienwoorden|Tien Woorden]] werden uitgesproken.
  
-De 10e dag van de zevende maand wordt door de joden [[http://​www.kerkenisrael.nl/​jodendom/​jomkipoer.php|Jōm Kippoer]], ‘dag (van de) bedekking’,​ genoemd.((Meer over //Jōm Kippoer// vind je in [[opwegnaardeeenheid#​9. De dag dat alles één wordt|De dag dat alles één wordt]].)) Het is de dag dat Mozes ons de twee platen brengtwaarop God de [[detienwoorden|Tien Woorden]] gegraveerd heeft. ​+De 10e dag van de zevende maand wordt door de joden [[http://​www.kerkenisrael.nl/​jodendom/​jomkipoer.php|Jōm Kippoer]], ‘dag (van de) bedekking’,​ genoemd.((Meer over //Jōm Kippoer// vind je in [[opwegnaardeeenheid#​9. De dag dat alles één wordt|De dag dat alles één wordt]].)) Het is de dag dat Mozes ons de twee platen brengt waarop God de [[detienwoorden|Tien Woorden]] gegraveerd heeft. ​
  
 Vanaf die dag kan er gebouwd worden aan de //​misjkan//,​ de [[dewoningvangod|woning van God]] in onze wereld.((Zie [[hetboek_exodus#​ 8. De uitvoering|De uitvoering]].)) Vanaf die dag kan er gebouwd worden aan de //​misjkan//,​ de [[dewoningvangod|woning van God]] in onze wereld.((Zie [[hetboek_exodus#​ 8. De uitvoering|De uitvoering]].))
Regel 466: Regel 464:
 Dat beloofde land wordt in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=3&​cs-bijbelhoofdstuk-2=26&​cs-versnummer-3=3-13&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Leviticus 26:3-13]] idyllisch geschetst: ​ Dat beloofde land wordt in [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=3&​cs-bijbelhoofdstuk-2=26&​cs-versnummer-3=3-13&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Leviticus 26:3-13]] idyllisch geschetst: ​
  
-God zal het daar van tijd tot tijd laten regenen, zodat het gewas groeit en volop vruchten voortbrengt. Eén van de vruchten zal de tarwe zijn en dat zal genoeg opleveren om naar harteloos ​brood te kunnen bakken.+God zal het daar van tijd tot tijd laten regenen, zodat het gewas groeit en volop vruchten voortbrengt. Eén van de vruchten zal de tarwe zijn en dat zal genoeg opleveren om naar hartenlust ​brood te kunnen bakken.
  
 Laten we niet meteen denken aan een lusthof die we hier en nu kunnen waarnemen. Net als de rest van de //thorah// gaat het hier in de eerste plaats om iets dat zich diep in onszelf afspeelt. “Regen” staat dan voor alles wat God doet om van ons leven een vruchtbaar leven te maken en “tarwe” staat dan voor de “levensboom” die diep van binnen bij ons groeit en ons dag in dag uit “levensbrood” schenkt. Laten we niet meteen denken aan een lusthof die we hier en nu kunnen waarnemen. Net als de rest van de //thorah// gaat het hier in de eerste plaats om iets dat zich diep in onszelf afspeelt. “Regen” staat dan voor alles wat God doet om van ons leven een vruchtbaar leven te maken en “tarwe” staat dan voor de “levensboom” die diep van binnen bij ons groeit en ons dag in dag uit “levensbrood” schenkt.
Regel 524: Regel 522:
 In dit geval gedraagt Hij zich als een jaloerse minnaar. Gekrenkt slaat Hij ons de idolen uit onze handen die onze terugkeer naar Hem in de weg staan. In dit geval gedraagt Hij zich als een jaloerse minnaar. Gekrenkt slaat Hij ons de idolen uit onze handen die onze terugkeer naar Hem in de weg staan.
  
-Onze idolen zijn onze placebo’s voor God. Ons diepste wezen is erop gebouwd om iets hogers te weerspiegelen. Als God dat niet is, zoeken we een idool, een “afgod”. //Giloel// noemt de tekst hen. “Namaakgoden”, ​vertaald ​Pieter Oussoren spottend.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=3&​cs-bijbelhoofdstuk-2=26&​cs-versnummer-3=30-30&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Leviticus 26:30]].)) //Giloel// komt van //galàl//, wat ‘ronddraaien’ betekent. ​+Onze idolen zijn onze placebo’s voor God. Ons diepste wezen is erop gebouwd om iets hogers te weerspiegelen. Als God dat niet is, zoeken we een idool, een “afgod”. //Giloel// noemt de tekst hen. “Namaakgoden”, ​vertaalt ​Pieter Oussoren spottend.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=3&​cs-bijbelhoofdstuk-2=26&​cs-versnummer-3=30-30&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Leviticus 26:30]].)) //Giloel// komt van //galàl//, wat ‘ronddraaien’ betekent. ​
  
 Het gaat hier dus om wezens of zaken die zichzelf in het middelpunt zetten. Deze wezens of zaken neemt God ons nu af. Het gaat hier dus om wezens of zaken die zichzelf in het middelpunt zetten. Deze wezens of zaken neemt God ons nu af.