Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
deviervragen [2012/02/10 22:35]
petervankranenburg
deviervragen [2012/02/13 15:35] (huidige)
josquak
Regel 1: Regel 1:
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​font-size:​250%;​ font-family:​ Calibri, sans-serif; font-weight:​ bolder; text-align: center; ">​ +<div style="​font-size:​250%;​ font-family:​ Calibri, sans-serif; font-weight:​ bolder; text-align: center;">​ 
-<p+</html
-<a class="​wikilink1"​ href="/​doku.php?​id=bestaatwaarheid" title="​bestaatwaarheid">​Bestaat waarheid?</a> +[[bestaatwaarheid|Bestaat waarheid?]] 
-</p> + 
-<p> +[[isgoddood|Is God dood?]] 
-<a class="​wikilink1"​ href="/​doku.php?​id=isgoddood" title="​isgoddood">​Is God dood?</a> + 
-</p> +[[verdwijnenonzeinstituties|Verdwijnen onze instituties?​]] 
-<p> + 
-<a class="​wikilink1"​ href="/​doku.php?​id=verdwijnenonzeinstituties" title="​verdwijnenonzeinstituties">​Verdwijnen onze instituties?​</a> +[[ishetafgelopenmetdeman|Is het afgelopen met de man?]] 
-</p> +<html>
-<p> +
-<a class="​wikilink1"​ href="/​doku.php?​id=ishetafgelopenmetdeman" title="​ishetafgelopenmetdeman">​Is het afgelopen met de man?</a> +
-</p>+
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​