Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
degeschiedenisvanhethebreeuws [2014/11/27 12:14]
josquak
degeschiedenisvanhethebreeuws [2014/11/27 13:26] (huidige)
josquak
Regel 10: Regel 10:
 Ook de oude joodse [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Rabbijn|rabbijnen]] geloven in een Semitische oertaal. Voor hen is dat het Hebreeuws. Dat Hebreeuws beschouwen zij zelfs als de oertaal van alle mensen. Ook de oude joodse [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Rabbijn|rabbijnen]] geloven in een Semitische oertaal. Voor hen is dat het Hebreeuws. Dat Hebreeuws beschouwen zij zelfs als de oertaal van alle mensen.
  
-Het woord “Hebreeuws” leiden zij af van een Bijbelse naam, namelijk //​’Ebèr//​. ‘Ebèr is in de Bijbel de achterkleinzoon van //Sjem//, de voorvader van de Semitische volkeren. In ‘Ebèrs tijd vond de ramp plaats die de Bijbel de [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+11%3A1-9&id18=1&l=nl&set=10|spraakverwarring]] noemt. Sindsdien is er nog maar één taal waar de woorden exact aangeven wat ze bedoelen: de taal van //​’Ebèr//,​ het Hebreeuws. ​+Het woord “Hebreeuws” leiden zij af van een Bijbelse naam, namelijk //​’Ebèr//​. ‘Ebèr is in de Bijbel de achterkleinzoon van //Sjem//, de voorvader van de Semitische volkeren. In ‘Ebèrs tijd vond de ramp plaats die de Bijbel de [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=1&cs-bijbelhoofdstuk-2=11&​cs-versnummer-3=1-9&​cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken|spraakverwarring]] noemt. Sindsdien is er nog maar één taal waar de woorden exact aangeven wat ze bedoelen: de taal van //​’Ebèr//,​ het Hebreeuws. ​
  
 Volgens [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]]((Weinreb,​ Friedrich (1992), //Het Hebreeuwse Alfabet//, Les 1, p. 18, 19.)), betekent //​’Ebèr//,​ ‘overzijde’. Het Hebreeuws is dus een taal van de ‘//​overzijde//​’,​ de overzijde van de wereld. Aan deze overzijde is [[isgoddood|God]]. ​ Volgens [[weinrebenwaarheid|Friedrich Weinreb]]((Weinreb,​ Friedrich (1992), //Het Hebreeuwse Alfabet//, Les 1, p. 18, 19.)), betekent //​’Ebèr//,​ ‘overzijde’. Het Hebreeuws is dus een taal van de ‘//​overzijde//​’,​ de overzijde van de wereld. Aan deze overzijde is [[isgoddood|God]]. ​
Regel 33: Regel 33:
 Een taal bestaat uit woorden. Het Hebreeuwse woord voor ‘woord’ is [[bestaatwaarheid#​3. Èmèth en davar|davar]]. Davar is een ‘woord’ dat in ‘daden’ wordt omgezet en een ‘zaak’ wordt. Als God een woord spreekt, verschijnt er iets dat we kunnen horen, zien, tasten, ruiken, smaken, voelen. Een taal bestaat uit woorden. Het Hebreeuwse woord voor ‘woord’ is [[bestaatwaarheid#​3. Èmèth en davar|davar]]. Davar is een ‘woord’ dat in ‘daden’ wordt omgezet en een ‘zaak’ wordt. Als God een woord spreekt, verschijnt er iets dat we kunnen horen, zien, tasten, ruiken, smaken, voelen.
  
-Johannes, één van de schrijvers van het “Nieuwtestamentische” commentaar op de Hebreeuwse Bijbel, zegt dat het Woord hier vleselijk, lichamelijk ​wordt, dat het hier verschijnt.((Zie [[http://​www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+1%3A1%2C2%2C3%2C14&id47=1&l=nl&set=10|Johannes 1 : 1, 2, 3, 14]].)) Het Hebreeuwse woord voor ‘lichaam’ is //basar//. //Basar// betekent ook ‘boodschap’. Alles wat wij hier waarnemen, is een mededeling van God. Zo gaat God met ons in gesprek.((Weinreb,​ Friedrich (1992), //Het Hebreeuwse Alfabet//, Les 1, p. 4.)) Een gesprek dat heel concreet is. +Johannes, één van de schrijvers van het “Nieuwtestamentische” commentaar op de Hebreeuwse Bijbel, zegt dat het Woord hier vlees en bloed wordt, dat het hier lichamelijk ​verschijnt.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=43&cs-bijbelhoofdstuk-2=1&cs-versnummer-3=1-14&cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Johannes 1:1-14]].)) Het Hebreeuwse woord voor ‘lichaam’ is //basar//. //Basar// betekent ook ‘boodschap’. Alles wat wij hier waarnemen, is een mededeling van God. Zo gaat God met ons in gesprek.((Weinreb,​ Friedrich (1992), //Het Hebreeuwse Alfabet//, Les 1, p. 4.)) Een gesprek dat heel concreet is. 
  
 Door heel de Bijbel heen spreekt God, handelt Hij, verschijnt Hij, grijpt hij in, maakt Hij dingen. God is aan het werk. Altijd aan het werk.  Door heel de Bijbel heen spreekt God, handelt Hij, verschijnt Hij, grijpt hij in, maakt Hij dingen. God is aan het werk. Altijd aan het werk.