Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
1_alef [2015/12/02 19:35]
josquak
1_alef [2015/12/03 09:35]
josquak
Regel 61: Regel 61:
 In hoofdstuk [[1_alef#2. Spiegeling van twee jōds in een waw|2]] schreef ik dat de //alèf// is opgebouwd uit twee [[10_jod|jōds]] en een [[6_waw|waw]]. Als je de getalswaarde van deze letters optelt, krijg je 10 + 10 + 6 = 26. In hoofdstuk [[1_alef#2. Spiegeling van twee jōds in een waw|2]] schreef ik dat de //alèf// is opgebouwd uit twee [[10_jod|jōds]] en een [[6_waw|waw]]. Als je de getalswaarde van deze letters optelt, krijg je 10 + 10 + 6 = 26.
  
-Dat is ook de getalswaarde van //JHWH//, de Bijbelse ​naam van God. //JHWH// bestaat uit de letters [[10_jod|jōd]],​ [[5_he|hē]],​ [[6_waw|waw]] en [[5_he|hē]]. Als je de getalswaarde van deze letters optelt, krijg je 10 + 5 + 6 + 5 = 26.+Dat is ook de getalswaarde van //JHWH//, de Bijbelse ​Naam van God. //JHWH// bestaat uit de letters [[10_jod|jōd]],​ [[5_he|hē]],​ [[6_waw|waw]] en [[5_he|hē]]. Als je de getalswaarde van deze letters optelt, krijg je 10 + 5 + 6 + 5 = 26.
  
 Letters of woorden met dezelfde getalswaarde zijn met elkaar verbonden. Dat geldt dus ook voor de //alèf// en de naam //​JHWH//​. ​ Letters of woorden met dezelfde getalswaarde zijn met elkaar verbonden. Dat geldt dus ook voor de //alèf// en de naam //​JHWH//​. ​
Regel 77: Regel 77:
 Dit verlangen, dat wij allemaal kennen, kent //JHWH// ook. In Hem verlangt de ene helft naar de andere helft. //JHWH// is God die afdaalt naar onze wereld, die evenals alles in onze wereld de tweewording ondergaat. ​ Dit verlangen, dat wij allemaal kennen, kent //JHWH// ook. In Hem verlangt de ene helft naar de andere helft. //JHWH// is God die afdaalt naar onze wereld, die evenals alles in onze wereld de tweewording ondergaat. ​
  
-God heeft ook nog een andere ​naam, namelijk //​Èlohīm//​. //​Èlohīm//​ betekent gewoon ‘God’.+God heeft ook nog een andere ​Naam, namelijk //​Èlohīm//​. //​Èlohīm//​ betekent gewoon ‘God’.
  
 //​Èlohīm//​ begint met een //alèf//, de letter van de éénheid, de letter waar de splitsing nog niet heeft plaatsgevonden. //​Èlohīm//​ begint met een //alèf//, de letter van de éénheid, de letter waar de splitsing nog niet heeft plaatsgevonden.
Regel 85: Regel 85:
 //​Èlohīm//​ zou je dus kunnen vertalen als ‘de éénheid die naar je toekomt en naar je verlangt’. En dat gebeurt op ontelbare manieren. Het woord //​Èlohīm//​ eindigt namelijk met de meervoudsuitgang //–im//. //​Èlohīm//​ zou je dus kunnen vertalen als ‘de éénheid die naar je toekomt en naar je verlangt’. En dat gebeurt op ontelbare manieren. Het woord //​Èlohīm//​ eindigt namelijk met de meervoudsuitgang //–im//.
  
-Zowel in //JHWH// en als //​Èlohīm//​ staat de //alèf// centraal. Beide namen zou je kunnen zien als ontvouwingen van die //alèf//.+Zowel in //JHWH// en als //​Èlohīm//​ staat de //alèf// centraal. Beide Namen van God zou je kunnen zien als ontvouwingen van die //alèf//.
  
  
Regel 109: Regel 109:
 Er is ook een wóórd voor dat diepste ik, het woord //àni//. //Àni// begint met een //alèf// en daarna volgen nog een [[50_noen|noen]] en een [[10_jod|jōd]]. Er is ook een wóórd voor dat diepste ik, het woord //àni//. //Àni// begint met een //alèf// en daarna volgen nog een [[50_noen|noen]] en een [[10_jod|jōd]].
  
-//Àjīn//, het woord voor ‘niets’,​ bestaat uit dezelfde letters als //àni//. Alleen de //noen// en de //jōd// zijn van plaats gewisseld.+//Àjin//, het woord voor ‘niets’,​ bestaat uit dezelfde letters als //àni//. Alleen de //noen// en de //jōd// zijn van plaats gewisseld.
  
-Er is dus een verband tussen //àni// en //àjīn//, tussen ons diepste ik en het niets. Het gaat hier dus niet om een ik dat zichzelf centraal stelt, om een egoïstisch ik. Het gaat hier om een ik dat je beter een “niet-ik” kunt noemen.+Er is dus een verband tussen //àni// en //àjin//, tussen ons diepste ik en het niets. Het gaat hier dus niet om een ik dat zichzelf centraal stelt, om een egoïstisch ik. Het gaat hier om een ik dat je beter een “niet-ik” kunt noemen.
  
 {{ watikben.png?​292 }} {{ watikben.png?​292 }}