Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
10_jod [2014/11/27 16:45]
josquak
10_jod [2015/12/01 13:47] (huidige)
josquak
Regel 5: Regel 5:
 =====1. De alèf op een ander vlak===== =====1. De alèf op een ander vlak=====
  
-Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde.((Zie ​[[hethebreeuws#​2.2. Het getal|Het getal]].)) De getalswaarde ​van de //jōd// is 10. Als “10” is de //jōd// de eerste letter van de “tientallen”.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|Eenheden,​ tientallen en honderdtallen]].)) ​De tientallen zijn de letters waarmee [[isgoddood|God]] in onze wereld komt.+De [[hethebreeuws#​2.2. Het getal|getalswaarde]] van de letter ​//jōd// is 10. De  ​//​jōd// ​is de eerste letter van de “tientallen”, de letters waarmee [[isgoddood|God]] in onze wereld komt.((Zie [[hethebreeuws#​2.3. Eenheden, tientallen en honderdtallen|Eenheden,​ tientallen en honderdtallen]].))
  
-Deze tientallen worden voorafgegaan door de “eenheden”. ​De eenheden zijn pure begrippen. Van de wereld die wij kennen, is er dan nog geen sprake.+De tientallen worden voorafgegaan door de “eenheden”. ​Die eenheden zijn pure begrippen. Van de wereld die wij kennen, is er dan nog geen sprake.
  
 Het eerste begrip is de letter [[1_alef|alèf]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1. De //alèf// staat dus voor de éénheid. Een éénheid die wij ons hier niet voor kunnen stellen. Het eerste begrip is de letter [[1_alef|alèf]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1. De //alèf// staat dus voor de éénheid. Een éénheid die wij ons hier niet voor kunnen stellen.
Regel 17: Regel 17:
 =====2. De eerste letter van de Naam===== =====2. De eerste letter van de Naam=====
  
-Volgens de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] is er maar één God. Een God die één is.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 6:4]].)) Van die éénheid kunnen wij, mensen, ons geen voorstelling maken. Wij kunnen namelijk alleen maar in tegenstellingen,​ in “tweeheden”,​ denken.+Volgens de [[dehebreeuwsebijbel|Hebreeuwse Bijbel]] is er maar één God. Een God die zelf één is.((Zie [[http://​www.naardensebijbel.nl/?​search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&​widget_number=preset-default&​-0=vers&​cs-booknr-1=5&​cs-bijbelhoofdstuk-2=6&​cs-versnummer-3=4-4&​cs-bijbelvers_v1-4=&​search=Zoeken|Deuteronomium 6:4]].)) Van die éénheid kunnen wij, mensen, ons geen voorstelling maken. Wij kunnen namelijk alleen maar in tegenstellingen,​ in “tweeheden”,​ denken.
  
 God is voor ons dus iets onvoorstelbaars. Toch komt die onvoorstelbare God in onze wereld. Dat doet Hij met zijn Naam. Gods Naam is //JHWH//. De eerste letter van deze Naam is een //​jōd//​. ​ God is voor ons dus iets onvoorstelbaars. Toch komt die onvoorstelbare God in onze wereld. Dat doet Hij met zijn Naam. Gods Naam is //JHWH//. De eerste letter van deze Naam is een //​jōd//​. ​
  
-//JHWH// zou je kunnen vertalen als ‘Hij die er was, die er is en die er zal zijn’, Hij die de hele tijd bij ons is, die ons hele leven met ons meegaat. Die ‘Hij’ is de //​jōd//​.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3De trage tijd|De trage tijd]].))+//JHWH// zou je kunnen vertalen als ‘Hij die er was, die er is en die er zal zijn’, Hij die de hele tijd bij ons is, die ons hele leven met ons meegaat.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​4.3. De trage tijd|De trage tijd]].)) ​Die ‘Hij’ is de //​jōd//​.((Zie [[degrammaticavanhethebreeuws#​5.2Hij|Hij]].))
  
 Als je deze //jōd// uitspreekt, hoor je “j”. Als je deze //jōd// uitspreekt, hoor je “j”.
Regel 39: Regel 39:
 De //jōd// is een druppel van dat water. Zo’n druppel valt samen met andere druppels uit een wolk. Het Hebreeuwse woord voor ‘wolk’ is //​’anan//​. //’Anan// is verwant met //​’anah//,​ wat ‘antwoord’ betekent. De //jōd// is een druppel van dat water. Zo’n druppel valt samen met andere druppels uit een wolk. Het Hebreeuwse woord voor ‘wolk’ is //​’anan//​. //’Anan// is verwant met //​’anah//,​ wat ‘antwoord’ betekent.
  
-De grond vraagt, schreeuwt, om leven en de wolk antwoordt de grond door haar druppels te zenden. Druppels die de grond doordrenken tot deze weer droog is en naar nieuw water snakt. Het Hebreeuwse woord voor grond is //​àdamah//​. //Àdamah// is verwant met //Adam//, ‘mens’.+De grond vraagt, schreeuwt, om leven en de wolk antwoordt de grond door haar druppels te zenden. Druppels die de grond doordrenken tot deze weer droog is en naar nieuw water snakt. Het Hebreeuwse woord voor grond is //​àdamah//​. //Àdamah// is verwant met //adam//, ‘mens’.
  
 Ook wij, mensen, snakken naar druppels uit Gods wolk, naar antwoorden uit de hemel. Wij, mensen, willen graag eeuwig hier zijn, willen graag verder leven. Ook wij, mensen, snakken naar druppels uit Gods wolk, naar antwoorden uit de hemel. Wij, mensen, willen graag eeuwig hier zijn, willen graag verder leven.
Regel 51: Regel 51:
 En als we ons snijden, vloeien er weer andere druppels uit ons lichaam. Dat zijn bloeddruppels. Bloed houdt ons in leven. Als dat bloed haar werk niet meer doet is het afgelopen met ons. En als we ons snijden, vloeien er weer andere druppels uit ons lichaam. Dat zijn bloeddruppels. Bloed houdt ons in leven. Als dat bloed haar werk niet meer doet is het afgelopen met ons.
  
-Het Hebreeuwse woord voor ‘bloed’ is //dam//. //Dam// is verwant aan het woord //Adam//, dat ‘mens’ betekent. Alleen de [[1_alef|alèf]] aan het begin ontbreekt. Het Hebreeuwse woord voor traan is //​dèma’//​. Dat lijkt sterk op het woord //dam//, ‘bloed’. Alleen sluit //​dèma’//​ af met een [[70_ajin|’àjin]].+Het Hebreeuwse woord voor ‘bloed’ is //dam//. //Dam// is verwant aan het woord //adam//, dat ‘mens’ betekent. Alleen de [[1_alef|alèf]] aan het begin ontbreekt. Het Hebreeuwse woord voor traan is //​dèma’//​. Dat lijkt sterk op het woord //dam//, ‘bloed’. Alleen sluit //​dèma’//​ af met een [[70_ajin|’àjin]].
  
 Tranen en bloeddruppels maken ons tot een mens, een mens die God weerspiegelt,​ die op God lijkt. Tranen en bloeddruppels maken ons tot een mens, een mens die God weerspiegelt,​ die op God lijkt.
  
-Het Hebreeuwse woord voor ‘lijken op’ is //​dəmoeth//​. Ook dat woord is verwant aan het woord //Adam//. //Adam// zou je dus ook kunnen vertalen als ‘ik lijk op (God)’. ​+Het Hebreeuwse woord voor ‘lijken op’ is //​dəmoeth//​. Ook dat woord is verwant aan het woord //adam//. //Adam// zou je dus ook kunnen vertalen als ‘ik lijk op (God)’. ​
  
 Dat komt allemaal door die druppels. Dat is God die zo dichtbij ons komt dat Hij onze tranen wordt, dat Hij het bloed wordt dat in ons stroomt. Als wij een medemens aan het huilen brengen, barst God in tranen uit. Als wij zijn bloed vergieten, steken we een mes in het hart van God. Dat komt allemaal door die druppels. Dat is God die zo dichtbij ons komt dat Hij onze tranen wordt, dat Hij het bloed wordt dat in ons stroomt. Als wij een medemens aan het huilen brengen, barst God in tranen uit. Als wij zijn bloed vergieten, steken we een mes in het hart van God.
Regel 65: Regel 65:
 =====4. Het kind===== =====4. Het kind=====
  
-De //jōd// volgt op de [[9_teth|tēth]]. Het beeld van de //tēth// is de baarmoeder. De //jōd// is het kind dat uit die baarmoeder tevoorschijn komt. +De //jōd// volgt op de [[9_teth|tēth]]. Het [[hethebreeuws#​2.4. Het beeld|beeld]] ​van de //tēth// is de baarmoeder. De //jōd// is het kind dat uit die baarmoeder tevoorschijn komt. 
  
 Zo’n pasgeboren kind is echter niet zelfstandig,​ dat heeft een moeder nodig. Zo’n pasgeboren kind is echter niet zelfstandig,​ dat heeft een moeder nodig.
Regel 99: Regel 99:
 =====5. De oervorm==== =====5. De oervorm====
  
-Elke letter is een komst van God in onze wereld. Bij elke letter doet Hij dat echter op een eigen manier. Daarom heeft elke letter een eigen vorm. De vorm van de //jōd// is de “oervorm”:​+Elke letter is een komst van God in onze wereld. Bij elke letter doet Hij dat echter op een eigen manier. Daarom heeft elke letter een eigen [[hethebreeuws#​2.5. De vorm|vorm]]. De vorm van de //jōd// is de “oervorm”:​
  
 {{ letters_vorm_jod.png?​440 }} {{ letters_vorm_jod.png?​440 }}
Regel 115: Regel 115:
 God schept alle dingen, maar brengt die dingen ook weer bij zichzelf terug. God schept alle dingen, maar brengt die dingen ook weer bij zichzelf terug.
  
-Hetzelfde wordt weergegeven door de Naam voor God die Jezus vaak gebruikt, namelijk “//Abba//​”. ​+Hetzelfde wordt weergegeven door de Naam voor God die Jezus vaak gebruikt, namelijk “//abba//​”. ​
  
-//Abba// is afgeleid van //Av//, wat ‘vader’ betekent. //Av// bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]] en [[1_beth|bēth]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1 en de getalswaarde van de //bēth// is 2. In getallen schrijf je //av// dus als 1 – 2. //Av// wordt ook wel vertaald als ‘schepper’. De schepper is degene die uit de één de twee tevoorschijn haalt.+//Abba// is afgeleid van //av//, wat ‘vader’ betekent. //Av// bestaat uit de letters [[1_alef|alèf]] en [[1_beth|bēth]]. De getalswaarde van de //alèf// is 1 en de getalswaarde van de //bēth// is 2. In getallen schrijf je //av// dus als 1 – 2. //Av// wordt ook wel vertaald als ‘schepper’. De schepper is degene die uit de één de twee tevoorschijn haalt.
  
-//Abba// bestaat niet alleen uit de letters //alèf// en //bēth//. Na deze letters komt nog een //alèf//. In getallen schrijf je //Abba// dus als 1-2-1. //Abba// is dus niet alleen een schepper die uit de één de twee tevoorschijn haalt. Hij brengt deze twee ook terug naar zichzelf, terug naar de één:+//Abba// bestaat niet alleen uit de letters //alèf// en //bēth//. Na deze letters komt nog een //alèf//. In getallen schrijf je //abba// dus als 1-2-1. //Abba// is dus niet alleen een schepper die uit de één de twee tevoorschijn haalt. Hij brengt deze twee ook terug naar zichzelf, terug naar de één:
  
 {{ abba.png?​430 }} {{ abba.png?​430 }}
  
-//Abba// is een intiem woord voor ‘vader’. Je zou het kunnen vertalen met ‘pappa’. De //jōd// drukt dat leven met die //Abba// uit. De //jōd// is het leven van het kind.+//Abba// is een intiem woord voor ‘vader’. Je zou het kunnen vertalen met ‘pappa’. De //jōd// drukt dat leven met die //abba// uit. De //jōd// is het leven van het kind.
  
  
Regel 143: Regel 143:
 De seksuele drang komt pas tot rust als de tegengestelden,​ als de man en de vrouw, zich hier verenigen. Deze vereniging wordt bekroond met het kind, waarin hun eigenschappen verenigd zijn. De seksuele drang komt pas tot rust als de tegengestelden,​ als de man en de vrouw, zich hier verenigen. Deze vereniging wordt bekroond met het kind, waarin hun eigenschappen verenigd zijn.
  
-Dat kind blijft echter geen kind. Dat wordt zelf volwassen. Het gaat dan op zoek naar een man of vrouw die het eigen gemis kan opvullen, enzovoort, enzovoort. Pas als hét kind geboren wordt, is de eenheid bereikt. Hét kind is de Bijbelse “Messias”. Die Messias raakt zijn “bovenste punt” niet kwijt, die blijft in contact met zijn //Abba//.+Dat kind blijft echter geen kind. Dat wordt zelf volwassen. Het gaat dan op zoek naar een man of vrouw die het eigen gemis kan opvullen, enzovoort, enzovoort. Pas als hét kind geboren wordt, is de eenheid bereikt. Hét kind is de Bijbelse “Messias”. Die Messias raakt zijn “bovenste punt” niet kwijt, die blijft in contact met zijn //abba//.